“TÜRKİSTAN ÜLKESİ OKUMALARI” DENEME YARIŞMASI

Dede korkut Dilimizin Zenginlikleri Projesi
Dilimizin Zenginlikleri Projesi

Dilimizin Zenginlikleri Divanu Lugati’t Türk okumaları kapsamında deneme yazma yarışması.

ÇANKIRI İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

DİLİMİZİN ZENGİNLİKLERİ PROJESİ

“TÜRKİSTAN ÜLKESİ OKUMALARI” DENEME YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN

Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü

KONU

Dilimizin Zenginlikleri Divanu Lugati’t Türk okumaları kapsamında deneme yazma yarışması

AMAÇ

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilecek olan Dilimizin Zenginlikleri Projesi; okullarda yapılacak söz varlığını zenginleştirme çalışmaları ile öğrencilerin dilimizin zenginliklerini tanıması, kültür taşıyıcısı olan sözcüklerimizle buluşması, buna bağlı olarak da dili iyi kullanması ve düşünce dünyasını geliştirmelerini amaçlamaktadır.

HEDEF KİTLE

Yarışmanın hedef kitlesi Çankırı ilindeki resmî/özel eğitim öğretim kurumlarında öğrenim gören lise öğrencileridir.

SÜRESİ

2 Ocak- 12 Ocak 2024

 

YARIŞMAYA KATILACAK ESERDE ARANAN ŞARTLAR

 1. Yarışmaya katılacak öğrencinin Çankırı il genelindeki bir ortaöğretim kurumunun öğrencisi olması gerekir.
 2. Öğrenciler yarışmaya yalnızca 1 (bir) eser ile katılabileceklerdir.
 3. Eserler Divan-ı Lügati’t Türk okumalarından hareketle deneme türünde yazılacaktır.
 4. Eserler Word düzeninde Times New Roman yazı karakteriyle 12 punto ile yazılacaktır.

 

 

 

DİĞER HUSUSLAR

 

 1. a) Başvuru yapılan eserin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu ile Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçlarına uygun olarak ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması Bu şekilde hazırlanmayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 2. b) Yarışmaya başvurusu yapılan eserin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış, herhangi bir yerde yayımlanmamış veya kopyalanmamış olması
 3. c) Yarışmaya gönderilecek eserlerin üzerinde öğrenci veya okuluyla ilgili kişisel bilgiler yazılmayacak, ilgili bilgiler şartnamenin ekinde belirtilen yerlere işlenecektir.
 4. d) Yarışmaya katılacak öğrencinin ve okulun iletişim bilgilerini içeren bilgiler eklerde yer alan “EK-1 Yarışma Başvuru Formu” yazılacaktır.
 5. e) Yarışmaya katılacak öğrencilerin eklerde yer alan “EK-2 Veli İzin Belgesi “ve “EK-3 Telif Hakları Taahhütnamesi” velisi tarafından imzalanacaktır.
 6. f) Yarışmaya katılan öğrenciler eserlerini ve eklerini (EK-1, EK-2, EK-3) okul müdürlüklerine teslim
 7. g) Okullar kendi öğrencilerinin eserlerini eser inceleme komisyonunca değerlendirerek seçtikleri birincileri İl/ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ulaştıracaklardır. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, eser inceleme komisyonları tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından ilçe birincisi seçilen eseri İl Millî Eğitim Müdürlüğüne ulaştıracaklardır. İlçelerden ve il merkezinden birinci seçilen eserler, İl Millî Eğitim Müdürlüğünün eser inceleme komisyonu tarafından değerlendirilip dereceye giren öğrenciler belirlenecektir.
 8. h) İlçelerde ilçe birincisi, il merkezinde ise okul birincisi seçilen eserler ve eser sahibinin bilgileri (adı/soyadı/okulu) 15 Ocak 2024 Cuma günü saat 12.00’ye kadar DYS üzerinden İl Milli Eğitim Müdürlüğüne resmi yazı ile sunulacaktır. Ayrıca söz konusu eserlerin ortaogretim18@meb.gov.tr mail adresine de ulaştırılması gerekmektedir. İlgili tarih ve saatten sonra teslim edilen eserler yarışmaya dâhil edilmeyecektir.

Yukarıda belirtilen şartları taşımayan eserler ile eklerini göndermemiş, eksik göndermiş               veya imzalanmamış olan eserler değerlendirilmeye alınmaz.

 

 

YARIŞMA TAKVİMİ

Yapılacak Çalışma Tarih
1 Şartnamenin Okullara Gönderilmesi 21 Aralık 2023
2 Öğrenci Eserlerinin Okul İdarelerine Teslim Edilmesi 12 Ocak 2024
3 Okul Birincisi Eserlerin Seçilip İlçelerde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, İl Merkezinde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Teslim Edilmesi 15 Ocak 2024
4 İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine Teslim Edilen Eserler Arasından Birincilerin Seçilmesi 16 Ocak 2024
5 İlçe Birincisi Seçilen Eserlerin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Teslim Edilmesi 17 Ocak 2024
6 İlde Dereceye Giren Öğrencilerin Belirlenmesi 19 Ocak 2024

 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA

Yapılacak Çalışma Tarih
1 Konuya uygun bir başlık koyabilme ve kompozisyon planı hazırlayabilme (Giriş, gelişme, sonuç) 20
2 Etkili bir başlangıç yapabilme ve ana düşünceyi destekleyecek örnekler, cümleler kullanabilme 20
3 Anlaşılır bir anlatım düzeni oluşturabilme, anlaşılır cümleler kurabilme ve anlatılmak isteneni ifade edebilecek doğru sözcükleri kullanabilme 20
4 Dil bilgisi kurallarını uygulama ve noktalama işaretlerini doğru kullanma 20
5 Paragraflar arası geçiş yapabilme ve etkili bir sonuç yazabilme 20
TOPLAM PUAN 100

 

İlkokul Ortaokul Öğrenci Yarışmaları için sayfamızı ziyaret ediniz.

 

ÖDÜL

Birinciye 1000 TL HEDİYE ÇEKİ
İkinciye 750 TL HEDİYE ÇEKİ
Üçüncüye 500 TL HEDİYE ÇEKİ

 

https://cankiri.meb.gov.tr