Türkiye Geneli Lise Öğrencileri Arası İngilizce Münazara Yarışması

Vefa Lisesi

Vefa Lisesi Müdürlüğü, Türkiye geneli resmî/özel lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik; öğrencilerin kendilerini, çeşitli konular hakkında etkili bir biçimde İngilizce olarak ifade etmelerini sağlamak amacıyla “İngilizce Münazara Yarışması” düzenlemektedir.

YARIŞMANIN KONUSU
WSDC formatında ortaöğretim öğrencileri ile İngilizce münazara yarışması

KATILIM ŞARTLARI
1. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan bir ortaöğretim kurumunda öğrenci olmak.
2. Yarışmaya katılan takımların turnuva öncesi WSDC münazara formatı hakkında bilgi sahibi olması.
3. Okullara tanınan maksimum takım kontenjanı 3’tür. Yapılan fazla başvurular yedek listeye aktarılacaktır.
4. Turnuva kayıtları okulun resmi sitesinde paylaşılacak bağlantıdan yapılacaktır.
5. Takımlar ulaşımlarını kendileri sağlayacaktır.
6. Turnuvada iki gün boyunca öğle yemeği, kâğıt ve kalem gibi materyaller vefa lisesi tarafından karşılanacaktır.
7. İstanbul dışından katılan takımlar için konaklama ve ulaşım giderleri katılımcıya aittir.
8. Turnuvaya katılım konusunda ücret talep edilmeyecektir.

YARIŞMA KURALLARI
1. Bir takım 3 kişiden oluşmaktadır, yarışmada tez ve antitez kanatları bulunmaktadır.
2. Takımların yarışma içindeki kanatları kura ile belirlenecektir.
3. Konulara hazırlanma sürecinde yarışmacılar iletişim aletlerini kullanmamalıdır, tespit edilen yarışmacılar jüri tarafından yarışmadan men edilecektir.
4. Her odada iki takım ve en az 1 jüri bulunacaktır. Jüri, maç sonunda kazanan takımı belirleyip her iki takıma da geri bildirimlerde bulunacaktır.
5. Bir konuşmacı en fazla 8 dakika konuşacaktır. Özet konuşması (reply speech) en fazla 4 dakika olabilir.
6. Birinci dakika ile yedinci dakika arasında münazırlar karşı kanada üye diğer münazırlardan soru alma hakkına sahiptirler.
7. Konuyu anlamadığınız takdirde konular verildikten sonra, henüz katılımcılar toplanma salonundan dağılmadan önce jüri komitesine sorularınızı iletme hakkınız vardır.
8. WSDC formatı hakkında ayrıntılı bilgi okulumuzun web sitesinde verilecektir.
9. 1. tur ve final maçlarının konuları şartname ekinde gönderilen yarışma konularının arasından seçilerek yarışmacılara 2 hafta öncesinden verilecektir. Diğer altı konu, her turda yarışma başlamadan yarım saat önce, şartname ekinde yazılan konuların arasından seçilerek verilecektir.

SON BAŞVURU TARİHİ 8 ŞUBAT 2019 CUMA

ÖDÜLLER
Katılım sağlayacak tüm yarışmacılara “katılım sertifikası”; çeyrek final, yarı final ve final maçlarına çıkan yarışmacılara “finalist sertifikası”; en yüksek konuşmacı puanı sahibi katılımcıya ” en iyi konuşmacı kupası”; şampiyon olan takıma “şampiyonluk kupası” ödül olarak verilecektir.

GENEL BİLGİ
Turnuva yeri İstanbul Fatih Vefa Lisesizdir. Takımlar ulaşımlarını kendileri sağlayacaktır. Turnuva kayıtları okul web sitesinde paylaşılan linkten alınacaktır.

VEFA LİSESİ İNGİLİZCE MÜNAZARA YARIŞMASI KONULARI
THBT: This house believes that… (tez inanır ki…)
THW: This house would… (tez … yapardı)
MOTIONS (KONULAR)
1. THW make unpaid intemships illegal.
Ücretsiz staj yasadışı olmalıdır.
2. THBT arranged marriages should be illegal.
Görücü usulü evlilikler yasadışı olmalıdır.
3. THBT developing countries should nationalise companies that extract their national resources.
Gelişmekte olan ülkeler ulusal kaynaklarını çıkartan şirketleri kamulaştırmalıdır.
4. THBT social depravation causes erime rates to go up.
Bireylerin toplumdan uzaklaşması suç oranlarını artırır.
5. THBT historic preservation is a legitimate constraint on property rights.
Tarihi korunum mülkiyet hakları üzerinde meşru bir kısıtlamadır.
6. THBT a globally common language should exist.
Dünya çapında kullanılan ortak bir dil olmalıdır.
7. THW make equal female to male ratios equal in the workforce.
Kadın ve erkek oranları çalışma gücünde eşit olmalıdır.
8. THBT force should be used to protect the universal human rights globally.
İnsan haklarını korumak için güç kullanılmalıdır.
9. THBT govemments should prioritize policies that reduce social inequality över economic growth. Hükümetler, ekonomik büyüme vasıtasıyla sosyal eşitsizliği azaltan politikalara öncelik vermelidir.
10. THB in regional trading blocs rather than global free trade.
Küresel serbest ticaret yerine bölgesel ticaret blokları olmalıdır.
11. THBT death penalty should be banned.
İdam cezası yasaklanmalıdır.
12. THBT fossil fiıels should be banned.
Fosil yakıtlar yasaklanmalıdır.
13. THW make public transportation free.
Toplu taşıma ücretsiz olmalıdır.
14. THBT positive diserimination is a necessary evil.
Pozitif ayrımcılık kaçınılmaz olarak kötüdür.
15. THW make psychomedical Services free.
Ruhsal sağlık hizmetleri ücretsiz olmalıdır.
16. THW temporarily and signifıcantly relax minimum labour standards in times of unusually high unemployment, ineluding workplace health and safety standards, minimum wage, working hours restrictions ete. Sıradışı yüksek işsizlik dönemlerinde asgari çalışma koşulları(işyeri güvenlik ve sağlığı gereklilikleri, asgari maaş,çalışma saati sınrlandırmaları) daha da aşağı çekilmelidir.
17. THW replace the established classics with popular teen fıction in school curriculums Okul müfredatında klasik romanlar yerine popüler gençlik yayınlan okutulmalıdır.
18. THW make distribution of music and movies online free.
Müzik ve filmler internet üzerinden ücretsiz dağıtılmalıdır.
19. THW withdraw the right to VETO the accession of new members in the EU.
Avrupa Birliği’ne yeni üyelerin kabulünü veto edebilme hakkı kaldınlmalıdır.
20. THBT fast food companies should pay people compensation.
Fast food şirketleri insanlara tazminat ödemelidir.
21. THW ban cosmetic testing on animals.
Kozmetik sektöründe hayvanlar üzerinde yapılan deneyler yasaklanmalıdır.
22. TBHT it should be compulsory for students to wear school uniforms at school.
Her öğrencinin okula okul üniformasıyla gelmesi zorunlu olmalıdır.
23. TBHT school curriculums should make students playing at least one musical instrument a must.
Okullar, öğrencilere en az bir müzik aleti çalma zorunluluğu getirmelidir.
24. THW allow homeless people to use öpen to public areas like parks as their living space.
Evsiz vatandaşlar park gibi kamuya açık alanları yaşam alanları olarak kullanabilmelidir.
25. THBT every citizen should involuntarily be involved in helping disabled citizens.
Her vatandaş rızası olmasa dahi engelli vatandaşlara yardımda bulunmalıdır.
26. THBT ali teens below the age of 18 must should have a curfew.
18 yaşından küçüklere zorunlu olarak eve gelme saati getirilmelidir.
27. THBT voting should be an earned right.
Oy vermek kazanılmış bir hak olmalıdır.
28. THBT beauty pageants are causing people to objectify women.
Güzellik yarışmaları insanların kadınları objeleştirmelerine sebep olur.
29. THW ban bottled water.
Şişelenmiş su kullanımı ve dağıtımı yasaklanmalıdır.
30. THW expand the use of nuclear energy.
Nükleer enerji kullanımı artırılmalıdır.
31. THBT it must be compulsory for everyone to donate their organs after death.
Her vatandaş ölümden sonra organlarını bağışlamakla zorunlu olmalıdır.
32. THBT testing on animals, in any fıeld, should be banned.
Hayvanlar üzerinde uygulanan deneyler her alanda yasaklanmalıdır.
33. THW establish Science councils in the assembly.
Meclislerde bilim kurulları oluşturulmalıdır.
34. THBT the cost of space exploration is justifıed.
Uzay keşifleri için harcanan para makuldür.
35. THW cease the exploitation of resources in the Arctic Region.
Kutuplardaki kaynakların kullanımı durdurulmalıdır.
36. TH supports the televising of criminal trials.
Ceza davaları televizyonda yayınlanmalıdır.
37. THW break the law to protect the rights of animals.
Hayvan haklarını korumak için kanunlar çiğnenebilir.
38. THBT the media should be prevented by law from intruding the lives of public fıgures Halka mal olmuş insanların hayatlarının izinsiz bir şekilde medyaya lanse edilmesi önlenmelidir.

YARIŞMA TAKVİMİ
16 ŞUBAT CUMARTESİ
08.0- 08.30 Kayıt
08.30- 09.00 Salonda toplanma ve açılış
09.0- 10.30 1. Maç ve geri bildirim
10.30- 11.00 2. Konunun verilmesi ve hazırlık
11.0- 12.30 2. Maç ve geri bildirim
12.30- 13.15 Öğle Yemeği
13.15-13.30 Salonda toplanma ve 3. konunun verilmesi
13.30- 14.00 3. Maç Hazırlık
14.0- 15.30 3. Maç ve geri bildirim
15.30- 16.00 4. konunun verilmesi ve hazırlık
16.0- 17.30 4. Maç, geri bildirim YOK

17 ŞUBAT PAZAR
08.0- 08.30 Salonda toplanma ve açılış
08.30- 09.00 5. Maç konusunun verilmesi ve hazırlık
09.0- 10.30 5. Maç, geri bildirim YOK
10.30- 10.45 Bir üst tura çıkan takımların belirlenmesi 10.45-11.00 4. Maç ve 5. Maç için geri bildirim
11.0- 11.30 Çeyrek Final konusunun verilmesi ve hazırlık
11.30- 13.00 Çeyrek Final maçı (geri bildirim yemekte)
13.0- 13.45 Öğle yemeği
13.45- 14.15 Yarı Final konusunun verilmesi ve hazırlık 14.15-15.45 Yarı Final maçı
15.45- 16.00 Finalistlerin açıklanması
16.0- 17.30 Final maçı
17.30- 17.45 Kazananın açıklanması ve ödül töreni

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin