Türkiye 19. Kömür Kongresi

21-23 Mayıs 2014 tarihleri arasında Dedeman Zonguldak’ta yapılacak olan Türkiye 19. Kömür Kongresi’nin hazırlık çalışmalarına başlanmış bulunulmaktadır. Bu Kongrede de, öncekilerde olduğu gibi, kömürün aranmasından tüketimine kadar geçen süreçte kömür madenciliğinde yaşanan gelişmeler ve karşılaşılan sorunlar bilimsel verilerle tartışılacaktır. Ayrıca; sektördeki teknolojik gelişmelerin sergileneceği “Maden Makinaları ve Donanım Sergisi” de Kongre süresince ziyaret edilebilecektir. Bu önemli organizasyona katılmanızı ümit eder, Kongreye bilimsel katkılarınızı bekleriz.

KONGREDE İŞLENECEK KONULAR

1. Kömür Madenciliğinin Bilim ve Teknolojisi

♦ Temiz kömür teknolojileri.
♦ Denizaltı madenciliği.
♦ Arama ve değerlendirme.
♦ Madencilik sektöründe ekipman temini ve sorunları.
♦ Kömür kullanımı, çevresel sorunlar.
♦ Madencilikte teknolojik gelişmeler ve bilgisayar uygulamaları.
♦ Madencilikte modelleme ve bilgi sistemi uygulamaları.
♦ Geleneksel olmayan kömür üretim yöntemleri.
♦ Kömür işletmeciliğinin sorunları.

2. Kömür Madenciliğinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

♦ Gaz, toz, yangın ve gürültü.
♦ İş kazaları – meslek hastalıklarının nedenleri ve karşı önlemler.
♦ İş güvenliği ve işçi sağlığına ilişkin tüzük ve yönetmelikler.
♦ Madencilikte risk yönetimi.

3. Kömür Madenciliğinin Ekonomi Politikası ve Sosyal Sorunları

♦ Geçmişten günümüze kömür madenciliği.
♦ Kömür havzalarında sosyal sorunlar.
♦ Türkiye’de kömür kentleri, sosyo-ekonomik ve kültürel etkileri.
♦ Üretim ve tüketim politikaları.
♦ Madencilikte özelleştirme.

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
ZONGULDAK ŞUBESİ YÖNETİM KURULU
Yrd.Doç.Dr. Erdoğan KAYMAKÇI Başkan
Hüsnü MEYDAN Bşk.Yrd.
Dr. Kebire KEL Sayman
Hasan KARAÜZÜM Yazman
Sabri ÇATMA Üye
Pirali KOÇ Üye
Hanefi ORUÇ Üye
KONGRE DANIŞMA KURULU
Mehmet TORUN
Prof.Dr. Vedat DİDARİ
Prof.Dr. Hasan GERÇEK
Prof.Dr. Sait KIZGUT
Prof.Dr. Yadigar V. MÜFTÜOĞLU
Prof.Dr. İhsan TOROĞLU
Prof.Dr. Tuğrul ÜNLÜ
Doç.Dr. Dilek ÇUHADAROĞLU
Yrd.Doç.Dr. Hakan AKÇIN
Enver KARAÇAM
Kemal Reşit KUTLU
Çağlar ÖZTÜRK
Mesut ÖZTÜRK
Birhan ŞAHİN
Yaşar UZUNKAVAKLI

KONGRE YÜRÜTME KURULU
Doç.Dr. Melih GENİŞ Başkan
Yrd.Doç.Dr. M. Erdinç BİLİR Bşk.Yrd.
Tülay SUİÇMEZ Bşk.Yrd.
Dr. Kebire KEL Sayman
Hasan KARAÜZÜM Yazman
Yrd.Doç.Dr. Alaaddin ÇAKIR Üye
Arş.Gör.Dr. İlknur EROL Üye
Arş.Gör. Utku SAKIZ Üye
Çiğdem KARAKURT TAŞKIRAN Üye
Emine UZUN Üye

ÖNEMLİ TARİHLER
1 Mart 2014 Tam Metin Bildirilerin Kongre Sekreterliğine Ulaştırılması
14 Mart 2014 Bildirilerin Kabul Edilip Edilmediğinin İlgili Yazara Bildirilmesi
11 Nisan 2014 Maden Makinaları ve Donanımı Sergisi’ne Katılacak veya Bildiriler Kitabına Reklam Verecek Kuruluşların Sergi veya Reklam Başvuru Formlarının Kongre Sekreterliğine Ulaştırılması
9 Mayıs 2014 Kongreye Delege Olarak Katılacakların Başvuru Formlarının, Katılımcı Listelerinin ve Katılım Ücretlerinin İlgili Banka Hesabına Yatırılması

YAZIŞMA ADRESİ:

Türkiye 19. Kömür Kongresi Sekreterliği

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi
Liman Cad. No: 25
67100 – Zonguldak

TELEFON:
(372) 251 13 55
(372) 259 45 52

FAKS:
(372) 253 10 80

E-POSTA:
komurkongresi2014@gmail.com

WEB:
www. maden.org.tr