Türkiye Bilim ve Sanat Merkezleri

Sanat Merkezleri
Sanat Merkezleri

Türkiye Bilim ve Sanat Merkezleri

ADANA ÇUKUROVA Bilim ve Sanat Merkezi
Yeşilyurt Mahallesi´nde yer alan Bilim ve Sanat Merkezi; Merkezimiz Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 29.06.2004 tarih ve B.08.0.ÖRG.0.20.01.05.420/2558 sayılı ile açılmıştır. Merkezimiz 2005 yılında, m2 lik bir alanda Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi’nin 2. katında, Adana Bilim ve Sanat Merkezi adıyla 2005 Mayıs ayında eğitim öğretime başlamıştır. Adana Valiliğinin 20 Şubat 2007 tarih ve 700/75341 sayılı yazısı ile Seyhan İşitme Engelliler İlköğretim Okulu’nun eski binası tahsis edilmiştir.

Telefon : 03222251901
Belgegeçer : 03222251902
Adres : Toros Mah. Ali Sepici Bulvarı No 46/1 Çukurova / ADANA
VİZYON : Üstün yeteneklilerin eğitiminde model ve lider kurum.
MİSYON : Ulusal ve evrensel değerlere duyarlı, araştırmacı, sorun çözme yeteneğine sahip, dürüst, hoşgörülü, uyumlu, iletişime ve işbirliğine açık, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, yönetim, bilim ve sanat alanlarında lider ve geleceği yönlendiren bireyler yetiştirmek.

web sitesi için tıklayınız

AFYONKARAHİSAR DUMLUPINAR BİLİM VE SANAT MERKEZİ
Telefon : 0 272 215 75 74
Belgegeçer : 0 272 215 75 74
Adres : BURMALI MAH. DERVİŞ PAŞA CD. NO 8 Merkez / AFYONKARAHİSAR
VİZYON : Hedef kitlesindeki ‘üstün veya özel Yetenekli’ öğrencilerin, bireysel yeteneklerinin farkında olmalarının ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlayarak onların erken dönem bilim ve sanat insanları olarak yetişmelerine olanak sağlamak.
MİSYON : Hedef kitlesindeki öğrenciler arasında; zeka, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasiteleri veya özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren ve konunun uzmanları tarafından ‘üstün veya özel yetenekli’ olduğu belirlenen öğrencilere yaşantısal bir eğitim vermek.

web sitesi için tıklayınız

AMASYA ŞEHIT FERHAT ÜNELLI BILIM VE SANAT MERKEZI
Tarihsel Gelişim
Merkezimiz Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 27.8.2002 tarih ve 420/3464 sayılı makam onayı ile açılmış, 24.11.2002 tarihinde eğitim-öğretim başlamıştır. Bu tarihte Eğitim- Öğretime Macit Zeren Fen Lisesi binasında başlamıştır.
Merkezimiz, 2004 yılı Eylül ayında Mehmet Varinli Cad. Hilmi Topçu Sokakta bulunan Eğitim Uygulama Okulu ve iş Eğitim Merkezi binasında faaliyetlerini sürdürmüştür. Bu bina Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ait olup, bu binanın bir kısmı geçici olarak Amasya Bilim ve Sanat Merkezinin hizmetine verilmiştir.
Merkezimiz, 1 Mayıs 2009 tarihinde Mehmet Varinli Cad. No: 32’de bulunan adresine taşınarak faaliyetlerini sürdürmüştür. Bu bina Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne ait olup (Eski Bağkur Binası), bu binanın bir kısmı geçici olarak Amasya Bilim ve Sanat Merkezinin hizmetine verilmiştir.
Merkezimiz, 15 Aralık 2009 tarihinde Bahçeleriçi Mah. Kalkan Sok. No:3’de bulunan adresine taşınarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu bina Amasya Lokman Hekim İşitme Engelliler Okulu Müdürlüğü’ne ait olup ( Lojman), bu binanın 3 kat 6 dairesi geçici olarak Amasya Bilim ve Sanat Merkezinin hizmetine verilmiştir.
Merkezimiz 2002 Kasım Ayı içinde yapılan öğrenci tanılaması sonucunda eğitim-öğretimine 52 öğrenci ile başlamıştır. Bu öğrenciler İlköğretim 4.-5.-6 ve 7. sınıf seviyesindeki özel yetenek (resim-müzik) ve zihinsel alanlarından belirlenen öğrencilerden oluşmaktadır. 2003 yılı Mayıs ayında tanılama yapılmamış, 2004 Mayıs ayı tanılaması sonucunda İlköğretim 3, 4 ve 5. sınıflardan toplam 67 öğrenci kayıt hakkı kazanmıştır.2005 Mayıs ayı tanılaması sonucunda İlköğretim 2.3.4 ve 5. sınıflarından toplam 87 öğrenci kayıt hakkı kazanmıştır. 2006 Mayıs ayı Tanılaması sonucunda ilköğretim 3,4 ve 5.sınıflardan toplam 39 öğrenci kayıt hakkı kazanmıştır. 2007 Mayıs ayı tanılaması sonucunda ilköğretim 2.3. ve 4. sınıflardan zihinsel alandan toplam 16 öğrenci kayıt hakkı kazanmıştır. 2008 Mayıs tanılaması sonucunda ilköğretim 2. ve 3. Sınıflardan zihinsel alandan toplam 30 öğrenci kayıt hakkı kazanmıştır. 2009 Mayıs tanılaması sonucunda ilköğretim 2. ve 3. Sınıflardan zihinsel alandan toplam 27 öğrenci kayıt hakkı kazanmıştır.2010 Mayıs tanılaması sonucunda ilköğretim 2. ve 3. Sınıflardan zihinsel alandan toplam 30 öğrenci kayıt hakkı kazanmıştır. 2011 Mayıs tanılaması sonucunda ilköğretim 2. ve 3. Sınıflardan zihinsel alandan toplam 33 öğrenci kayıt hakkı kazanmıştır. 2012 Mayıs tanılaması sonucunda ilköğretim 2. ve 3. Sınıflardan zihinsel alandan toplam 36 öğrenci kayıt hakkı kazanmıştır.

2013 yılı itibariyle bugüne kadar kayıt hakkı kazanan toplam öğrenci sayısı 413’dür. Ancak bazı öğrencilerimizin Amasya dışındaki okulları kazanıp gitmeleri, nakiller ve devamsızlık sonucu bazı öğrencilerimizin de kaydının silinmesi, öğrenci sayımızı 185’ya düşürmüştür. Merkezimiz halen 185 öğrenci ile eğitim-öğretime devam etmektedir.

Telefon : 358 218 4543
Faks : 358 218 4542
Adres : Bahçeleriçi Mah. Kalkan Sk. No3

web sitesi için tıklayınız

Aksaray Bilim ve Sanat Merkezi

Aksaray Bilim ve Sanat Merkezi, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli çocuk/öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak üzere kurulmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Grup Başkanlığına bağlı olarak hizmet vermektedir.

Telefon : 0 382 215 35 13
Belgegeçer : 0
Adres : SELÇUKLU MAHALLESİ 5534. SOKAK NO1 68100 / AKSARAY

VİZYON : 2010 yılında bilim, teknoloji ve sanatta ileri düzeyde araştırma, eğitim, öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapmak üzere destek eğitim vermek üzere kurulan Aksaray Bilim ve Sanat Merkezinin temel hedefi; gelişimini, Dünyadaki örnekleri ile rekabet edebilecek nitelikte alt yapı olanakları ve insan gücüne sahip bir kurum olarak sürdürmektir.

MİSYON : Değerlerine sahip çıkan, bağımsız ve eleştirel düşünen, bilgiye erişmeyi bilen, bilgiyi kullanan, üreten, geliştiren ve yaygınlaştıran, araştırmacı, bağımsız çalışma yetkinliğinde ancak ekip çalışmasında da başarılı, toplumsal sorumluluğu ve çevre bilinci gelişmiş bireyler yetiştirmek.
web sitesi için tıklayınız

ANKARA / MAMAK – Ankara Bilim Ve Sanat Merkezi web sitesi için tıklayınız

Ankara Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi
Bilim ve Sanat Merkezi Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı bir özel eğitim kurumudur.
Bilim Sanat Merkezi, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarına devam eden üstün veya özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılmıştır.
Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi, üstün yetenekli çocuklara yönelik eğitim veren ve Türkiye genelinde sayıları 60’ı bulan resmi özel eğitim kurumlarından biri olup ilk açılandır. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarına devam eden üstün yetenekli öğrencilerin bilimsel düşünce ve davranışlarla estetik değerleri birleştiren, üretken, problem çözen bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla 1994-1995 eğitim öğretim yılında hayırsever Karakaya Ailesi’nin küçük yaşta kaybettikleri kızları Yasemin Karakaya’nın ismini alarak Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi adıyla kurulmuştur. Kurulduğu binanın artık ihtiyaçları karşılayamaması nedeniyle 2008-2009 eğitim-öğretim yılında daha geniş ve kullanışlı, müstakil bir binaya; Yenimahalle Ümitköy’deki eski Ümit İlköğretim Okulu’nun binasına Ümit Bilim ve Sanat Merkezi adıyla taşınmıştır. Ancak daha sonra tekrar isim değişikliğine uğrayarak Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi ismini kullanmaya devam etmiştir.

web sitesi için tıklayınız

ANKARA – YENİMAHALLE BİLİM VE SANAT MERKEZİ
Telefon : 03123150047
Belgegeçer : 03123150048
Adres : YUNUS EMRE MAHALLESİ GÜNEY SOKAK A BLOK NO 2 YENİMAHALLE/ANKARA
web sitesi için tıklayınız

Altındağ İnönü Bilim ve Sanat Merkezi
web sitesi için tıklayınız

Antalya Bilim ve Sanat Merkezi
Merkezimizin açılışı 11 Mart 2009 tarihinde yapıldı.

Yapılan tanılamalar sonucunda 34 öğrencinin merkeze kaydı yapıldı. Kurucu Müdür Ömer Yalınkılıç ve beş öğretmenle Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu binasının 3. katında, 1 Nisan 2010’da merkezimiz eğitim başlamıştır.

2010-2011 eğitim öğretim yılında Merkez müdürlüğüne Mükerrem Oğuz atanmıştır. Saniye Mecek ve Murat Kellece müdür yardımcılıklarına atanmış, beş öğretmen atama yoluyla merkezimizde göreve başlamıştır. Aynı öğretim yılı içinde öğrenci sayısı ellinin üzerine çıkmıştır.

Merkezimiz Haziran 2014 de yeni binasına tasınarak hizmetini burada sürdürmektedir.

Telefon02422296454
Belgegeçer02422296454
AdresKültür Mahallesi 3816 Sokak No.1 Kepez / Antalya

Vizyon
Üstün zekâlı ve yeteneklileri erken yaşlarda tanılayan, yeteneklerine göre farklılaştırılmış eğitim sağlayan, ulusal ve evrensel değerlere sahip, özgün düşünebilen, üretebilen bireyler yetiştiren bir ülke
Misyon
Öğrencilerimizin üstün veya özel yeteneklerini geliştirerek bilimsel düşünme ve davranışlarla estetik değerleri birleştiren, üretken, problem çözen bireyler haline gelmelerini, onlara gerçek yaşamda öğrenme fırsatları ve özel eğitim aktiviteleri yoluyla öğrenme sağlamak.

web sitesi için tıklayınız

BALIKESİR KARESİ Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi
Kurumumuz ilimiz merkezinde bulunan eski “Eğitim Hizmetleri Merkezi (ASO) Müdürlüğü” binasında üstün zekalı ve üstün yetenekli öğrencilerin eğitimine yönelik olarak “Balıkesir Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü” adıyla bir özel eğitim kurumu açılması Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ nün 06.10.2008 gün ve B.08.0.ÖRG.0.20.01.05.420/3986 sayılı Makam Onayı ile uygun görülmüş olup, 2010 -2011 eğitim öğretim yılında hizmete girmiştir.
İlk olarak Eğitim Hizmetleri Merkezi (ASO) Müdürlüğü” binasında faaliyetine başlamış olan Kurumumuz, Valilik Makamının 22.08.2016 tarih ve 8955798 sayılı onayı ile FETÖ/PDY kapsamında devlete devredilen Paşaalanı Mahallesi 225.Sokak No:10/A adresinde bulunan hizmet binası Kurumumuza tahsis edilmiştir.
24 Ağustos 2016 tarihinden itibaren ilgili binaya taşınmış olup 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren burada hizmet vermektedir.
Kurumumuza bu binaya taşınmamız dolayısıyla 15 Temmuz Şehitlerinden olan Sayın Prof. Dr. İlhan VARANK ’ın adı verilmiş ve Kurumumuzun ismi Valilik Makamının 01.09.2016 tarih ve 9335475 sayılı onayı ile Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi olarak değiştirilmiştir.

web sitesi için tıklayınız

Bayburt Bilim ve Sanat Merkezi

VİZYON
Öğrenmeyi ihtiyaç, üretmeyi zorunluluk, problem çözmeyi bir alışkanlık, bilimsel çalışmayı ilke olarak benimsemiş, öğrenmeye açık bireylerin yeteneklerinin keşfedilip geliştirildiği bir merkez, üyeleriyle birlikte toplumu yönlendiren, bilgilendiren, kültürel ve manevi değerleri yaşayan, geliştirilen, yücelten ve beklentilerini karşılayabilecek, geleceğe şekil verebilecek bir bilim yuvası olmaktır.

MİSYON
Hedef kitlesindeki öğrencilerden zeka, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasiteleri veya özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren ve konunun uzmanları tarafından üstün yetenekli olduğu belirlenen öğrencilere yaşantısal bir eğitim vermektir.

web sitesi için tıklayınız

Bartın Bilim ve Sanat Merkezi
Okulöncesi, İlköğretim ve Ortaöğretim çağındaki üstün yetenekli ve üstün zekalı öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacı ile Bartın’da atıl durumda bulunan Aladağ İlköğretim Okulu eski binasında Bilim ve Sanat Merkezi açılması için Bartın Milli Eğitim Müdürlüğü 30.01.2007 tarih ve 771.04/1794 sayılı yazıları ile talepte bulunmuş olup, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ‘ nün 01.06.2007 tarih ve 420/2696 sayılı yazıları ile Bartın Bilim ve Sanat Merkezi olarak açılış olur’u verilmiştir.

AdresAladağ Mah. 40.Sok. No3 BARTIN 74100
web sitesi için tıklayınız

Bilecik Bilim ve Sanat Merkezi
Adres : İSTİKLAL MAH . ERTUĞRULGAZİ CAD. NO.21 11100/BİLECİK
web sitesi için tıklayınız

Bingöl Bilim ve Sanat Merkezi
Adres Karşıyaka Mahallesi Hüseyin Çelik Caddesi BİLİM VE SANAT MERKEZİ BİNGÖL/ MERKEZ
web sitesi için tıklayınız

Burdur Bilim ve Sanat Merkezi
Adres : Atatürk Mahallesi 12065 Sokak No3 BURDUR
web sitesi için tıklayınız

BURSA – MUSTAFAKEMALPAŞA – HAMZABEY BILIM VE SANAT MERKEZI
Adres : Fevzidede Mh. Azatlı Cd. M.Akif Ersoy İlköğretim Okulu 2. kat MustafakemalpaşaBursa
web sitesi için tıklayınız

BURSA – OSMANGAZİ – BTSO KAMIL TOLON BILIM VE SANAT MERKEZI
Adres : Veysel Karani Mh. BTSO Eğitim Vadisi Osmangazi / BURSA
web sitesi için tıklayınız

Çorum Bilim ve Sanat Merkezi
web sitesi için tıklayınız

Denizli Bilim ve Sanat Merkezi
Adres : Çamlaraltı Mahallesi Üniversite Caddesi No36 DENİZLİ
web sitesi için tıklayınız

Düzce Bilim ve Sanat Merkezi
Adres Kiremitocağı Mah. Kalyon Sok. No1 81100 / DÜZCE

Vizyon
ÇAĞDAŞ GELİŞİM ve DEĞİŞİKLİKLERİ YAKINDAN İZLEYEN, BİLİMSEL DÜŞÜNEN, KENDİ TOPLUMUNUN ÖZ DEĞERLERİNİ DE KUŞANMIŞ AMA EVRENSEL DEĞERLERE DE SAHİP, YETENEKLERİNİ ZEKASI İLE BÜTÜNLEŞTİREREK İNSANLIĞIN HİZMETİNE SUNACAK OLAN BİLİNÇLİ BİREYLER YETİŞTİRMEK.

Misyon
TÜRK MİLLİ EĞİTİMİNİN AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDEN, ÇAĞIN GETİRDİĞİ YENİLİKLERE AÇIK, ORGANİZE OLMA KABİLİYETİ YÜKSEK, GÜÇLÜ İLETİŞİM BAĞLARI KURAN, MİLLİ ve MANEVİ DEĞERLERE BAĞLI, ÜLKESİNİN ONURU İÇİN KENDİNİ FEDA ETMEYE HAZIR NESİLLER YETİŞTİRMEK
web sitesi için tıklayınız

Elazığ Bilim ve Sanat Merkezi
Amacımız
Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak üstün yetenekli çocuk/öğrencilerin;

a) Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsetme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası´na ve demokrasinin ilkelerine, insan hakları, çocuk hakları ve uluslararası sözleşmelere uygun olarak haklarını kullanma, başkalarının haklarına saygı duyma, görevini yapma ve sorumluluk yüklenebilen birey olma bilincinin kazandırılmasını,

b) Ulusal ve evrensel değerleri tanımalarını, benimsemelerini, geliştirmelerini ve bu değerlere saygı duymalarını, liderlik, yaratıcı ve üretici düşünce yeteneklerini ulusal ve toplumsal bir anlayışla ülke kalkınmasına katkıda bulunacak şekilde geliştirmelerini,

c) Yetenek alanı/alanlarının geliştirilmesinin yanı sıra, sosyal ve duygusal gelişimlerinin de sağlanarak bütünlük içinde değerlendirilmesini,

ç) Yeteneklerinin ve yaratıcılıklarının erken yaşta fark edilerek geliştirilmesini,

d) Bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını,

e) Bilimsel düşünce ve davranışlarla estetik değerleri birleştiren, üretken, sorun çözen kendini gerçekleştirmiş bireyler olarak yetişmelerini,

f) İş alanlarındaki ihtiyaca yönelik yeni düşünceler önerebilmelerini, teknik buluş ve çağdaş araçlar geliştirebilmelerini,

g) Üstün yetenekleri doğrultusunda bilimsel çalışma disiplini edinmelerine imkân sağlayan şartların, ortam ve fırsatların oluşturularak disiplinler arası çalışmalardaki kazanımlarla sorunları çözmeye ya da ihtiyacı karşılamaya yönelik çeşitli projeler gerçekleştirmelerini,

ğ ) Yaşam projelerini gerçekleştirme fırsat ve imkânlarının verilmesini sağlamaktır.

Adres : Cumhuriyet Mah. Avarlar Sokak No 1 Merkez / ELAZIĞ

VİZYON
Mensubu olmaktan gurur duyulan, sunduğu eğitim-öğretim olanaklarıyla, öğrencilerimizin ürettiği bilgi ve sanat ürünleriyle bireysel yeteneklerin farkında olunmasına ve üst düzeyde kullanılmasına imkân sağlayan örnek bir, bilim ve sanat merkezi oluşturmaktır.
MİSYON
Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkeleri doğrultusunda eğitimde bireyi merkeze alarak, ulusun geleceğini belirleyecek yüksek karakterli ve nitelikli insanlar yetiştirebilmek için çalışan, bireysel yeteneklerin belirlendiği ve bunlarla ilgili AR-GE çalışmalarının yapıldığı, etkili bir rehberlik ve değerlendirme ile sürekli yenilenmeyi ve gelişmeyi ilke edinen bireylerin yetiştirildiği bir, bilim ve sanat merkezi olmaktır.

web sitesi için tıklayınız

Erzincan Bilim ve Sanat Merkezi
AdresAtatürk Mahallesi Nerim Tombul Caddesi no20 ERZİNCAN/Merkez

Vizyon
Hedef kitlesindeki üstün veya özel yetenekli öğrencilerin, bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak.

Misyon
Hedef kitlesindeki öğrencilerden zekâ, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasiteleri veya özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren ve konunun uzmanları tarafından üstün veya özel yetenekli olduğu belirlenen öğrencilere yaşantısal bir eğitim vermek.
web sitesi için tıklayınız

Erzurum Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi
Adres : Yunus Emre Mah. Umut Sokak. 25080 Palandöken / ERZURUM

VİZYON : Üstün veya özel yetenekli öğrencilerin, bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını, özgüvenlerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamaktır.

MİSYON : Üstün veya özel yetenekli olduğu tespit edilen öğrencilerin; bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak, ilgi ve yeteneklerine göre farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş programlar sayesinde yaşantısal öğrenmeyi gerçekleştirerek kapasitelerini geliştirmek, aynı zamanda iletişim becerilerini bilen ve uygulayan, kendine ve insanlığa değer veren, başarının nasıl yakalanacağını bilen bireyler yetiştiren bir eğitim vermektir.
web sitesi için tıklayınız

Eskişehir Emine Emir Şahbaz Bilim ve Sanat Merkezi
Adres
Ana Bina Adres Arifiye Mahallesi Bilir Sokak No11 Odunpazarı/ESKİŞEHİR Ek Bina Adres Akarbaşı Mahallesi Kültür Sokak No6 Odunpazarı/ESKİŞEHİR

Vizyon
“Türkiye’de model BİLSEM olmak.”
Misyon
“Öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkına varabilecekleri ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanabilecekleri eğitsel ve sosyal ortamlar sunmak.”
web sitesi için tıklayınız

Gaziantep Şahinbey Bilim ve Sanat Merkezi
Adres
İbni Sina Mah. 190014 Nolu Sk. No10 Şahinbey/GAZİANTEP

Vizyon
Şahinbey Bilim ve Sanat Merkezi olarak hedef kitlesindeki üstün veya özel yetenekli öğrencilerin, bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak.

Misyon
Şahinbey Bilim ve Sanat Merkezi olarak hedef kitlesindeki öğrencilerden zeka, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasiteleri veya özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren ve konunun uzmanları tarafından üstün veya özel yetenekli olduğu belirlenen öğrencilere yaşantısal bir eğitim vermek.
web sitesi için tıklayınız

Giresun Bilim ve Sanat Merkezi
Adres : Giresun Bilim Sanat Merkezi Çınarlar Mahallesi. Şehitler Caddesi No 23/A Pk28200
VİZYON : Biz dünya ile her alanda iletişim kurabilen, geleceğin Türkiye’sine imza atacak gençler yetiştirmek istiyoruz.
MİSYON : Aktif öğrenmeyi , teknolojik araçlarla destekleyen öğrenci merkezli eğitimi benimseyen öğrenciler yetiştiriyoruz.
web sitesi için tıklayınız

Gümüşhane Bilim ve Sanat Merkezi
Adres
Bağlarbaşı Mah. Kazım Karabekir Cad. No129 MERKEZ/ GÜMÜŞHANE

Vizyon
Ülkemizdeki en iyi Bilim ve Sanat Merkezi alarak diğer merkezler arasında yerini almak, * Eğitim-Öğretim ,araştırma geliştirme ile bilimsel uygulamada dünya standartlarına ulaşmak
Misyon
Hedef kitlemizdeki öğrencilerin zekâ, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitelerini veya özel akademik alanlarda, yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren ve konunun uzmanları tarafından üstün veya özel yetenekli olduğu belirlenen öğrencilerimize yaşantısal bir eğitim vermek. * Hedef kitlemizdeki üstün veya özel yetenekli öğrencilerimizin bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamaktır.
web sitesi için tıklayınız

Hatay Bilim ve Sanat Merkezi
Adres
Bahçelievler Mahallesi Ekinci Mezarlığı Arkası Antakya/HATAY

Vizyon
Hedef kitlesindeki ‘üstün yetenekli’ öğrencilerin, bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlayarak onların erken dönem bilim ve sanat insanları olarak yetişmelerine olanak sağlamak , bilimsel düşünce ve davranışlarla estetik değerleri birleştiren üretken ve sorun çözebilen bireyler yetiştirmek. Eğitimde öncü ve örnek bir kurum olmaktır.

Misyon
İlk ve orta öğretim düzeyindeki öğrenciler arasından; zeka, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasiteleri veya özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren ve konunun uzmanları tarafından ‘üstün yetenekli’ olduğu belirlenen öğrencilere farkındalıklarını artırarak yetenekleri doğrultusunda bilişsel, duyuşsal, devinişsel gelişimlerini bütünüyle destekleyerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlayacak yaşantısal bir eğitim vermektir.
web sitesi için tıklayınız

Isparta Bilim ve Sanat Merkezi
Adres : Çelebiler Mah. İrfan yolu 1412 Sokak No2 Merkez/ ISPARTA

VİZYON
Hedef kitlesindeki üstün veya özel yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamaktır.

MİSYON
Hedef kitlesindeki öğrencilerden zeka, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasiteleri veya özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren ve konunun uzmanları tarafından üstün veya özel yetenekli olduğu belirlenen öğrencilere yaşantısal bir eğitim vermektir.
web sitesi için tıklayınız

İstanbul Ataşehir Bilim ve Sanat Merkezi
Adres : Atatürk Mah. Yakud Cad. No1 Ş.Ö. Hasan Akan İlkokulu yanı Ataşehir İstanbul

VİZYON
Hedef kitlesindeki ‘üstün veya özel Yetenekli’ öğrencilerin, bireysel yeteneklerinin farkında olmalarının ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlayarak onların erken dönem bilim ve sanat insanları olarak yetişmelerine olanak sağlamak

MİSYON
Hedef kitlesindeki öğrenciler arasında; zeka, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasiteleri veya özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren ve konunun uzmanları tarafından ‘üstün veya özel yetenekli’ olduğu belirlenen öğrencilere yaşantısal bir eğitim vermek.
web sitesi için tıklayınız

İstanbul Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezi

Adres
Gayrettepe Mah. Yener Sk. No 9 Beşiktaş/İSTANBUL

Vizyon
Öğrenmeyi bir ihtiyaç, üretmeyi bir zorunluluk, problem çözmeyi bir alışkanlık, bilimsel çalışmayı ilke olarak benimsenmiş, öğrenmeye açık bireylerin yeteneklerinin keşfedilip geliştirildiği bir merkez, üyeleriyle birlikte toplumu yönlendiren, bilgilendiren, kültürel ve manevi değerleri yaşayan, geliştiren, yücelten, demokrasi kültürüyle yoğrulmuş bir kurum, tüm toplumun ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilecek, geleceğe şekil verebilecek bir bilim yuvası olmaktır: “Bir yetenek gelişir, dünya değişir.”

Misyon
Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezi olarak misyonumuz; “Bireyselleştirilmiş, zenginleştirilmiş, farklılaştırılmış, hızlandırılmış proje merkezli eğitim uygulamalarıyla; özel yetenekli öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek. Toplumumuzun kültürel ve manevi değerlerini yaşayan, kazanımlarını ülkesi ve milletinin faydası için kullanan, özgüveni tam, yenilikçi, üretken, demokratik anlayışa sahip ve mutlu bireyler yetiştirmektir.”
web sitesi için tıklayınız

İSTANBUL / BAHÇELİEVLER – İSTANBUL TİCARET ODASI BİLİM VE SANAT MERKEZİ
Adres
Yenibosna Merkez Mahallesi, Remzi Özkaya Cd. 13 A, 34197 Bahçelievler/İstanbul
web sitesi için tıklayınız

İSTANBUL – KARTAL – KARTAL BİLİM VE SANAT MERKEZİ
Adres : ESENTEPE MAHALLESİ 23 EVLER SOK. NO4 KARTAL / İSTANBUL

VİZYON
Ülkesinin milli,ahlaki ve manevi değerlerini benimseyen bilimsel düşünce ve davranışlarla estetik değerleri birleştiren bireysel yetenklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak.

MİSYON
Öğrencilere liderlik,keşif,icat,sosyal ilişkilerde başarı,iletişim ve sanat beceriler kazandırıp yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren üstün yetenekli ve üstün zekalı öğrencileri topluma yön veren bireyler olarak yetiştirmek.
web sitesi için tıklayınız

İzmir Sıdıka Akdemir Bilim ve Sanat Merkezi
Adres : Limanreis Mh. Aydın Sk. No 2, Narlıdere 35320 İzmir
web sitesi için tıklayınız

İzmir Konak Bilim ve Sanat Merkezi

Adres
Aliçetinkaya Bulvarı No42 B Blok Alsancak Konak/İZMİR

Vizyon
VİZYONUMUZ Bölgemizde üstün yetenekli bireylere ilişkin toplumsal farkındalığı yaygınlaştıran, geleceğin liderleri, yöneticileri, sanatçıları olacak tüm üstünlerin tanılamasını sağlayan, modern teknolojik araç-gereçlerin kullanıldığı üstünlerle çalışmaya istekli enerjik, öğrenmeye açık, yaratıcı ve innovatif yönetici ve öğretmenlerin olduğu, üstün yeteneği geliştirmek için ileri düzeyde farklılaştırılmış zenginleştirilmiş eğitim programlarının kullanıldığı, kamu-özel üniversite ve STK larla işbirliği içinde olan geleceğe şekil verebilecek olan bir bilim ve sanat merkezi olmaktır.

Misyon
MİSYONUMUZ Konak Bilim ve Sanat Merkezi’nin misyonu; üstün yetenekli öğrencileri tespit etmek, yeteneklerini fark ettirerek en üst seviyede geliştirmek, toplumumuzun kültürel ve manevi değerlerini yaşayan kazanımlarını ülkesi ve milletinin faydası için kullanan, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, özgüvenli, yenilikçi, üretken, demokratik ve mutlu bireyler olmalarını sağlamak, ulusal ve evrensel değerlere duyarlı, araştırmacı, sorun çözme yeteneğine sahip, dürüst, sevecen, kültürel olarak donanımlı, yönetim, bilim ve sanat alanlarında lider ve geleceği yönlendiren bireyler olmaları için gereksinim duydukları özel eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilişsel duyusal ve sosyal olarak gelişimlerini ve yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak her türlü ortamı sağlamaktır.
web sitesi için tıklayınız

İZMİR / ÇİĞLİ – KARŞIYAKA AYDOĞAN YAĞCI BİLİM VE SANAT MERKEZİ

Adres8229/1 sokak no5 Ataşehir Mah. Çiğli İZMİR

Vizyon
Geleceği şekillendirecek modern teknolojik araç-gereçlerin kullanıldığı çalışmaya istekli enerjik, öğrenmeye açık, yaratıcı ve innovatif yönetici ve öğretmenlerin olduğu, özel yeteneği geliştirmek için ileri düzeyde farklılaştırılmış zenginleştirilmiş eğitim programlarının kullanıldığı, paydaşlarla işbirliği içinde olan bir bilim ve sanat merkezi olmaktır.

Misyon
Özel yetenekli öğrencileri tanılamak, yeteneklerini fark ettirerek en üst seviyede geliştirmek, toplumumuzun kültürel ve manevi değerlerini yaşayan kazanımlarını ülkesi ve milletinin faydası için kullanan, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, özgüvenli, yenilikçi, üretken, demokratik ve mutlu bireyler olmalarını sağlayan, araştırmacı, sorun çözme yeteneğine sahip, dürüst, sevecen, kültürel olarak donanımlı, bilim ve sanat alanlarında lider ve geleceği yönlendiren bireyler olmaları için gereksinim duydukları özel eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilişsel duyusal ve sosyal olarak gelişimlerini ve yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak her türlü ortamı sağlamaktır.
Web sitesi için tıklayınız

KOCAELİ İZMİT İzmit Bilim ve Sanat Merkezi
Adres : Serdar Mah. D100 Karayolu Üzeri Cem Aydın İlkin Sok. No3 İZMİT / KOCAELİ 2 Km. İlimizin her noktasından kolay ulaşım imkanı bulunan okulumuz D100 karayolu kenarındadır.

VİZYON : Hedef kitlesindeki üstün yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirirken üst düzeyde kullanmalarını sağlamaktır.

MİSYON : Hedef kitlesindeki öğrencilerden zeka, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasiteleri veya özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren ve konunun uzmanları tarafından üstün yetenekli olduğu belirlenen öğrencilere yaşantısal bir eğitim vermektir.
web sitesi için tıklayınız

Kahramanmaraş Bilim ve Sanat Merkezi

Adres : Gazipaşa Mah. Şehit ilbey Cad. No7 Kahramanmaraş/Merkez

VİZYON
Hedef kitlesindeki üstün yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirirken üst düzeyde kullanmalarını sağlamaktır.

MİSYON
Hedef kitlesindeki öğrencilerden zeka, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasiteleri veya özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren ve konunun uzmanları tarafından üstün yetenekli olduğu belirlenen öğrencilere yaşantısal bir eğitim vermektir.
web sitesi için tıklayınız

Kaman Bilim ve Sanat Merkezi
VİZYON
Ülkemizdeki en iyi Bilim ve Sanat Merkezi olmak
MİSYON
Hedef kitlemizdeki üstün veya özel yetenekli öğrencilerimizin bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamaktır.
web sitesi için tıklayınız

Kars Fahrettin Kirzioğlu Bilim ve Sanat Merkezi
Adres
Şehit Okan Koç İmam Hatip Ortaokulu 2.KatıÖğretmenevi Yanı
Vizyon
Vizyonumuz Üstün yeteneklileri ulusal ve evrensel değerlerle geleceğe yön verecek bireyler olarak yetiştiren model ve lider Bilim ve Sanat Merkezi olmak.
Misyon
Misyonumuz Ulusal ve evrensel değerlere duyarlı, araştırmacı, sorun çözme yeteneğine sahip, dürüst, sevecen, kültürel olarak donanımlı, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, yönetim, bilim, sanat ve spor alanlarında lider ve geleceği yönlendiren bireyler yetiştirmek.
web sitesi için tıklayınız

Kastamonu Bilim ve Sanat Merkezi
Adres
Kuzeykent Mah Kamil Demircioğlu Caddesi No 34/A Merkez/Kastamonu
Vizyon
Bilimde ve sanatta öncü kurum olmak.
Misyon
Bilim ve Sanat Merkezi olarak Kurumun kuruluş amacına bağlı kalarak ve kendimizi sürekli geliştirerek, özel yetenekli çocukların kendilerini tanımalarını, yeteneklerinin farkına varmalarını ve yetenek alanlarında eğitilmelerini sağlayarak Türk Milli Eğitiminin temel amaç ve ilkelerini en üst seviyede gerçekleştirmektir.
web sitesi için tıklayınız

Kayseri Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi
Adres
Gülük Mah. Boyluca Sok. No19 Melikgazi/Kayseri
Vizyon
Dünya ölçeğinde, bilim ve sanatta önder bireyler yetiştirmektir.
Misyon
İl genelinde tanılanan üstün/özel yetenekli bireylerin, yeteneklerinin farkında olmalarını, en üst düzeyde kullanmalarını ve Milli değerlere sahip, ülke gelişimine katkı sağlayacak bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.
web sitesi için tıklayınız

Kırıkkale İl Özel İdaresi Bilim ve Sanat Merkezi
Adres :
Karşıyaka Mahallesi, Ahılı Caddesi 2179. Sokak No 34 Merkez KIRIKKALE 71300 Türkiye
VİZYON :
Ülkemizde en iyi Bilim ve Sanat Merkezi olarak diğer merkezler arasında yer almak. *Eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme ile bilimsel uygulamada dünya standartlarına uymak. *Öğrenciye bilgi yüklemek yerine çağımızın teknolojisinden yararlanarak onlara bilgiye ulaşmanın yolunu göstermek. *Toplumun tüm kesimleriyle bütünleşerek ülkemizin ve yöremizin bilim, teknoloji ve kültür hayatına katkıda bulunmak. *Yılda en az bir kez de olsa bilim fuarı açmak *İlimizde gözde bir müzik merkezi olmak konser ve benzeri etkinlikler yapmak. *Resim alanında da öncü olmak ve sergiler düzenlemek. *İlimizde kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bulunmak.
MİSYON :
Öğrencilerimizin, Atatürkçü düşüncenin ışığında Atatürk inkılaplarını benimseyen; vatanını, milletini, bayrağını, insanını ve cumhuriyetini seven; üretken nesil olmalarını sağlamak. *Katılımcı, özgür ve evrensel bir kurum olarak; bölgemiz ve dünyamız için bilime, eğitime ve sanata katkıda bulunmak. *İnsanlığın refahı ve mutluluğu için bilgi üretecek, çağdaş, üretilen bilgi ve teknolojiyi toplumun menfaatine sunan ve ülkesine her şeyin üzerine tutan gençler yetiştirmek. *Hedef kitlemizdeki öğrencilerin zeka, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitelerini belirleyerek; özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek performans gösteren ve konunun uzmanları tarafından üstün veya yetenekli olduğu belirlenen öğrencilerimize yaşantısal bir eğitim vermek. *Hedef kitlemizdeki üstün veya özel yetenekli öğrencilerimizin bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak.
web sitesi için tıklayınız

Kırklareli Bilim ve Sanat Merkezi
Adres
YAYLA MAH. TOKİ YERLEŞKESİ TOKİ CAMİ YANI MERKEZ /KIRKLARELİ
Vizyon
Sürekli değişen ve gelişen dünyada ulusal ve evrensel değerleri benimseyerek sahip olduğu potansiyellerini fark eden, kapasitelerini en üst düzeyde kullanan yaratıcı düşünce gücüne sahip geleceğe yön verecek bireyleri yetiştirmede lider kurum olmak
Misyon
Zeka , yaratıcılık, sanat, liderlik kapasiteleri ya da özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren bireylerin konunun uzmanları tarafından tespit edilerek sahip oldukları genel ve özel yeteneklerine yönelik yaşantısal eğitim vermektir.
web sitesi için tıklayınız

Kırşehir Yusuf Demir Bilim ve Sanat Merkezi
Adres
Medrese Mh. Melikgazi Cd. No7 Kırşehir/Merkez
Vizyon
Hedef kitlesindeki üstün yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirirken üst düzeyde kullanmalarını sağlamaktır.
Misyon
Hedef kitlesindeki öğrencilerden zeka, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasiteleri veya özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren ve konunun uzmanları tarafından üstün yetenekli olduğu belirlenen öğrencilere yaşantısal bir eğitim vermektir.
web sitesi için tıklayınız

KONYA / MERAM – Konya Bilim ve Sanat Merkezi
Adres
KONYA BİLİM VE SANAT MERKEZİ Ali İhsan Dayıoğlugil İlkokulu C Giriş Melikşah Mh. Veda Sk. No.2 MERAM/KONYA
Vizyon
Konya Bilim ve Sanat Merkezi, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı bir özel eğitim kurumudur.
Misyon
İlköğretim ve ortaöğretim çağındaki üstün yetenekli öğrencilerin merkeze ve arkadaşlarına uyumlarını sağladıktan sonra öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve özel kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamaktır.
web sitesi için tıklayınız

KONYA / SELÇUKLU – Yüksel Bahadır Alaylı Bilim ve Sanat Merkezi
Adres
SAKARYA MAHALLESİ, CUMHURİYET CADDESİ, NO3 SELÇUKLU KONYA
Vizyon
Öğrenmeyi ihtiyaç, üretmeyi zorunluluk, problem çözmeyi bir alışkanlık, bilimsel çalışmayı ilke olarak benimsemiş, öğrenmeye açık bireylerin yeteneklerinin keşfedilip geliştirildiği bir merkez, üyeleriyle birlikte toplumu yönlendiren, bilgilendiren, kültürel ve manevi değerleri yaşayan, geliştirilen, yücelten ve beklentilerini karşılayabilecek, geleceğe şekil verebilecek bir bilim yuvası olmaktır.
Misyon
Üstün yetenekli öğrencileri tespit etmek, bu öğrencilerin yeteneklerini fark ettirmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olmak, toplumsal ve manevi değerlerini yaşayan, kazanımlarını ülkesi ve milletinin faydası için kullanan, özgüveni tam, yenilikçi, üretken, demokratik ve mutlu bireyler yetiştirmektir.
web sitesi için tıklayınız

Kütahya Gazi Kemal Bilim ve Sanat Merkezi
web sitesi için tıklayınız

Malatya YEŞİLYURT Bilim ve Sanat Merkezi
Adres
Karakavak Mah. Turgut Özal Bulvarı No117/7 MAŞTİ Karşısı Malatya
Vizyon
Hedef kitlesindeki üstün yetenekli öğrencilerin, bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak.
Misyon
Hedef kitlesindeki öğrencilerden zeka, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasiteleri veya özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren ve konunun uzmanları tarafından üstün yetenekli olduğu belirlenen öğrencilere yaşantısal bir eğitim vermek.
web sitesi için tıklayınız

Manisa ŞEHZADELER Bilim ve Sanat Merkezi
AdresAdres Manisa Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü 2. Anafartalar Mah. 1516 Sokak No 3 Eski tekel Binası Manisa Merkez
web sitesi için tıklayınız

MANİSA Salihli Bilim Ve Sanat Merkezi
Adres
Namık Kemal Mh. Maarif Cd. No11 SALİHLİ/MANİSA 45300
Vizyon
Hedef kitlesindeki üstün veya özel yetenekli öğrencilerin, bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak.
Misyon
Hedef kitlesindeki öğrencilerden zeka, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasiteleri veya özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren ve konunun uzmanları tarafından üsütn veya özel yetenekli olduğu belirlenen öğrencilere yaşantısal bir eğitim vermek.
web sitesi için tıklayınız

Mersin Bilim ve Sanat Merkezi
Adres : Kocavilayet Mahallesi 21. cadde 2902 Sokak.Emre Konakları/Palamutkent Villaları civarı YENİŞEHİR/MERSİN

VİZYON
Öğrencileri değişen dünyaya hazırlayarak onlara dünyaya anlamlı katkılarda bulunmalarını sağlayacak eğitimi ve ortamı sunmak,öğrencileri dünyada söz sahibi olacak geleceğin liderleri olarak yetiştirmek,Öğrenmeyi öğrenen, üretmeyi ve problem çözmeyi bir alışkanlık haline getiren, bilimsel yöntemleri kullanmayı ilke olarak benimsemiş toplumu yönlendiren, bilgilendiren kültürel ve manevi değerleri yaşayan,toplumun tüm ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilecek bir eğitim kurumu olmak.

MİSYON
Üstün yetenekli öğrencileri uluslararası ölçekler kullanarak tespit etmek, bu öğrencilere farklılaştırılmış eğitim programları uygulayarak bilim ve sanat dünyasına milli ve manevi değerleri özümsemiş lider bireyler kazandırmak.
web sitesi için tıklayınız

Mustafakemalpaşa Cevdet Nerse Bilim ve Sanat Merkezi
Adres : Fevzidede Mh. Azatlı Cd. M.Akif Ersoy İlköğretim Okulu 2. kat MustafakemalpaşaBursa
VİZYON
Okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim çağı “Üstün Yetenekli” öğrencilerin, bireysel yeteneklerinin farkında olmalarının ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak.
MİSYON
Okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim öğrencilerden zeka, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasiteleri veya özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren ve konunun uzmanları tarafından “Üstün Yetenekli” olduğu belirlenen öğrencilere yaşantısal bir eğitim vermek.
web sitesi için tıklayınız

Muş Bilim ve Sanat Merkezi
Adres
Hürriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı Polis Evi Arkası Merkez/MUŞ
Vizyon
Türkiye´nin ve dünyanın bilim ve sanat merkezi olmak.
Misyon
Bizler, bütün öğrencilerin; bilimsel düşünce ve davranışlarla estetik değerleri birleştiren, üretken, sorun çözen, ulusal ve evrensel değerleri tanıyan, liderlik, yaratıcı ve üretici düşünce ve kendini gerçekleştiren bireyler olarak yetişmelerini sağlamak için varız.
web sitesi için tıklayınız

Nevşehir Halil İncekara Bilim ve Sanat Merkezi
Adres
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi / 532. Sokak / No11 Nevşehir
Vizyon
Özel yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerini fark ettirerek ve kapasitelerini geliştirip üst düzeyde kullanmalarını en iyi sağlayan, sürekli takip edilen bir Kurum olmaktadır.
Misyon
Hedef kitlesindeki öğrencilerden yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren ve konunun uzmanları tarafından “özel yetenekli” olduğu belirlenen öğrencilere yaşantısal bir eğitim vermek.
web sitesi için tıklayınız

Niğde Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi
Adres
Aşağıkayabaşı Mah. 75.Yıl Cad. No 28 Merkez / Niğde
Vizyon
Türkiye´de Özel Yeteneklilerin eğitimlerinde, model alınan kurum olmak.
Misyon
Üstün yetenekli öğrencilerimizin kendini gerçekleştirerek, milli ve evrensel değerlerle geleceğe yön verecek bireyler olarak yetişmelerini sağlamak.
web sitesi için tıklayınız

ORDU / ALTINORDU – Dr. M. Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezi
Adres
Karşıyaka Mah. Çelebioğlu Cad. No 20 Dr.M.Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezi ORDU
Vizyon
Hedef kitlesindeki üstün yetenekli öğrencilerin, bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamaktır.
Misyon
Hedef kitlesindeki öğrencilerden zekâ, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasiteleri veya özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren ve konunun uzmanları tarafından üstün yetenekli olduğu belirlenen öğrencilere yaşantısal bir eğitim vermektir.
web sitesi için tıklayınız

Rize Fatma-Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezi
Adres
Engindere Mahallesi, Menderes Bulvarı No175, Merkez/RİZE
Vizyon
Özel yeteneğin her türlüsünün etkili bir şekilde açığa çıkarıldığı ve yeteneklerin gelişiminin desteklenerek tüm yeteneklerin değerlendirildiği model bir merkez olmaktır.
Misyon
Örgün eğitime devam eden özel yetenekli öğrencilere; farklılıklarına uygun, yetenek ve yaratıcılıklarını açığa çıkarıp geliştirecek özel eğitim programlarıyla; destek eğitimi sağlamaktır.
web sitesi için tıklayınız

Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi
Adres
İstiklal Mahallesi Altay Sokak No.4B SERDİVAN / SAKARYA
Vizyon
Hedef kitlesindeki üstün yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirirken üst düzeyde kullanmalarını sağlamaktır.
Misyon
Hedef kitlesindeki öğrencilerden zeka, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasiteleri veya özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren ve konunun uzmanları tarafından üstün yetenekli olduğu belirlenen öğrencilere yaşantısal bir eğitim vermektir.
web sitesi için tıklayınız

Samsun Rotary Kulübü Bilim ve Sanat Merkezi
Adres :
Fevzi Çakmak Mh. Aziziye Cd. No 127 55070 İlkadım/SAMSUN
VİZYON
Öğrencilerin yeteneklerini fark etmelerini ve alanları ile ilgili üst düzeyde performans gösterebilmeleri için destekleyici ve yaşantısal eğitim veren eğitim kurumudur.
MİSYON
Bilimsel düşünen, insanı merkeze alan, bilim ve sanat alanlarında ülkemize yön verebilecek, milli ve manevi değerlere sahip bireyler yetiştirmek
web sitesi için tıklayınız

Siirt Bilim ve Sanat Merkezi
Adres
Mehmetçik ilkokulu karşısı Ptt Yanı No46 Siirt/Merkez 56100
Vizyon
Hedef kitlemizdeki “Üstün Yetenekli” öğrencilerin, bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak.
Misyon
Üstün veya özel yeteneğe sahip hedef kitlemizdeki öğrencilerin, zekâ, yaratıcılık ve sanat alanlarında, akademik bilgiler doğrultusunda, öğrenci merkezli eğitim anlayışına uygun olarak ileri düzeyde eğitim vermek.
web sitesi için tıklayınız

Sinop Bilim ve Sanat Merkezi
web sitesi için tıklayınız

Sivas Bilim ve Sanat Merkezi
Adres :
Emek Mahallesi Plevne Caddesi No1 Merkez / Sivas

VİZYON
Öğrencilerin yeteneklerini fark etmelerini ve alanları ile ilgili üst düzeyde performans gösterebilmeleri için destekleyici ve yaşantısal eğitim veren eğitim kurumudur.

MİSYON
Üstün veya Özel Yetenekli öğrencilerin toplumda kendilerini ifade edebilen, çevresindeki ve dünyadaki olayların farkına varan, ülkesini ve milletini seven, çağdaş uygarlık düzeyini geçmeyi hedeflemiş iyi bir yurttaş olmalarını sağlamak.
web sitesi için tıklayınız

Şanlıurfa Bilim ve Sanat Merkezi
Adres :
Osmangazi Mh. 371 Sok. No10 Haliliye/ŞANLIURFA

VİZYON
Hedef kitlesindeki özel yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirirken üst düzeyde kullanmalarını sağlamaktır.

MİSYON
Hedef kitlesindeki öğrencilerden zeka, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasiteleri veya özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren ve konunun uzmanları tarafından özel yetenekli olduğu belirlenen öğrencilere yaşantısal bir eğitim vermektir.
web sitesi için tıklayınız

Tekirdağ Bilim ve Sanat Merkezi
Adres
Hürriyet Mahallesi, Öğretmenler Caddesi, Dereagzi/Yalikolu Mevkii 59030 Tekirdag / Merkez
Vizyon
21. yüzyılın bilgi toplumu olmasından hareketle doğru ve değerli bilgiye ivedilikle ulaşan, bilgiyi ayrıştırıp dönüştürebilen, toplumsal ve kültürel değerlerini evrensel değerlerle bağdaştırarak geleceğin dünyasında lider rol üstlenebilecek sağlam karakterli, iletişimci ve özgüveni yüksek bireyler yetiştirebilmek.
Misyon
Özel yetenekli bireyleri tam donanımlı yetiştirmek için buradayız.
web sitesi için tıklayınız

Tokat Bilim ve Sanat Merkezi
Adres
Tokat Fen Lisesi, 3. Kat, Merkez / TOKAT
Vizyon
Hedef kitlesindeki öğrencilerden zeka, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasiteleri veya özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren ve konunun uzmanları tarafından “Üstün Yetenekli” olduğu belirlenen öğrencilere yaşantısal bir eğitim vermek.
Misyon
Okul Öncesi, İlköğretim ve Ortaöğretim kurumlarına devam eden “Üstün Yetenekli” öğrencilerin bilimsel düşünce ve davranışlarla estetik değerleri birleştiren, üretken, problem çözen bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.
web sitesi için tıklayınız

Trabzon Bilim ve Sanat Merkezi
Adres
Hızırbey Mahallesi Haneci Sk. No. 8 TRABZON
Vizyon
Öğrenmeyi ihtiyaç, üretmeyi zorunluluk, problem çözmeyi bir alışkanlık, bilimsel çalışmayı ilke olarak benimsemiş, öğrenmeye açık bireylerin yeteneklerinin keşfedilip geliştirildiği bir merkez, üyeleriyle birlikte toplumu yönlendiren, bilgilendiren, kültürel ve manevi değerleri yaşayan, geliştirilen, yücelten ve beklentilerini karşılayabilecek, geleceğe şekil verebilecek bir bilim yuvası olmaktır.
Misyon
Üstün yetenekli örencileri tespit etmek, yeteneklerini fark ettirmek ve geliştirmek. Toplumumuzun kültürel ve manevi değerlerini yaşayan, kazanımlarını ülkesi ve milletinin faydası için kullanan, özgüveni tam, yenilikçi, üretken, demokratik ve mutlu bireyler yetiştirmek.
web sitesi için tıklayınız

Uşak Bilim ve Sanat Merkezi
Adres
Köme Mahallesi Belediye İş Hanı Kat 4 MERKEZ/UŞAK
Vizyon
Hedef kitlesindeki üstün veya özel yetenekli öğrencilerin, bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamaktır.
Misyon
Hedef kitlesindeki öğrencilerden zeka, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasiteleri veya özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren ve konunun uzmanları tarafından üstün veya özel yetenekli olduğu belirlenen öğrencilere yaşantısal bir eğitim vermektir.
web sitesi için tıklayınız

VAN / İPEKYOLU – Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi
Adres
ŞEREFİYE MAHALLESİ ORDU CADDESİ NO65 İPEKYOLU VAN
Vizyon
Hedef kitlesinde üstün yetenekli öğrencilerin, bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üstün düzeyde kullanmalarını sağlamak.
Misyon
Hedef kitlesindeki öğrencilerden zekâ, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasiteleri veya özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren ve konunun uzmanları tarafından üstün yetenekli olduğu belirlenen öğrencilere yaşantısal bir eğitim vermek.
web sitesi için tıklayınız

Yozgat Bilim ve Sanat Merkezi
Adres : Bilal Şahin Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Cad. 66100 Yozgat
VİZYON : Üstün Yetenekli öğrencilerin tanımlanması ve Vatan Millet Sevgisi Kazandırılması.
MİSYON : Üstün Yetenekli öğrencilerin tanımlanması ve Vatan Millet Sevgisi Kazandırılması.
web sitesi için tıklayınız

Yalova Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi

web sitesi için Adres : Çalıca Mevkii, Yalova Armutlu Yolu Caddesi No 72 Çınarcık / YALOVA / TÜRKİYE
VİZYON
Üstün yetenekli ve üstün zekâlı öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirirken üst düzeyde kullanmalarını sağlamaktır.
MİSYON
Öğrencilerimizden zekâ, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasiteleri veya özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren üstün yetenekli ve üstün zekâlı öğrencilere yaşantısal ve yaratıcı bir eğitim vermektir.
tıklayınız

Zonguldak Bilim ve Sanat Merkezi
Adres
Terakki Mahallesi Gündoğdu Sokak No4 Merkez/Zonguldak
Vizyon
Öğrencilerimize üstün zeka ve özel yetenekleri doğrultusunda bilimsel ve sanatsal değerleri benimseterek ülkemize ve insanlığa üstün yararlar sağlayan bir kurum olmak.
Misyon
Zonguldak Bilim ve Sanat Merkezi, öğrencilerinin yetenek ve potansiyellerini ortaya koymalarına fırsat verecek bir ortamda eğitim verilmesini sağlayarak, yaratıcı ve evrensel bilime katkı yapan bilim adamları, uzmanlar ve sanatçılar yetiştirmektir.
web sitesi için tıklayınız

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin