Türkiye Geneli Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması

Ülkemizde eğitim ve öğretim alanında kullanılan materyal ve etkinliklere ek olarak yenilikçi,
özgün, işlevsel materyal ve etkinliklerin üretilmesi, eğitimciler tarafından bilinmesi, paylaşılması ve örnek çalışmaların modellik ederek yaygınlaştırılması amacıyla İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından “Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması” düzenlenmesi istenmektedir. Yarışma ile ülkemizin eğitim ve öğretim alanındaki materyal ve etkinlik hafızasının gelişmesine katkı sağlanacaktır.

YARIŞMANIN KONUSU
Katılımcılar yarışmaya eğitim-öğretim hizmetleri alanından okul öncesi, ilkokul, ortaokul,
ortaöğretim öğrencilerine yönelik hazırladıkları materyaller ile dijital materyal kategorisi olmak üzere 5 kategori ile katılabileceklerdir. Projeye başvuru yapacak öğretmenlerin bakanlığımıza bağlı resmi/özel kurumlarında kadrolu veya sözleşmeli olarak görevli olması gerekmektedir. Yarışmacılar materyallerini hazırladıktan sonra istmem.com adresinden başvuru formlarını dolduracaklardır. Materyal Değerlendirme Kurulu tarafından Okul öncesi, İlkokul, Ortaokul, Ortaöğretim ve Dijital Materyal kategorileri bazında başvurular değerlendirilerek sergiye kalmayı hak eden materyaller sahada değerlendirildikten sonra dereceye giren ilk üç materyal ödüllendirilecektir.

PROJENİN HEDEF KİTLESİ
Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmi/özel kurumlarında görev
yapan okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim öğretmenleri.

KATILIM ŞARTLARI
Yarışmaya aşağıdaki maddelerle sıralanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler başvuru yapabilecektir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların ve tüzel kişilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır:

a) Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmî/özel okul/kurumlarda görev yapan öğretmen ve yönetici,

b) Yarışmaya bireysel ya da iki kişilik grup ile başvuru yapılabilecektir. Materyallerini grup/takım olarak iki kişi ile hazırlayan grupları ödüllendirmede birden fazla ödül verilmesi söz konusu değildir. Dolayısıyla takım halinde dereceye giren öğretmenlerimiz yine bir adet ödül alacaklardır.
Başvuruda ismi 1. Sırada olan katılımcı ödül almaya hak kazanacaktır.

c) Katılımcılar;

1. Okul öncesi
2. İlkokul
3. Ortaokul
4. Ortaöğretim
5. Dijital materyal

kategorilerinden birine ya da en fazla iki kategariye ayrı ayrı başvuru yapabilirler. Ancak her
katılımcı bireysel olarak yarışmaya bu beş kategoriden en fazla ikisine birer başvuru olmak üzere en fazla 2 (iki) ürün ile katılabilecektir.

d) Bireysel başvuruların yanı sıra yarışmaya en fazla 2 (iki) kişi ile çoklu katılım başvurusunda bulunulabilir.

e) Çoklu katılımlarda katılımcılar, başvuruda ismi 1. Sırada olan katılımcı temsilci katılımcı
olacaktır ve ödül almaya o hak kazanacaktır.

f) Yarışmaya bireysel başvuruda bulunanlar, bu başvurularının yanı sıra çoklu katılım yoluyla da yarışmaya herhangi ikinci kategoride başvuruda bulunabilirler. Ancak yarışmaya bireysel
başvurusu bulunan katılımcılar, çoklu başvuru yaptıkları takdirde temsilci katılımcı olamazlar.

g) Herhangi bir kategoride bireysel olarak başvurusu yapılan ürün ile çoklu katılım başvurusu yapılamaz.

h) Herhangi bir kategoride başvuru yapan katılımcılar, aynı ürünü kullanarak diğer kategorilerde başvuru yapamazlar.

i) Yarışmaya katılacak ürünler Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na, Milli Eğitim Temel Kanunu’na, Türk millî eğitiminin temel amaçlarına, toplumumuzun kültürel değerlerine uygun; eğitim-öğretim hizmetleri alanında güncel ve ivedi bir gereksinimi karşılayacak nitelikte, yenilikçi ve özgün özelliklere sahip olmalıdır.

j) Yarışmaya başvurusu yapılan ürünün daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması gerekir. Ürünleri başka bir yarışmada ödül aldığı sonradan tespit edilen başvuru sahipleri ödül kazandıkları takdirde ödül ve diğer hakları iptal edilir.

k) Elektronik ortamda istenecek başvuru bilgileri ve formları eksiksiz, açık ve anlaşılır bir şekilde doldurulmalıdır. Eksik, yanlış ve yanıltıcı bilgi verilmesi halinde ürün, yarışma kapsamı dışında tutulacaktır. Eksik ya da hatalı bilgi girişleri nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarında katılımcılar herhangi bir hak iddiasında ya da telafi talebinde bulunamazlar.

l) Başvuru sahiplerinin iletişim bilgileri (telefon, elektronik posta, ev adresi, okul adresi vb.)
elektronik başvurudan sonra değiştiği takdirde güncel iletişim bilgilerini ürün kodu ve kimlik
bilgileri ile birlikte ilmemarge34@gmail.com.tr adresine bildirmeleri gerekir. Aksi takdirde İl
Müdürlüğümüz doğabilecek aksaklıklardan sorumlu olmayacaktır.

m) Katılımcı, ürünlerin incelenmesi-değerlendirilmesi sürecinde oluşabilecek hasarlardan dolayı herhangi bir hak iddia edemeyecektir.

n) İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü telif hakkı noktasına hukuki sorumluluk kabul etmemektedir.

o) Yarışmaya ön değerlendirme kurulu, değerlendirme kurulu ve proje yürütme kurullarında jüri üyesi olarak görev yapanlar başvuruda bulunamaz. Bu kişilerin sonradan tespit edilmesi hâlinde ödül kazansalar dahi ödülleri ve diğer hakları iptal edilir.

ÖDÜLLER
Yarışmada “Okul Öncesi”, “Ilkokul”, “Ortaokul”, “Ortaöğretim” ve “Dijital Materyal” alanlarına ait 5 (beş) farklı kategoride derece ödülü verilecektir.

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve dijital material kategorisi ödülleri :

Birinci ürüne 5.000 (beş bin) TL
İkinci ürüne 3.000 (üç bin) TL
Üçüncü ürüne 2.000 (iki bin) TL

• Bireysel ya da çoklu katılımla başvuruda bulunan tüm katılımcılara katılım belgesi
düzenlenecektir. Ancak bireysel ya da çoklu olarak birden fazla ürünle müracaat eden katılımcılar adına 1 (bir) katılım belgesi düzenlenecektir.

• Çoklu katılımlarda para ödülü katılımcıların (kendi aralarında belirledikleri) başvuru sırasında bildirdikleri temsilciye ödenecektir.

Son Başvuru Tarihi : 12.04.2019

Şartname için tıklayınız

Başvuru Adresi : http://materyal.istmem.com/Basvuru