TÜRKİYE GENELİ FEN BİLİMLERİ PROJE YARIŞMALARI

Şartname

 

1.Projeler 9, 10, 11. Sınıf seviyelerinde Fizik, Kimya, Biyoloji ve Uzay Teknolojileri alanlarında olmak üzere 4 ayrı kategoride hazırlanabilir.

2.Hazırlanan proje, özgün, bilimsel içerikte olmalı, daha önce yapılmış projelerden konu ve içerik alıntısı yapılmamış olmalıdır.

3.Yarışmaya bir öğrenci yalnız bir proje ile katılabilir.

4.Her proje en fazla iki öğrenci tarafından yürütülebilir.

5.Projeler, üniversitelerin öğretim üyelerinden oluşan jüri tarafından değerlendirilecektir.

6.Proje başvuru formu en geç 11 Mart 2011 Cuma tarihine kadar www.okyanuskoleji.com adresinden online olarak yapılacaktır.

7.Değerlendirmeler özgünlük, bilimsel yöntem, tutarlılık ve yararlılık, uygulanabilirlik, içerik ve sonuç gibi kriterlere göre gerçekleştirilecektir.

8.Jüri tarafından ön değerlendirmeden geçen projelerden sergiye katılmaya değer bulunanlar 28 Mart 2011 tarihinden itibaren okulumuz web sitesinde yayınlanacaktır.

9.Jürinin başvurulan projede ilgili alanı değiştirerek değerlendirme yapması mümkündür.

10.Sergiye katılmaya değer görülen projelerin rehber öğretmenleri ve öğrencileri ulaşım bedellerini kendileri karşılayacaklardır. Ancak konaklama, yemek vb. ihtiyaçları Okyanus Kolejleri tarafından karşılanacaktır.

11.Sergi düzenleme (yer, pano, masa vb. ihtiyaçlar) Okyanus Kolejleri tarafından yapılacaktır.

12.Sergide projeye ilişkin deney setleri ve proje anlatım materyalleri (projeksiyon ve diğer sunum araç gereçleri) sergi süresince stand panosunda teşhir edilmelidir.