Türkiye Değerler Atlası 2012

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Dünya Değerler Araştırması Derneği (WVSA) Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Yılmaz Esmer’in hazırladığı ‘Türkiye Değerler Atlası 2012″ yayınlandı.

“Türkiye Değerler Atlası 2012” siyasetten ekonomiye, dini değerlerden kadın – erkek ilişkilerine, aile ve evlilik kurumundan değer ve kimlik yargılarına kadar pek çok farklı alanda 2011 ve 2012 yıllarında Türkiye çapında yürütülen araştırmaların verilerinden yararlanılarak hazırlanan bu alandaki tek kaynak olma özelliğini taşıyor.

“Türkiye Değerler Atlası”ndan bazı bilgiler şöyle:
• Türkiye, insanların birbirine en az güvenebildikleri ülkelerden biri. 22 yıldır bu durumda bir değişiklik gözlenmiyor. Türkiye’de insanların yaklaşık onda biri genelde insanlara güvenebileceğini söylerken, İskandinav ülkelerinde bu oran yüzde 80’lere yaklaşıyor.
• Ordu’ya duyulan güven düzeyinde son yıllarda bir düşüş var. Orduya güven düzeyi bölgelere göre önemli farklılıklar gösteriyor.
• AB’ye duyulan güven, dalgalı seyretmekle birlikte, bugün 1990 ile hemen hemen aynı düzeyde (1990: %36, 2011/12: %39)
• Türk toplumu, Avrupa’nın ve dünyanın en dindar toplumlarından biri. Dinin toplum yaşamındaki yeri en üst düzeylerde.
• Dinin esas olarak bu dünyaya değil, ölümden sonraki dünyaya anlam kazandırdığını düşünenlerin oranı yüzde 76.
• Dinin özünün kurallara uymak olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 64.
• Avrupa’da, Tanrı’nın insanların yaşamındaki yerinin en yüksek olduğu toplum Türkiye
• Yaklaşık her üç kişiden biri hem 30 gün oruç tutuyor, hem günde beş vakit namaz kılıyor.
• Kendisini ‘dindar bir kişi’ olarak tanımlayanların oranı, son 22 yılda 10 puan kadar yükseldi.
• 47 Avrupa ülkesi içinde siyasal yelpazenin en sağında Türk toplumu yer alıyor.
• Ortalamalar itibariyle en solda İzmir, en sağda Doğu Anadolu var.
• Türk olmaktan son derece gurur duyanların oranı Güneydoğu Anadolu’da yüzde 23, Karadeniz’de yüzde 88
• Kadınların yüzde 71’i ‘ailenin reisi erkek olmalı’ diyor.
• Kadınların yüzde 59’u ‘kadın her zaman kocasına itaat etmeli, onun sözünden çıkmamalı” diyor. Bu oran İzmir’de yüzde 40, Doğu Anadolu’da yüzde 71
•İşsizlik varsa, işe almada erkeklere öncelik verilmesini isteyenler Türkiye’de yüzde 60, Danimarka’da yüzde 2
• Fransızların yüzde 36’sı Türkler’in yüzde 6’sı evliliğin artık modası geçmiş bir kurum olduğunu düşünüyor.
• Kapsamlı muhafazakarlık ölçeği değerleri (100 puan üzerinden)
1999: 60
2001: 65
2011: 63