“Türkiye Çay İçiyor” Ulusal Fotoğraf Yarışması

Ulusal Çay Konseyi (UÇK) – ÇAYKUR
“Türkiye Çay İçiyor”
Ulusal Fotoğraf Yarışması
Konu: ‘’ Türkiye Çay İçiyor’’

Konu ve Amaç:
Türkiye’de her gün 250 milyon bardak çay tüketilmektedir. Kültürümüzün bir parçası olan çay, bizim için sohbettir, dostluktur, paylaşmaktır, misafirperverliktir, samimiyettir, iletişimdir, sevgidir, emektir, gelecektir, topraktır… Kısacası “çay hayat”tır. Çay ile paylaşılır tüm duygular.

Çay, güne ve hayata başlamak için keyifli bir nedendir. Sabah esnafımız güne çayla başlıyor, balıkçımız çay molası ile dinleniyor, sohbetlerimiz çayla tatlanıyor. Çay bir tutkudur ve sadece bu topraklara özgüdür çayı o meşhur ince belli bardağında içmek. Çaya yıllarını vermiş, çay demlemeyi sanat olarak görenlerin ekmek kapısıdır çay. Kültürümüzün bir parçası günlük hayatın vazgeçilmezi olan çay, sınıfsız bir içecektir.

“Türkiye Çay İçiyor” temalı Ulusal Fotoğraf Yarışması ile her katılımcının çaya kattığı anlamı fotoğrafla bütünleştirmek istiyoruz. Bu amaçla düzenleyeceğimiz yarışmanın ana sponsoru ÇAYKUR olacaktır ve yarışma koordinatörlüğü Ulusal Çay Konseyi tarafından sağlanacaktır.

Fotoğrafçıların eserleri jüri tarafından değerlendirilecektir. Yarışma; Ulusal Çay Konseyi tarafından ÇAYKUR ana sponsorluğu ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle düzenlenmektedir.

Yarışma Bölümleri:
Yarışma tek bölümde yapılacaktır: Dijital (sayısal) Renkli.
Yarışma sayısal ortamdadır. Baskı fotoğraf kabul edilmeyecektir.

Yarışma Koşulları:
Yarışmaya katılım ücretsizdir.
Katılımcılar yukarıda belirtilen konu çerçevesi içerisinde anlatım biçiminde özgürdür.
Her katılımcı en fazla 4 (dört) adet Renkli eserle yarışmaya katılabilir.

Yarışma; Ulusal Çay Konseyi çalışanları, Seçici Kurul üyeleri ve TFSF Temsilcisi ile birinci dereceden yakınları dışında, konuya ilgi duyan, son başvuru tarihine kadar 18 yaşını dolduran ve üzeri yaşlardaki, ülkemizde yerleşik tüm amatör veya profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır.

Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül ve sergileme almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz; katılıp ödül almış olsalar dahi ödül geri alınır. Fotoğrafın, fotoğraf yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül ve sergileme almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, anılan ödül iptal edilir, yeri boş bırakılır, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır ve verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.

Yarışmaya daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan başka herhangi bir yarışmada ödül ve sergileme alan ya da bu fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kroplanmasıyla oluşturulan fotoğraflar ile renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar katılamaz.

Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir.

Fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklendiği veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez; katılım durumunda katılımcı hakkında kural ihlali işlemi yapılır. Buna ek olarak HDR (High Dynamics Range) tekniği kullanılan fotoğraflar da yarışma dışında tutulur.
Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar yarışmaya kabul edilemez.
Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Bu durumda katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu katılımcıya aittir.
Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
Kural ihlali yapan kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince 1 (bir) yıl süre ile kısıtlanır. Daha önce kural ihlali cezası almış olan katılımcıların ikinci defa kural ihlali yapması durumunda TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince süresiz olarak kısıtlanır.

Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
Katılım şartlarına uymayan fotoğrafların ödülleri iptal edilecek ve yerine başka bir fotoğraf konmayacaktır.

Proje koordinatörü olan Ulusal Çay Konseyi ve ana sponsor olan ÇAYKUR ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

Yarışma sonucu Ulusal Çay Konseyi’nin http://ulusalcaykonseyi.org.tr ve ÇAYKUR’un www.caykur.gov.tr ile TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve adreslerinde duyurulacaktır.

Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:
– Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
– Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/
adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleştirilecektir.
– İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.
– Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
– Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
– Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
– Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb’tan az olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.
– Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
– Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

İsimlendirme:
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin Ömer Eril Yılmaz için omery veya oeril veya oeyil gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin Ömer Eril Yılmaz’ın “Çınar altı” adlı 1 no’lu fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryD1_cinar_alti.jpg” veya 2 no’lu “Akşam keyfi” adlı fotoğrafı için “TRomeryD2_aksam_keyfi.jpg” gibi…

– İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
– Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Ulusal Çay Konseyi ve ÇAYKUR sorumlu olmayacaktır.

Telif (Kullanım) Hakkı:
Katılımcı, dereceye giren, sergilenmeye hak kazanmış olan ve satın alınan fotoğrafların Ulusal Çay Konseyi ve ÇAYKUR’un yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Ulusal Çay Konseyi ve ÇAYKUR’a izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Kullanım hakkı Ulusal Çay Konseyi ve ÇAYKUR ile fotoğrafçıya aittir.
Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Ödül ve sergileme alan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren yer ve muhteva sınırı olmadan Ulusal Çay Konseyi ve ÇAYKUR’un tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.

Ödül alan ve başarılı bulunan fotoğraflar (mansiyon alan ve sergilenmeye değer görülen) Ulusal Çay Konseyi ve ÇAYKUR tarafından kitap olarak basılabilecek; gazete, dergi, TV, internet vasıtasıyla sanatçıların isimleri geçirilerek kullanılabilecek ve bu konuda katılımcıya ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir.
Ayrıca, Ulusal Çay Konseyi’nin veya ÇAYKUR’un uygun gördüğü, ödül almayan ve sergilemeye seçilmeyen fotoğraflardan, arşivlerinde yararlanmak üzere, kullanım ücreti olarak 250 (ikiyüzelli) TL bedelle istediği fotoğrafları seçebilir. Bu takdirde kullanacağı fotoğrafların ticari telif hakları, fotoğrafçıda kalmak üzere, sanatçısının ismini belirterek faaliyetlerinde kullanabilir. Sanatçılar bu yarışmaya eser göndermekle, bu maddeyi de kabul etmiş sayılırlar.

Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar bir albümde toplanacak ve bu albüm ödül alan ve sergilenmeye değer görülen katılımcılara birer tane gönderilecektir.

Ödül ve sergileme alan fotoğraflar Ulusal Çay Konseyi’nin http://ulusalcaykonseyi.org.tr/ ve ÇAYKUR’un www.caykur.gov.tr ile TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ile http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ web adreslerinde yayınlanacak ve TFSF yayını Almanak 2015’te kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
Yarışmaya katılanlar tüm katılım koşullarını aynen kabul etmiş sayılacaktır.

Ödüller:
Birincilik 10.000.- TL + Plaket
İkincilik 5.000.- TL + Plaket
Üçüncülük 3.000.- TL + Plaket
Mansiyon (2 adet) 1.000.- TL + Plaket
Sergileme (En fazla 30 adet) 250. -TL

Seçici Kurul (Ada göre alfabetik sırayla):
1. Emin KANBUR RİFSAD (Rize Fotoğraf Sanatı Derneği) Kurucu Kurul Bşk.
2. İzzet KERİBAR EFIAP
3. Levent KARACAOĞLU BEAFSAD (Bergama Fotoğraf Sanatı Derneği) YK Bşk.
4. Prof. Dr. Özer KANBUROĞLU AFIAP, İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi
5. M. Reşat SÜMERKAN Trabzon Fotoforum Kurucu Kurul Üyesi
Seçici kurul en az üç kişi ile toplanır.
TFSF Temsilcisi: Abdullah SEZGİN

Yarışma Takvimi:
Yarışmanın Başlangıç Tarihi : 15 Ocak 2015 Perşembe
Son Başvuru Tarihi : 15 Mayıs 2015 Cuma saat: 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Toplantı Tarihi : 22 Mayıs Cuma saat: 14.00
Sonuç Bildirim Tarihi : 26 Mayıs 2015 Salı
Sergi ve Ödül Töreni Tarihi : Haziran 2015’in ilk yarısı

Yarışma Sekreteryası:
Dilek ALTUN
Ulusal Çay Konseyi Proje Koordinatörü
Tel : 0464 217 43 13 – 0464 213 20 30
Fax : 0464 217 39 94
E-posta : dilek_altun08@hotmail.com
bilgi@ulusalcaykonseyi.org.tr
Adres : Ulusal Çay Konseyi İslampaşa Mah Menderes Bulvarı No: 522 RİZE
Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından TFSF 2015/024 patronaj ile
onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde TFSF temsilcisi bulunacaktır.