Türkçe ve Edebiyat Öğretmenleri Buluşması – III

Büyük Kolej 
Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi
Türkçe ve Edebiyat Öğretmenleri Buluşması-III
14 Nisan 2012, Cumartesi
Büyük Kolej-Ankara
 
Bu metin, “14 Nisan 2012, Cumartesi – Türkçe ve Edebiyat Öğretmenleri Buluşması”nın
ikinci açıklamasını içermektedir.
 
Giriş:  TDE  öğretmenlerinin  okulumuzda  daha  önce  gerçekleştirilen  2010  ve  2011
buluşmalar  çok  verimli  geçmişti.  Her  iki  “buluşma”  sonunda  da  öğretmenlerimiz
etkinliğin sürdürülmesini istediklerini dile getirmişlerdi. Şimdi üçüncü “buluşma” için
kolları sıvadık, ön hazırlıklara başladık. 
Geçen  yılki  etkinliğin hazırlık  aşamasındaki  yazışmalar,  etkinlikte  gün  boyu  yapılan
konuşmaların metinleri  ve  etkinliğin  sonuç bildirgesi,  ilk  etkinlikte  yapıldığı  gibi, bir
dosya  hâline  getirilerek  MEB’in  ilgili  birimlerine  ve  TTK’ye  daha  sonra  elden
iletilmiştir. Konuşma metinleri ve sonuç bildirisi Büyük Kolej’in web sayfasında ayrıca
yayımlanmıştır (http://www.buyukkolej.k12.tr/lise/lise_edebiyat_haber.htm).
III. Buluşma bazı yenilikler içeriyor: 
   Çerçeve genişletildi, buluşmaya Türkçe öğretmenleri de eklendi. 
  Etkinlikler tek salonda yapılıyordu. Bu kez birkaç salonda aynı anda
sürdürülecek. 
  Öğretmenlerle atölye çalışmaları da yapılacak. 
  Öğretmenler buluşmaya başarılı buldukları öğrenci çalışmalarıyla, dolayısıyla
öğrencileriyle de katılabilecekler.
Amaç: 
“Türkçe  ve Edebiyat Öğretmenleri”nin bir  araya  gelip  görüş  alışverişinde bulunması,
düşüncelerini ve deneyimlerini paylaşması.
  Konular:  
      Ana Konular: 
1.  Türkçe-Edebiyat Öğretimi ve Eğitiminin Temel Sorunları
2.  Etkili Türkçe-Edebiyat Öğretimi Uygulamaları
3.  Etkin Okuma-Anlama Yolları
Yan Konular:
1.  Türkçe dersinin program ve kitapları
2.  Dil ve Anlatım ile Türk Edebiyatı derslerinin programları ve kitapları
3.  Öğretmenlerin edebiyat ve dil dünyası ile ilişkileri 
4.  Öğretmen ve öğrencilerin kitap dünyasıyla ilişkileri
5.  Yararlanılan kaynaklar, internet ortamının olumlu ve olumsuz etkileri
6.  Öğretmenlerin sınıf içi ve sınıf dışı konumları
7.  Meslekle ilgili genel sorunlar
 
 Yöntem: 
1.  Konuşmacılara 15-20 dakika süre  tanınacak, eleştiri ve değerlendirmeler  için 5-
10 dakika ayrılacaktır (toplam 25 dk.).
2.  Akademik  ve  tartışması  uzun  sürebilecek  konuşmalara  daha  çok  zaman
ayrılabilecektir.
3.  Konuşmacılar  metinlerini  tam  ya  da  özet  olarak  slaytlarla  ayrıca  perdede
sunacaktır.
4.  Her  konuşma  sırasında  dinleyicilerin  değerlendirme  yapabilmesi  için  formlar
dağıtılacaktır,
5.  Oturumlar,  sunumlar  ve  değerlendirme  toplantıları,  aralarda  yiyecek  ve  içecek
ikramı da olacak biçimde gün boyu sürecektir.
6.  En  sonda  beyin  fırtınası  biçiminde  değerlendirme  toplantısı  yapılacak,  sonuç
bildirisi hep birlikte hazırlanacaktır.
7.  Toplantılarla  ilgili  iletilecek  öneriler  programın  kesinleştirilme  aşamasında
dikkate ayrıca alınacaktır.
8.  Konuşmacı  ya  da  izleyici  olarak  katılan  her  öğretmene  “Türkçe-Edebiyat
Öğretmenleri Buluşması-III / 14 Nisan 2012 Katılım Belgesi” verilecektir.
Katılım Biçimi:
1.  Oturumlara konuşma ya da sunum yapmak için katılmak
2.  Toplantılara görüşlerini yazılı-sözlü olarak bildirmek için ya da yalnızca izleyici
olarak katılmak
Hazırlık ve Katılım Süreci:
1.  Oturumlarda  konuşmacı  olmak  isteyen  öğretmenlerin  (Katılım  Biçimi  1),
dolduracakları ekteki  formu ve konuşma  içeriklerini  (100 sözcüğü geçmeyecek
bir özet biçiminde) 28 Şubat 2012 günü akşamına kadar iletmeleri zorunludur.
2.  Kabul  edilen  konuşma  metinleri  konuşmacılara  en  geç  12  Mart  2012’de
bildirilecektir.
3.  “Buluşma”ya  izleyici olarak  ya da  görüşlerini  toplantılar  sırasında  yazılı-sözlü
olarak bildirme amacıyla katılmak (Katılım Biçimi 2) isteyenlerin ekteki formu
en  geç  02  Nisan  2012  günü  akşamına  kadar  doldurup  aşağıdaki  faks
numarasına ya da e-posta adresine göndermesi gerekmektedir.
4.  Katılım  Formu,  bu  yazıya  ek  olarak  verilmekle  birlikte
http://www.buyukkolej.k12.tr/lise  (Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi / Zümre
Haberleri)  sayfasından  da  indirilip  doldurulabilir.  Okulun  ana  sayfasından
çevrimiçi (online) kayıt da yapılabilmektedir
 
Programın Açıklanması: 30 Mart 2012
 
İletişim İçin: 
Nizamettin Uğur
Türkçe-Türk Dili ve Edebiyatı Zümre Başkanı
[email protected]
[email protected]
Adres : Büyük Kolej, Bağlar Cad. No:184 06700 GOP / ANKARA
Tel     : (312) 446 66 76 / 1609 – 1630
Faks   : (312) 446 41 01