“Türkiye Aşkına: 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Milli Birlik Günü” Öğrenci Yarışmaları

Öğrenci Yarışmaları
15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz 2016 tarihinde halkımızın sarsılmaz birliğini bozmayı amaçlayan
cuntacılar tarafından menfurca yapılan kalkışma girişimi Başkomutan olarak Cumhurbaşkanımızın
liderliğinde Hükümetimiz, kolluk kuvvetlerimiz ve halkımızın kahramanca mücadelesi sonucunda
engellenmiştir. Bu kalkışmanın önlenmesinde canlarını siper eden, kahramanca mücadele eden ve bu
uğurda canlarını hiç düşünmeden feda eden “Demokrasi Şehitlerimizi” geleceğimiz olan gençlere
tanıtmak ve tarihe şanlı direniş olarak geçen bu kutlu mücadeleyi anlatmak öncelikli görevlerimizdendir.

Bu doğrultuda düzenlenen yarışma ile gençlerin, millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel
değerleri benimseyen, koruyan, geliştiren, vatanını, bayrağını, milletini seven ve daima yüceltmeye
çalışan, millî birlik, demokrasi ve yurt bilincine sahip yurttaşlar olarak yetiştirmek, “Demokrasi, Millî İrade ve Vatan Sevgisi” konularında farkındalıklarının artırılması amaçlanmıştır.

Yarışmanın Konusu
İlkokul/Ortaokul/Lise öğrencileri arasında “Demokrasi Uğruna”, “Vatan Uğruna”,
“Millet Uğruna”, “Özgürlük Uğruna”, “Milli İrade Uğruna”, “Ay Yıldızlı Şanlı Bayrak Uğruna”, “Milli
ve Manevi Değerler Uğruna” anlamlarını barındıran “Türkiye Aşkına: 15 Temmuz Demokrasi Zaferi
ve Milli Birlik Günü” konulu resim/şiir/kompozisyon yarışması.

Yarışmanın Kapsamı
Bu şartname, yukarıda amacı ve konusu belirtilen yarışmaya katılacakları, eserlerde
aranacak şartları, başvuru şeklini, yapılacak değerlendirmeyi, ödüllendirme ve ödül töreni ile yarışma
takvimine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Yarışmaya Katılacaklar
Yarışmaya Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel tüm ilkokul/ortaokul/lise
öğrencileri katılacaktır. İlkokullar 3, 4. Sınıflar seviyesinde resim alanında; Ortaokullar 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar seviyesinde şiir alanında; Liseler 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar seviyesinde kompozisyon alanında yarışmalara katılacaklardır.

KATEGORİ 1: 3, 4. Sınıf öğrencileri Resim Yarışması
– Resimler 35x50cm ölçülerindeki resim kâğıdına yapılacaktır.
– Her türlü resim tekniği ve boya malzemesi kullanmak serbesttir. (Sulu boya, pastel boya,
yağlıboya, kuru boya, guaj vb.)
– Eserin ön yüzüne eser sahibiyle ilgili hiçbir bilgi yazılmayacak; arka yüzüne sırasıyla AD,
SOYAD, OKUL, SINIF, NUMARA bilgileri yazılacaktır.
– Yarışmaya katılacak öğrenciler, ek-1’de yer alan öğrenci adı-soyadı, okulu, sınıfı, okul numarası,
adres ve telefon bilgilerinin yer aldığı “Taahhütname Formu” nu doldurarak imzalayacaklardır.
– Her öğrenci, yarışmaya bir (1) eserle katılabilecektir.

KATEGORİ 2: 5, 6, 7, 8. Sınıf öğrencileri Şiir Yarışması
– Şiirler; Özgün, Türkçenin dil ve söyleyiş, yazım ve noktalama kurallarına uygun olacaktır.
– Şiirlerde kıta sınırlaması yoktur. (Önlü arkalı yazılmayacak.)
– Eserin ön yüzüne eser sahibiyle ilgili hiçbir bilgi yazılmayacak; arka yüzüne sırasıyla AD,
SOYAD, OKUL, SINIF, NUMARA bilgileri yazılacaktır.
– Bilgisayarda Word formatında A4 boyundaki kâğıda, Times New Roman yazı tipi ile 12 punto
ve 1,5 satır aralıklı olarak yazılacaktır.
– Yarışmaya katılacak öğrenciler, ek-1’de yer alan öğrenci adı-soyadı, okulu, sınıfı, okul numarası,
adres ve telefon bilgilerinin yer aldığı “Taahhütname Formu” nu doldurarak imzalayacaklardır.
– Her öğrenci, yarışmaya bir (1) eserle katılabilecektir.

KATEGORİ 3: 9, 10, 11, 12. Sınıf öğrencileri Kompozisyon Yarışması
– Özgün, Türkçenin dil ve söyleyiş kurallarına uygun olacaktır.
– 2 sayfayı geçmeyecektir. (Önlü arkalı yazılmayacak.)
– Eserin ön yüzüne eser sahibiyle ilgili hiçbir bilgi yazılmayacak; arka yüzüne sırasıyla AD,
SOYAD, OKUL, SINIF, NUMARA bilgileri yazılacaktır.
– Bilgisayarda Word formatında A4 boyundaki kâğıda, Times New Roman yazı tipi ile 12 punto
ve 1,5 satır aralıklı olarak yazılacaktır.
– Yarışmaya katılacak öğrenciler, ek-1’de yer alan öğrenci adı-soyadı, okulu, sınıfı, okul numarası,
adres ve telefon bilgilerinin yer aldığı “Taahhütname Formu” nu doldurarak imzalayacaklardır.
– Her öğrenci, yarışmaya bir (1) eserle katılabilecektir.

Yarışma Takvimi
Yarışmanın takvimi aşağıdaki şekilde planlanmıştır.

Okullarda birinci seçilen eserin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi 23-27 Mayıs 2022
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde dereceye giren ilk üç eserin ödüllerinin verilmesi 15 Temmuz 2022

https://bafra.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_04/27140941_15_Temmuz-.pdf