Türkiye 5. Tohumculuk Kongresi

Sayın Katılımcılar,

Nüfusu 7 milyara ve şehirleşme oranı % 70’lere doğru ilerleyen Dünya’mızda tarım arazilerinin hızla azalması nedeniyle tarımsal üretim, ancak kaliteli tohumluk kullanılmasıyla arttırılabilecektir. Bu nedenle kaliteli tohumluk (genetik olarak saf ve sağlıklı tohum) ekonomik büyümenin anahtarı konumundadır. Tarımın en önemli girdisi olan tohumluklar, Dünya’da kamu ve özel kuruluşlar tarafından geliştirilmekte ve bazı özel kuruluşlar küresel ölçekte faaliyet göstermektedirler.

Günümüzde geleneksel bitki ıslahı çalışmalarının yanı sıra, DNA markörleriyle seleksiyon ve genetik mühendisliği çalışmaları, elde edilen bulguları destekleyerek netleştirmekte ve geliştirmektedir. Böylelikle bitki çeşitleri kurak, tuz, sıcak ve soğuğa, hastalık ve zararlılara toleranslı ya da dayanıklı hale getirilmektedir. Yüksek verim gücüne sahip bitkiler elde etmek her zaman arzu edilen hedefler arasında yer almaktadır.

Bütün bu gelişmelerin ışığı altında Türkiye 5. Tohumculuk Kongresinin 19-23 Ekim 2014 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi’nde yapılmasına karar verilmiştir. Kongre Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi öncülüğünde, kamu ve özel kurum-kuruluşlarının değerli katkılarıyla hazırlanmaktadır. “Uluslararası Katılımlı” olarak gerçekleştirilecek olan ve “Tohumculuk Sektörü İş Forumu”nun da düzenleneceği kongremize yurtiçi ve yurtdışından araştırıcılar, ulusal ve uluslararası tohumculuk kuruluşlarından temsilciler ve lisansüstü çalışma yapan veya mezun olmuş öğrencilerin katılması beklenmektedir. Bu nedenle, kongremizin ilgili kesimler arasında çok değerli bilgi alışverişi ve araştırma-üretim konularında işbirliklerinin sağlaması yönünden güçlü bir platform oluşturacağı inancındayız.

Aynı zamanda kongre programı içinde Diyarbakır Ergani ilçesinde bulunan Dünya’da tarımın ilk başladığı yerlerden biri olan Çayönü başta olmak üzere, bölgenin tarihî ve turistik mekanlarının rehber eşliğinde gezilip görülmesi sağlanacaktır. Sizleri en iyi şekilde misafir edeceğimiz bu kongremize katılımınız, bizleri onurlandıracaktır.

Saygılarımızla.

Kongre Düzenleme Kurulu

Kongre Konu BaşlıklarıIncrease text size Decrease text size

Çeşit Islahı

Tohumluk Üretimi ve Teknolojisi

Tohum Fizyolojisi

Tohum Biyolojisi

Tohum Kalitesi

Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyonu

Tohumculukta Bitki Koruma Sorunları

Organik Tohum Üretimi

Tohumculukta Biyoteknoloji

Tohumculukta Similasyon Modelleri

Tohum İşleme, Depolama ve Pazarlama

Tohumculuk Mevzuatı Politikaları ve Uygulamaları

İletişimIncrease text size Decrease text size

Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi 21280 Diyarbakır/Türkiye
Telefon: +90 412 248 85 09 dahili: 8550-8576-8577-8548
Fax: +90 412 248 81 53
Web: http://www.tohumculukkongresi2014.org

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.