TÜRKÇENİN EĞİTİMİ&ÖĞRETİMİ KURULTAYI

5. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ-ÖĞRETİMİ KURULTAYI

5-6 Temmuz 2012

Mersin

5. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, Mersin Üniversitesi tarafından 5–6 Temmuz 2012 tarihleri arasında düzenlenecektir. Türkçenin Eğitimi-Öğretimi kapsamında belirtilen konularda hazırlanacak kuramsal ve uygulamalı çalışmaları içeren özgün içerikli sunularınızı beklemekteyiz.

Düzenleme Kurulu Adına

Prof. Dr. Mustafa Aksan

http://www.uteo2012.info/