Türkiye Gençlik Vakfı Bölge Uzmanı Yetiştirme Burs Programı

Burs
Burs Programı

Türkiye Gençlik Vakfı Bölge Uzmanı Yetiştirme Burs Programı

Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı Nedir?
Çin, Hindistan, Rusya ve Ortadoğu toplumlarının siyasi yapısı, dış politika karakteri, tarihi ve sosyolojik kodları, ülke tarihine yön vermiş liderleri, sanatkarları ve düşünürleri hakkında derin bir birikime sahip bölge uzmanları yetiştirme programıdır.

Programa Kimler Katılabilir?
Programa aşağıdaki kriterlere uygun kişiler katılabilir:

Program erkek öğrencilere yöneliktir.
T.C. vatandaşı olmak.
18-25 yaş aralığında olmak.
Üniversitelerin hazırlık, 1, 2 veya 3. sınıf öğrencisi olmak.
Sosyal ve beşeri bilim alanlarından; uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, eğitim, sosyoloji, psikoloji, iletişim, hukuk, felsefe, ilahiyat, coğrafya, dil bilimleri, iktisat, işletme ve benzeri alanlarda lisans eğitiminde bulunmak.
Orta düzeyde Arapça veya İngilizce dillerinden birini biliyor olmak.
Sınıfını geçmiş olan öğrencilerin not ortalamalarının 3.00 veya üzerinde olması gerekir.
LYS başarı durumunda yapılacak sıralamada başarılı olmak.
Öğrencilerin programla ilgili taahhütnameyi kabul ediyor olması gerekir. (*)
Mücbir sebepler ortaya çıkmadıkça program devam ederken ders ortalamasının 3.00 altına düşmemesi ve vakıf tarafından verilen eğitimde başarılı olunması gerekmektedir.(Mücbir sebeplerin değerlendirilmesi program koordinatörlerinin takdirindedir.)
(*) Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı 2016 taahhütnamesini indirmek için tıklayınız.

(**) Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı 2017 güncel taahhütnamesi yazılı sınavdan sonra yayınlanacaktır, 2016 taahhütnamesiyle benzerlik göstermektedir.

Programın Kapsamı ve Hedefi
“Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı” yurt dışı saha çalışmalarında uzmanlaşmak üzere; Çin, Rusya, Hindistan ve Ortadoğu ülkelerinin akademik bir izlence ile siyasetinden sosyolojisine, kültüründen dil bilimine, tarihinden modern toplumsal dinamiklerine kadar uzanan geniş bir disiplinlerarası çalışmayı kapsamaktadır.

Program; 4 sene boyunca uzun vadeli eğitim olanakları sağlamasının yanı sıra, ihtisas yapmak üzere tercih edilen ülkede dil eğitimi ve staj imkanları da içermektedir. Çin, Rusya, Hindistan ve Ortadoğu ülkelerinin farklı açılardan okunabilmesine ve güncel analizlerinin çıkarılmasına yönelik; girişimci, sürekli olarak araştırmaya ve öğrenmeye hevesli, gelişime açık ve motivasyonu yüksek katılımcı öğrencilerin program süresince gerekli koşulları sağlaması ile bölge uzmanı olarak yetişmesini hedeflenmektedir.

Programın İçeriği
DİL EĞİTİMLERİ

Çinçe (Mandarin)
Urduca ve Hintçe
Rusça
İbranice
Farsça
BRANŞ EĞİTİMLERİ

ÇİN HALK CUMHURİYETİ

1) Çin Medeniyeti

Geçmişin Etkisi
Çin Medeniyetine Yön Veren Şahsiyetler
Konfüçyüs
Lao Tzu
II.Dünya Savaşı’nda Çin
Mao Dönemi
Mao sonrası dönem ve Kominizm
Sovyet sonrası dönem
Asya-Pasifik politikası
2) Çin Dış Politikası

Çin Dış Politikası’nın Ana Karakteri
Çin ekonomisinin bölgeselden Küresele geçişi
Yükselen Ekonomiler ve BRICS ‘in Öncüsü ÇİN
Şanghay İş Birliği Örgütü
Avrasya ve Güneydoğu Asya Enerji Savaşları
3) ÇİN Edebiyatı Okumaları

4) ÇİN’in Sosyolojik Yapısı

5) ÇİN-JAPON mücadelesi

6) Mançurya Çıkmazı

7) Hong Kong, Taiwan ve ÇİN arasındaki bağlar

8) Trans Pasifik ortaklığı

9) Yeni Yüzyılda Çin-Amerika mücadelesi

HİNDİSTAN

1) Hindistan Medeniyeti

Geçmişin etkisi
Hindistan Medeniyetine Yön Veren Şahsiyetler
Mahadma Gandhi ve Satyagraha Felsefesi
Babür Şah ve Babür Devletinin Hint Medeniyeti üzerindeki etkisi
2) Hindistanın Asya-Pasifik politikası

3) İngiltere’nin Hindistan Üzerindeki sömürgeci Emelleri ve Bağımsızlık

4) Hindistan Dış Politikası

Hindistan Dış Politikasının Ana Karakterleri
Hindistan Ekonomisinin Bölgeselden Küresele Geçişi
Avrasya ve Güneydoğu Asya Enerji Savaşları
Yükselen Ekonomiler ve BRICS Ülkeleri
Avrasya ve Güneydoğu Asya Enerji Savaşları
Hindistan’nın Sosyolojik Yapısı
Hindistan-Çin Mücadelesi
Keşmir Meselesi
8) Hindistan’ın Uzay yarışındaki Yeri ve Önemi

9) HİNT Edebiyatı Okumaları

10) Hindistan’daki Çok Dinli Yapı (Budizm, Şamanizm, Hinduizm)

11) Geleceğin Müslümanlık Üssü: HİNDİSTAN

RUSYA FEDERASYONU

1) Rusya’nın Yakın Siyasi Tarihi

Birinci Dünya Savaşı öncesi Çarlık Rusyası
Birinci Dünya Savaşı Ve Çarlık Rusyası’nın Rölü
Bolşevik Devrimi
Lenin Dönemi Sovyet Rusyası
İkinci Dünya Savaşı ve Stalin
Soğuk Savaş Dönemi
Gorbaçov ve SSCB’nin Yıkılışına Giden Süreç
Rusya Federasyonu’nun Kuruluşu
2) Rus Modernleşme Süreci

3) Osmanlı Rusya İlişkileri

4) Türk Rus İlişkisinde Fırsatlar ve Tehlikeler

5) Rus Dış Politikası

Rus Dış Politikası’nın Ana karakteri
Rus Hinterlant’ı
Yükselen Ekonomiler ve BRICS
Şanghay İş Birliği Örgütü
Avrasya Enerji Savaşı
6) Rus Ekonomisinin Ana Omurgası

7) Rus Edebiyatı Okumaları

8) Rusya’nın Sosyolojik Yapısı

ORTADOĞU

1) Fars Medeniyeti

2) Tarihi Gelişim Süreci

3) Tarihi Gelişim Süreci

4) Fars Medeniyeti Üzerindeki Etkiler

5) Fars Medeniyetinin Ortadoğudaki Etkileri

6) İran İslam Cumhuriyeti’nin Kuruluşu

7) Şiilik

8) İran ve Batı İlişkileri

9) İran, Çin ve Rusya İlişkileri

10) İran Diplomasisi

11) İran’ın Global Enerji Politikaları

12) İran’ın Sosyolojik Yapısı

13) İran Edebiyatı

14) İranlı Mütefekkirler

15) İran ve Türkiye İlişkileri

1) Yahudiler’in Tarihi Serüveni

2) Yahudilik ve İsrailiyat

3) Siyonizmin Düşünsel Temelleri

4) Osmanlı – Yahudi İlişkileri

5) İsrail’in Kuruluşu

6) İsrail ve Siyonizm

7) Anti-Semitizmin İdeolojik ve Sosyolojik Temelleri

8) Anglosakson Kültürü ve Yahudilik

9) İsrail Filistin İlişkileri

10) İbrani Edebiyatı

TEMEL EĞİTİMLER

1) Uluslararası Sistemin Yapısı

2) Yakın Dünya Siyasi Tarihi

3) Tanzimattan Günümüze Türk Siyasi Tarihi

4) Türk Dış Politikası

5) Türkiye’nin Hinterlantı

6) Türkiye’nin Yumuşak Gücü

7) Kadim Medeniyet Perspektifi

8) Türkiye Ekonomisinin Ana Yapısı

9) Recep Tayyip Erdoğan ve Yeni Türkiye’nin İnşa Süreci

10)Büyük Türkiye İdeali

TEKNİK EĞİTİMLER

1) Yeni Medya

2) Küreselleşme ve Dijitalleşme

3) Fotoğrafçılık Eğitimi

4) İnternet Haberciliği

5) Dijital Devlet ve Dijital Vatandaşlık

6) Siber Ekosistem ve Sanal Kimlik

7) Algı Yönetimi ve Toplumsal Algı

İSLAMİ EĞİTİMLER

1) Kıraat

2) Hadis

3) İslami İlimlere Giriş

4) Anlamanın Esasları

YURTDIŞI EĞİTİMLER

1) Birinci Sene – Dil Eğitimi

2) İkinci Sene – Büyükelçilikte Staj

3) Üçüncü Sene – Seyyah Programı

4) Dördüncü Sene -Yüksek Lisans

Program Takvimi
Program başvuru tarihleri: 19 Nisan- 16 Mayıs 2017

Dil Sınavı Tarihi: 20-21 Mayıs 2017
Mülakat Tarihleri: 22-28 Mayıs 2017
Programın Başlangıç Tarihi: 9 Ekim 2017

İmkanlar

1) Program süresince aylık 500 TL burs
2) Uzman yabancı kadrodan resmi sınavlara yönelik ücretsiz dil eğitimi
3) Öğrencinin yöneldiği uzmanlık alanı ile ilgili ücretsiz uzmanlık seminerleri
4) Bütün öğrencileri kapsayan ücretsiz genel seminerler
5) Yaz döneminde ihtisas yapılan bölgede ücretsiz dil programı ve staj
6) Programı başarı ile bitiren öğrencilere asgari 2 yıllık yurt dışı eğitim bursu.

Başvuru yapmak için tıklayınız.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin