Türkçenin Zenginlikleri ile Tanışıyoruz Etkinliği

“Türkçenin Zenginlikleri ile Tanışıyoruz” Etkinliği

TÜBİTAK 2229 Kodlu “Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı” kapsamında “Türkçenin Zenginlikleri ile Tanışıyoruz” isimli bir uygulamalı kurs yapmayı planlamaktayız. 18-30 Ocak 2016 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde yapılacak şekilde planlanan kursun katılımcıları belirlenmemiştir. Herkese fırsat eşitliği sağlamak amacıyla etkinlikle ilgili TÜBİTAK’ın kararı beklenecektir. Etkinliğin TÜBİTAK tarafından desteklenmesine karar verilmesi durumunda, internet sitesi üzerinden başvurular alınacaktır.

** Başvurular 01.01.2016-15.01.2016 tarihlerindedir. Başvuru süresi dolduktan sonra değerlendirme yapılacak, nitelikleri uygun 24 katılımcı belirlenerek 16.01.2016 tarihinde ilan edilecektir. Katılımcılara değerlendirme sonucu internet sayfasından duyurulacağı gibi telefon yoluyla da bilgilendirme yapılacaktır.

** Katılımcıların seçiminde lisans öğrencileri olmaları birinci şarttır ve mezun durumdaki öğrencilerin yapacağı başvurular dikkate alınmayacaktır. İkinci göz önünde bulundurulacak olan netelik ise başarıdır. Yapılan başvurular, ders not ortalamaları göz önünde bulundurularak sıralanacaktır. Başvuranlardan notlarını 4’lük sisteme göre girenlerin ortalamaları YÖK’ün dönüşüm tablosu dikkate alınarak 100’lük sisteme çevrilecektir. Aynı ortalamaya sahip olan bireyler arasında ise kura çekimi yapılacaktır.

** Başvuru değerlendirme süreci bitiminde katılımcı olmaya hak kazananlar internetten ilan edilecek ve kendilerine telefon aracılığıyla haber verilecektir.

** Etkinlik, alanlarında uzmanlaşmış ve farklı kurumlarda görev yapan öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirilecek olup katılımcıların dil becerilerini arttırırken Türkçenin zenginliklerini fark ettirmeyi ve bu zenginlikten yararlanma yollarını göstermeyi amaçlamaktadır. Bunun için Türkçeye ilgi duyan ve farklı alanlarda dilin nasıl kullanıldığın merak eden başarılı kişilerin başvurması istenmektedir. Ayrıca bu tür bir etkinliğe daha önce katılmış olanların başvurmaması, başvuranların da kabul edilmeyeceğinin bilinmesi gerekmektedir.

Katılımcılar, ders ve uygulamaları Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesinde göreceklerdir. Konaklama üniversitenin konukevinde, öğle yemeği üniversitenin yemekhanesinde, akşam yemeğini de sosyal tesislerde olacaktır. Ders, ulaşım ve ikram giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacak olup katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

18 Ocak 2016 tarihinde görüşmek üzere…

Yrd. Doç. Dr. Sami BASKIN
Etkinlik Koordinatörü

Başvuru Adresi için Tıklayınız