Türkiye Geneli Liseler Arası Geleneksel III. Kitap Okuma Yarışması

T.C.
BOZÜYÜK KAYMAKAMLIĞI
Bozüyük İMKB Anadolu Lisesi Müdürlüğü

“BOZÜYÜK KİTAP FESTİVALİ”

BOZÜYÜK İMKB ANADOLU LİSESİ
TÜRKİYE GENELİ LİSELER ARASI
GELENEKSEL III. KİTAP OKUMA YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ

KONU :
Türkiye genelindeki lise 9, 10 ,11 ve 12’nci sınıflar arası “TÜRKİYE GENELİ KİTAP OKUMA YARIŞMASI”

AMAÇLAR:
DİL VE ANLATIM PROGRAMI İÇİNDE YER ALAN GENEL AMAÇLAR
*Kelime, cümle ve metin düzeylerinde dil-anlam ilişkisini kavramaları,
*Metin ve metin parçalarını doğru ve güzel okuma, doğru anlama ve yorumlama becerileri kavramaları,
*Dinlediklerini ve okuduklarını doğru inceleme ve anlama becerisi kazanmaları,
*Sanat metinlerini anlama, inceleme ve değerlendirme becerisi kazanmaları,
*Tartışma, değerlendirme becerisi kazanmaları,
*Dinlediklerini, okuduklarını, anladıklarını, düşündüklerini söz ve yazıyla planlı, etkili, akıcı, anlaşılır biçimde ifade edebilmeleri,
TÜRK EDEBİYATI PROGRAMI İÇİNDE YER ALAN GENEL AMAÇLAR
*Yeni düşünceler üretebilme yeteneğini geliştirmeleri,
*Okuma zevki ve alışkanlığını geliştirmeleri,
*Araştırma, tartışma, anlama, değerlendirme ve yorumlama yeteneklerini geliştirmeleri,
*Yeni düşünceler üretebilme yeteneğini geliştirmeleri,
*Öğrencilerin; kazandıkları yöntem ve dikkatle karşılaştıkları her türlü yazılı ve sözlü metni anlamaları, değerlendirmeleri ve yorumlamaları,
*Başta sanat metinleri olmak üzere her türlü metinde ulusal ve evrensel kültür, düşünce ve zevk öğelerini belirlemek; bunlar arasındaki ilişkiyi kavramaları,

 

OKUTULACAK KİTAPLAR:

KİTABIN YAZARI

(Alfabetik sıraya göre)

KİTABIN ADI

YAYINEVİ

SAYFA SAYISI

1

ALİYA İZZETBEGOVIC

TARİHE TANIKLIĞIM(Hatırat)

KLASİK

624

2

CİHAN AKTAŞ

DUVARSIZ ODALAR(Hikaye)

İZ

176

3

İHSAN FAZLIOĞLU

SÖZÜN EŞİĞİNDE(Deneme)

PAPERSENSE

227

4

RASİM ÖZDENÖREN

UYUMSUZLAR(Hikaye)

İZ

152

5

SELİM İLERİ

EDEBİYATIMIZDA SEVDİĞİM ROMANLAR   KLAVUZU(İnceleme)

EVEREST

632

TOPLAM

1811


KİTAP SEÇİM KRİTERLERİ:

1-Yerli yazara ait olması
2-İlk kez 2015 yılında basılmış ve yayımlanmış olması
3-Alanında yetkin bir yazara ait olması
4-Kültürümüzün değer yargılarına aykırı içeriğe sahip olmaması
5-Lise düzeyindeki öğrencilerin kavrayabileceği içerik ve düşünce yapısına sahip olması

NOT :Aliya İzzetbegovıc’e ait “Tarihe Tanıklığım” adlı eser yazarının doğumunun 90. Yılına özgü, özel bir seçimdir.

KATILIM ŞARTLARI:
a)Yarışmaya, Türkiye genelindeki bütün liselerin 9, 10 ,11 ve 12’nci sınıflarında okuyan öğrenciler katılabilirler.
b)Yarışmaya her okul, en fazla iki öğrenci ile katılabilir. Bu öğrenciler, okulun kendi içinde oluşturacağı bir kurul tarafından seçilecektir.
c)Öğrenciyi yarışmaya hazırlayacak olan danışman öğretmen de öğrenciyle birlikte ödüllendirileceğinden, danışman öğretmenin yarışma günü öğrenciyle birlikte okulumuzda hazır bulunması gerekmektedir.

BAŞVURULAR:
– Başvurular, 08 Şubat 2016 – 15 Nisan 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.
– Her okul, yarışma için oluşturulmuş olan bozuyuk-kitapfest.com web adresindeki YARIŞMA BAŞVURU bağlantısından yarışma başvuru formuna ulaşarak formu bilgisayar ortamında eksiksiz dolduracaklardır.
– Yarışma başvuru formunda ismi bildirilen rehber öğretmen ve öğrenciler, son başvuru tarihinden sonra değiştirilemez.
– ORGANİZASYONDA BAŞVURU İPTALİ ÇOK ZORUNLU HALLER DIŞINDA KESİNLİKLE MÜMKÜN DEĞİLDİR. Katılımcılar başvurularını gerekli izinler alındıktan, başvuru için herhangi bir problem kalmadıktan sonra yapmalıdır.(Başvuru iptalleri organizasyonun sağlıklı yürümesi konusunda büyük problemler yaşatmaktadır.)

OKULUMUZ ÖĞRENCİLERİNİN YARIŞMAYA BAŞVURUSU
Okulumuz öğrencileri sayı sınırlaması olmaksızın yarışmaya katılabilecektir. Fakat öğrencilerimiz, yarışmada aldıkları puan ne olursa olsun, Türkiye geneli sıralamaya dahil edilmeyecek; ayrıca değerlendirilecek ve ödüllendirileceklerdir.

1

İlk Başvuru tarihi

08 Şubat 2016 Pazartesi

2

Son başvuru tarihi

15 Nisan 2016 Cuma

3

Başvuru yeri

http://www.bozuyuk-kitapfest.com

4

Başvuru için kurum ve adresi

Yeşilkent Mahallesi Şehit Vahit Elmas Cad. İMKB Anadolu Lisesi PK:11300 Bozüyük/BİLECİK

5

Tel

0(228) 314 90 80

6

Yarışmanın yapılacağı tarih ve saat

20 Mayıs 2016 Cuma

Saat: 10.00

7

Ödül Töreni

20  Mayıs  2016 Cuma Saat:13.30

8

Her türlü bilgi için

0(505) 808 36 08 

Nedim UZSOY(Türk Dili ve Edebiyatı Zümre Başkanı)

https://www.facebook.com/nedim.uzsoy

YARIŞMAYA KATILIM İÇİN İL/İLÇE MÜDÜRLÜKLERİ İLE MÜLKİ AMİRLERDEN ALINACAK İZİNLER
*Yarışmamızın onayı Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce verilecektir
Buna göre:
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 13.1.2005/25699 sayılı Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’nde yer alan
1-Yarışmalar başlığı altında yer alan c bendi (Yarışmalar, sınıf içi, okul içi, okullar arası ve yurt içi düzenlenebileceği gibi uluslararasında da düzenlenebilir.)
2-Geziler başlığı altında 21. Madde’nin ğ bendinde yer alan
(Okulun bulunduğu il/ilçe sınırları içinde sosyal etkinlik kapsamında yapılacak gezilerle ilgili onay, okul müdürlüğünün önerisi üzerine il/ilçe millî eğitim müdürünce; il sınırları dışına yapılacak gezilerle ilgili onay ise il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün önerisi üzerine mülkî amirce verilir.)
maddeleri dikkate alınarak yarışmaya katılım için izin, il içinden katılımlarda il/ilçe milli eğitim müdüründen; İl dışından katılımlarda ise mülki amirlerden alınabilir. (örnek izin belgesi bozuyuk-kitapfest.com adresine konulacaktır.)

YARIŞMANIN YAPILACAĞI YER, TARİH VE SAAT:
– Yarışma, 20 Mayıs 2016 Cuma günü, Yeşilkent Mahallesi Şehit Vahit Elmas Cad. İMKB Anadolu Lisesi Bozüyük/BİLECİK adresinde yapılacaktır.
– Öğrenci, sınava hangi salonda ve binada gireceğini; 09 Mayıs 2016 Pazartesi’den itibaren http://www.bozuyuk-kitapfest.com adresindeki SINAV SALONLARI bağlantısına tıklayarak öğrenecektir

YARIŞMANIN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
– Sınav, İMKB Anadolu Lisesi tarafından oluşturulan kurul tarafından hazırlanacak ve tek oturumda gerçekleştirilecektir.
– Sınava girecek öğrenciler yanlarında kimlik belgesi, kurşun kalem ve silgi bulundurmak zorundadır.
– Sınavın süresi 105 dakikadır. Sınav saat 10.00’da başlayıp 11.45’te sona erecektir. Sınavda ilk 30 dakika ile son 10 dakika içinde öğrencinin sınav salonundan çıkmasına izin verilmeyecektir.
– Sınav, 90 sorudan oluşacaktır. Kitaplardan hazırlanacak soru sayısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.(Soru sayıları kitap sayfa sayılarının % 5’i ile yuvarlanmasıyla elde edilmiştir.)

 

KİTABIN ADI

SORU SAYISI

TARİHE TANIKLIĞIM

31

DUVARSIZ ODALAR

9

SÖZÜN EŞİĞİNDE

11

UYUMSUZLAR

8

EDEBİYATIMIZDA SEVDİĞİM ROMANLAR  KLAVUZU

31

TOPLAM

90

Her öğrenci bireysel olarak değerlendirmeye tabi tutulacak, aynı okuldan öğrencilere takım değerlendirmesi yapılmayacaktır.
– Her soru aynı puan değerindedir.
– Sorular, 5 seçenekli ve test şeklindedir. 4 yanlış, 1 doğruyu götürecektir.
– Sorular, yukarıda belirtilen kitapların okunma, anlaşılma ve kavranma düzeylerini ölçmeye yönelik bir nitelikte olacaktır.(Daha önceki yarışmalarda sorulmuş örnek sorular ÖNCEKİ YARIŞMA başlığı altında yukarıdaki internet adresine konulacaktır.)
– Sınavda sorulacak sorular yoruma açık olmayacak, tamamen objektif, cevabı kitaptan gösterilebilecek nitelikte olacaktır.
– Soru kitapçıkları, sınav bittikten sonra öğrencilere dağıtılacaktır.
– Dereceler, cevap kâğıtlarının optik okuyucuda okunmasından sonra şartnamede açıklanan hususlar dikkate alınarak belirlenecektir. Eksik ve yanlış işaretlenmiş Optik Cevap Formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞARININ EŞİTLİĞİ HÂLİNDE:
1. Alt sınıftaki öğrenciler öne geçer.
2. Eşitlik hâlinin devamında öğrencinin doğum tarihi esas alınır; yaşı küçük öğrenciler öne geçer.
3. Yaşlarında da eşitlik olursa, yanlışı az olan öğrenci öne geçer.


MİSAFİR ETMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

– Katılımcılar sınav saatinden 30 dakika (09.30)önce okulumuzda hazır bulunmalıdırlar.
– Konaklamak isteyen katılımcılar konaklama ücretleri kendileri tarafından karşılanmak koşuluyla 19.05.2016 Perşembe akşamı ya da 20.05.2016 Cuma akşamı yarışma için tarafımızca önceden rezerve edilecek otel ve öğretmenevinde kalabileceklerdir.(Konaklama için rezerve edilecek oteller katılımcıların ideal şartlarda konaklamasına uygun olacaktır.)
– Tarafımızca tespit edilip rezerve edilecek konaklama yerlerinde gecelik kişi başı ücret tahmini 25-35 TL arasında olacaktır.
– Bizim belirleyeceğimiz konaklama yerlerinde kalmak isteyen katılımcılar, rezervasyonlarında herhangi bir problem yaşanmaması için, hangi tarih/tarihlerde konaklamak istediğini başvuru formunda mutlaka belirtmelidir.
– Katılımcıların konaklama esnasındaki kahvaltı ve yemek ihtiyaçları sponsorlarımızca karşılanacaktır.
– Konaklamak isteyen katılımcılardan dileyenler, kendi istedikleri bir yerde de konaklama ücretlerini kendileri karşılamak koşuluyla konaklayabilirler.(Konaklama yeri seçimi konusunda kendilerine yardımcı olunacaktır)

ORGANİZASYON PROGRAMI
– 19.05.2016 Saat 20.00’de okulumuzun görsel,işitsel,dramatik sosyal etkinliklerinden oluşan bir gösterim yapılacaktır.(19.05.2016 akşamı misafir kalacak katılımcılar için)
– 20.05.2016 Yarışma günü ödül töreni öncesi rehber öğretmenlere yönelik yazar söyleşisi olacaktır
– Yarışma sınavı bittikten sonra saat 12.00’de tüm katılımcılara öğle yemeği ikram edilecektir.
– 13.30’da başlayacak ödül töreninin ardından dileyen katılımcılarla Bilecik Merkez ve Söğüt Tanıtım Gezisi yapılacaktır. (Başvuru formunda Bilecik Merkez ve Söğüt Tanıtım Gezisi’ne katılım durumunuzu mutlaka belirtiniz.Gezi ücretsizdir.) Tanıtım gezisi 19.30’da sona erecektir.

DİĞER HUSUSLAR
– Şehir dışından gelecek öğrencilerin ve danışman öğretmenin geliş-gidiş yol masrafları katılımcılar tarafından ya da katılımcı okulların Okul Aile Birlikleri’nce karşılanacaktır.
– Yarışma için tespit edilen 5 kitabın maliyeti (80 TL civarı) katılımcı okulların Okul Aile Birliklerince karşılanacaktır.
– İlçemiz kavşak noktasındadır ve Türkiye’nin her yerinden ulaşım imkânı vardır.
– Toplu taşıma ile şehrimize ulaşacak katılımcılarımız için toplu karşılama saatleri belirlenecek ve internet sitesinden duyurulacaktır. Katılımcıların Bozüyük’e ulaşma saatlerini karşılama planımıza göre ayarlaması karşılama noktamızda daha az beklemeleri için yararlarına olacaktır.
– Bunlar dışında organizasyona dahil edilecek diğer etkinlikler yarışma web sitesinden duyurulacaktır.

SONUÇLARIN DUYURULMASI VE ÖDÜL TÖRENİ:
Sınav sonuçları, yarışma günü ( 20 Mayıs 2016 Cuma günü ) Saat 13.30’da yapılacak olan ödül töreninde duyurulacak, ödüller bu törende takdim edilecektir.

ÖDÜLLER

ÖĞRENCİ ÖDÜLLERİ

DERECE

ÖDÜL

DEĞERİ

BİRİNCİYE

AKILLI TELEFON

1500

İKİNCİYE

AKILLI TELEFON

1200

ÜÇÜNCÜYE

AKILLI TELEFON

850

DÖRDÜNCÜYE

AKILLI TELEFON

650

BEŞİNCİYE

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNASI

360

ALTINCIYA

YAZICI

200

DANIŞMAN ÖĞRETMEN ÖDÜLLERİ

DERECE

ÖDÜL

DEĞERİ

BİRİNCİYE

AKILLI TELEFON

1100

İKİNCİYE

AKILLI TELEFON

700

ÜÇÜNCÜYE

AKILLI TELEFON

600

DÖRDÜNCÜYE

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNASI

500

BEŞİNCİYE

LAZER YAZICI

250

ALTINCIYA

YAZICI

100

Not: Ödüllerin fiyatları Teknoloji ürünleri satan bir mağazanın internet sitesinin 14.12.2015 tarihli fiyatlarıdır. Ödüllerin temin edilme döneminde herhangi bir ödül fiyatında yukarıya doğru bir değişim olması halinde söz konusu ödül,yukarıdaki yazan fiyata eşdeğer bir ödülle değiştirilebilir.Ödüllerin marka, özellik ve görselleri internet sitesine konulacaktır.

BELGE VE HEDİYELER
Yarışmada dereceye giren öğrenci ve öğretmenlere başarı belgesi, yarışmaya katılan tüm öğrenci ve öğretmenlere katılım belgesi verilecektir.

İLETİŞİM

ADRES

Yeşilkent Mahallesi Şehit Vahit Elmas Cad. İMKB Anadolu Lisesi PK:11300 BİLECİK/Bozüyük

TELEFON

228 314 90 80

WEB

http://www.bozuyukimkb.meb.k12.tr

E-POSTA

[email protected].com

BİLGİ ALMA

Nedim UZSOY(Türk Dili ve Edebiyatı Zümre Başkanı) 

https://www.facebook.com/nedim.uzsoy

NOT: Yarışma ile ilgili her türlü ayrıntıya http://www.bozuyuk-kitapfest.com bağlantısından ulaşılabilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.