Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı

Dil Eğitimi
Dil Eğitimi

Dil eğitiminde iyi uygulama; sınıf ortamında dil öğrenimi, öğretimi ve değerlendirme sürecinde karşılaşılan bir soruna çözüm sunan ve ilgili çözüm uygulandıktan sonra nesnel olarak ölçülebilir bir değişim yaratan, bilimsel zemine dayanan, etik ve katılımcılığı önemseyen özgün çalışmalar olarak tanımlanabilir.

Öğretmen eğitimleri için sayfamızı ziyaret ediniz.

TÜRKÇE VE DİL EĞİTİMİNDE İYİ UYGULAMALAR KONFERANSI

Bu kapsamda Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Eğitim Araştırmaları Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Yabancı Dil Eğitiminin Geliştirilmesi (YADEG) Projesi kapsamında Türkçe ve dil eğitiminde çağı yakalayan, teknolojik gelişmelerden faydalanan, yeni fikirler üreten öğretmenler ve akademisyenlerimizin çalışmalarının duyurulması ve eğitim sistemimizdeki iyi örneklerin yaygınlaştırılması amacıyla ilki 16-18 Mayıs 2022’de “Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Eylem Araştırması Konferansı”, ikincisi ise Türkçenin ana dili ve yabancı dil olarak öğretimi ile iki dillilere ve Türk soylulara öğretimine yönelik olarak 2-4 Mayıs 2023’te “Türkçe Öğretiminde İyi Uygulamalar Konferansı” düzenlenmiştir.

Bu konferanslarda iletişimsel dil etkinlikleri ve stratejileri (alımlama, üretim, etkileşim ve aracılık), dil eğitiminde materyal geliştirme ve değerlendirme, dil eğitiminde ölçme ve değerlendirme, dil eğitiminde dijital öğrenme ve teknolojiler, dil eğitiminde öğrenen özerkliği, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi temalarına yönelik iyi uygulama örnekleri öğretmenlerimiz tarafından sergilenmiştir.

Bu çalışmaların devamı olarak düşünülen 22-24 Mayıs 2024’te Ankara’da “Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı” düzenlenecektir.

Onursal Başkanlığını Sayın Bakanımız Prof. Dr. Yusuf TEKİN, Başkanlığını ise Talim ve Terbiye Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Cihad DEMİRLİ’nin yapacağı konferansın davetlileri arasında yurt içinde ve yurt dışında çalışmalar yapan kurumlar, Bakanlığımızın ilgili birimleri, akademisyenler ve öğretmenler yer alacaktır.

TÜRKÇE VE DİL EĞİTİMİNDE
İYİ UYGULAMALAR KONFERANSIN TEMASI VE ALT TEMALARI

Tema
Türkçe ve Dil Eğitiminde Yenilikçi ve Keşfedici Yaklaşımlar

Alt Temalar
Dil Eğitiminde;
• Aktif Öğrenme Stratejileri
• Erken Çocukluk Dönemi Uygulamaları
• İçerik Temelli Öğretim Modelleri
• Kapsayıcı Eğitim Uygulamaları
• Mesleki Yabancı Dil Öğretimi
• Ölçme ve Değerlendirme
• Yapay Zekâ Kullanımı

  • BAŞVURU KOŞULLARI VE GENEL BİLGİLER

a. Kimler Başvuru Yapabilir?
• T.C. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yurt içinde görev yapan Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, yabancı dil, sınıf, özel eğitim öğretmenleri
• T.C. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yurt dışında görev yapan öğretmenler
• Türkiye Maarif Vakfına bağlı öğretmenler
• Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, yabancı dil, sınıf, özel eğitim alanlarında görev yapan akademisyenler

b. Başvuru Kriterleri Nelerdir?
• Başvurular, 19 Şubat-04 Mart 2024 tarihlerinde konferans web sitesi üzerinden yapılacaktır. Son başvuru tarihi olan 04 Mart 2024’te saat 23.59’da başvuru sistemi otomatik olarak kapanacaktır. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular ile ilgili yaşanacak teknik sorunlar için ttk egitimarastirmalari@meb.gov.tr adresi üzerinden iletişime geçilmesi gerekmektedir.

• Tek ya da çok yazarlı bildirilerde başvuru sahipleri sadece bir bildiri başvurusunda bulunabilir.

• Çok yazarlı bildiriler için başvuru birinci yazar tarafından yapılacaktır. Sunuma hak kazanılması durumunda ise sunum, başvuruda bulunan bildiri sahibi tarafından gerçekleştirilecektir.

• Konferans değerlendirme kurulunda yer alan kişilerin başvurusu kabul edilmeyecektir.

• Daha önce farklı bir kongre, sempozyum, konferans veya benzeri bilimsel etkinlikte bildirisi yayımlanmış başvuru sahipleri aynı bildiri ile başvuru yapamazlar.

• Başvurular belirlenen bilimsel ölçütlere göre alan uzmanları tarafından değerlendirilecektir.

• Bildiri özetleri, verilen şablon doğrultusunda hazırlanmalıdır. Bildiriler genişletilmiş özet formatında hazırlanmalı; giriş, çalışmanın amacı, yöntemi, sonuç ve öneriler,
kaynakça şeklinde düzenlenerek gönderilmelidir. Bildiri özeti kaynakça hariç en fazla 1000 kelimeden oluşmalıdır.

• Başvurusu kabul edilen bildirilerin 2500 kelimeden oluşan tam metinlerinin belirlenen tarihe kadar gönderilmesi istenecektir. Bununla ilgili duyurular https://dilegitimindeiyiuygulamalar.meb.gov.tr adresinden daha sonra paylaşılacaktır.

• Başvurusu kabul edilen bildiriler 15 dakikalık sözlü sunumlar ile eş zamanlı oturumlarda ilgili bildiri sahipleri tarafından konferansta sunulacaktır.

• Konferansta sunum yapan bildiri sahiplerine katılım sertifikası verilecektir. Çok yazarlı bildirilerdeki diğer yazarlara ise dijital kabul belgesi gönderilecektir.

• Sunum dili Türkçe olacaktır.

• Konferansta sunumu yapılan iyi uygulamalar daha sonra derlenerek kitap hâline getirilecektir.

c. Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?
• Başvuru özeti EK 1’de verilen şablona uygun şekilde hazırlanmalıdır.
• Öğrencilere ait bilgi ve görsellerin kullanıldığı tüm uygulamalar için okul ve veli izni alınmış olmalıdır. Bu konudaki tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir.
• Başvurusu yapılan uygulama, benzer koşullardaki farklı öğretim ortamlarına kolaylıkla uyarlanabilir nitelikte olmalıdır.
• Başvurusu yapılan uygulama, ilgili hedef kitle ve paydaşların etkin katılımını içermelidir.
• Başvuru bilimsel yöntemlere ve etik kurallara uygun hazırlanmalıdır.
• Başvuruda herhangi bir sınıfa, dile, etnik kökene, inanca ya da cinsiyete yönelik ayrımcılığa yer verilmemelidir.
• Başvuruda herhangi bir kişiye, kuruma, şirkete veya ürüne yönelik reklam yapılmamalıdır.

ÖNEMLİ TARİHLER
Faaliyetler Tarih
Konferans duyurusunun yapılması 19 Ocak 2024
Konferans internet sitesinin açılması 30 Ocak 2024
Başvuruların alınması 19 Şubat-04 Mart 2024
Başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması 19 Nisan 2024
Bildiri tam metinlerinin gönderilmesi 3 Mayıs 2024
Konferansın gerçekleşmesi 22-24 Mayıs 2024
Sunulan çalışmaların bildiri kitabı hâline getirilmesi 31 Temmuz 2024

İletişim Bilgileri
Adres: Serhat Mah. 1290. Sokak No.: 8/B 06374 Yenimahalle/Ankara
E-Posta: ttk_egitimarastirmalari@meb.gov.tr
İnternet Adresi: https://dilegitimindeiyiuygulamalar.meb.gov.tr
X: meb_ttkb

Düzenleme: https://www.meb.gov.tr