Türkiye Çevre Koruma Vakfı Bursu

BİTİRME TEZİ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLERE
VERİLECEK BURS İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1. Türkiye Çevre Koruma Vakfı tarafından verilecek olan bitirme tezi bursuna, lisansöğrencileri vakfın web sitesinden (basvuru.tucev.org) üyelik oluşturarak 1 Mart 2017 tarihine kadar başvuru yapabilecektir.

2. Bitirme tezi bursu, Çevre ve Şehircilik alanlarında okuyan
Çevre mühendisiBiyoloji bölümüKimya bölümüKimya mühendisliğiElektrik elektronik mühendisliği Makine Mühendisliği Şehir plancısı Mimarlık İnşaat mühendisliği bölümlerinde
bitirme tezi hazırlayan 400 Öğrenciye aylık 400 TL olmak üzere 4 ay süre ile verilecektir.Nihai karar ve tasarruf Türkiye Çevre Koruma Vakfı Yönetim Kurulu ve Burs Komisyonuna aittir.

3. Öğrenciler öncelikle başvuru ve değerlendirme formunu doldurarak başvuru yapacaklardır. Başvurular Vakıf Burs Komisyonu tarafından değerlendirildikten sonra, burs almaya uygun görülenler www.tucev.org sitesinde duyurulacaktır. Listede yer alanlar istenen belgeleri Türkiye Çevre Koruma Vakfına ulaştırmakla yükümlü olup, belgelerin gelmemesi halinde seçilen öğrenciler haklarını yitireceklerdir.

4. Bursiyer, üniversite tarafından yapılan tez kabulünden sonra, tezini yazılı doküman ve cd formatında birer kopya halinde Türkiye Çevre Koruma Vakfına vermekle yükümlü olacaktır.

5. Kabul edilip, yayınlanan ve teslim edilen tezler, Türkiye Çevre Koruma Vakfı tarafından (zaman kısıtlaması olmadan) kullanım ve paylaşım hakkına sahip olacaktır. Öğrenci bu kullanımlardan doğan herhangi bir hak veya bedel (telif vb.) talep etmeyecektir.

6. Burs almaya hak kazanan öğrenciler Ek te linki verilen taahhütname ile birlikte diğer tüm belgelerini ıslak imzalı olarak Türkiye Çevre Koruma Vakfına göndereceklerdir.

Detay ve başvuru için tıklayınız

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.