TÜRKİYE BİLİM MERKEZLERİ SEMPOZYUMU

Sayın Akademisyen,
Sürdürülebilir gelişmeyi gözeten; Bilim, teknoloji ve yenilikte yetkinleşmiş, üreten, net katma değerini
kendi beyin gücüne dayanarak arttırabilen bir TÜRKİYE oluşturmak bu ülke vatandaşı olan herkesin vazifesidir. Bir
ülkede ekonomik büyümenin sürekliliği o ülkenin teknoloji üretimine bağlıdır. Teknoloji üretimi; ülkelerin tasarım,
yenilik, AR-GE çalışmaları, maddi kaynak gibi birçok etkiye bağlı olmakla birlikte, burada en önemli faktör yetişmiş,
eğitimli ve yetenekli genç insan gücüdür.
Bazı ülkeler; yetenekli gençlere bilimi sevdirmek ve onları bilim dünyasına kazandırmak için bilim şenlikleri,
yarışmalar, bilim yaz okulları ve kampları gibi bilimsel etkinlikler düzenleyerek, bilimsel faaliyetlere olan merakın
artırılmasına uğraşmaktadır. Bu yöntemlerden biri de kurumsal olarak “bilim merkezleri” kurmaktır.
Bu merkezler, aynı zamanda her yaştan, farklı birikime sahip insanları bilimle buluşturarak, bilim ve
teknolojiyi toplum için anlaşılır ve ulaşılır bir hale getirmeyi hedefler. Deneysel ve uygulamalı etkinlikler içeren
bilim merkezleri, etkileşimli öğretim yaklaşımı ile ziyaretçilerini denemeye ve keşfetmeye teşvik ederek bilim ve
teknolojinin önemini toplum gözünde artırmayı amaçlar. Bilim merkezlerinde verilen eğitim programlı eğitime
alternatif değildir. Ayrıca, değişik ülkelerde kurulmuş olan bilim merkezleri, kuruldukları bölgeler ve çevresinde ilgi
odağı olmaktadır. Bu sayede, insanlara bilimin eğlenceli yüzü gösterilmekte ve bilime olan ilginin hızlı bir şekilde
artmasına yardımcı olunmaktadır.
Bilim ve Teknoloji Merkezleri vasıtası ile toplumumuzun bütün fertlerinin bilim ve teknoloji ile
buluşmalarının sağlanması ve oluşturulacak olumlu etkiyle Türkiye’de bilim kültürünün gelişmesine katkıda
bulunulması amaçlanmaktadır. Ayrıca, bilimi seven genç nesiller içinden AR-GE konusunda istekle çalışacak
bireylerin yetişmesi amaçlanmaktadır.
Bu amaçlar doğrultusunda yola çıkmış bilim merkezlerinin geleceğini tartışmak için 2012 yılının mayıs
ayında ilkini düzenlediğimiz Uluslararası Katılımlı Türkiye Bilim Merkezleri Sempozyumu’nun ikincisini “EĞİTİM” ana
temasıyla bu yıl 7-8-9 Kasım 2014’de Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin organizasyonunda
Bursa’da Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde gerçekleştireceğiz.
Söz konusu etkinlikle ilgili ayrıntılar ekte ve www.bursabtm.org adresinde yer almaktadır. “2. Uluslararası
Katılımlı Türkiye Bilim Merkezleri Sempozyumu”na katılımlarınızdan büyük mutluluk ve onur duyacağımızı belirtir,
çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Prof. Dr. Yusuf ULCAY Rıfat BAKAN
Sempozyum Koordinatörleri