TÜRKÇE PROJESİ – YAPBOZ OYUNUYLA EŞ ANLAMLI SÖZCÜK ÖĞRENİMİ

12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
TÜRKÇE PROJESİ

Eftalya Damla KARNIAÇIK
Ahmet Eymen DOĞAN

Danışman
Hülya MERT

YAPBOZ OYUNUYLA EŞ ANLAMLI SÖZCÜK ÖĞRENİMİ

Dil, canlılar arasında iletişimi sağlayan bir araçtır. Bu araç temelde seslerden oluşur. Sesler bir
araya gelip heceleri, heceler bir araya gelip sözcükleri oluşturur. Sözcüklerin meydana gelişiyle
birlikte anlamlı bir iletişim ortaya çıkar. Bir kişinin sözcük dağarcığı ne kadar geniş ise iletişim
kurma kalitesi de o derece artar. Kişi, duygularını, düşüncelerini daha rahat ve etkili bir şekilde
ifade etme imkanı bulur. Ayrıca kişi; kitap, dergi veya gazete okuduğunda eğer kelime bilgisi azsa
okuduklarını anlamakta güçlük çeker. Bizler bu projede ‘’Öğrencilerin kelime bilgisini artırmak için
neler yapabiliriz?’’ sorusundan yola çıkarak çalışmamızı geliştirdik. Kelime öğrenmek zor bir şeydir.
Çünkü kelimeyi ve anlamını akılda tutmak kolay değildir. Bu sebeple seçtiğimiz öğrenme yönteminin
verimli olduğu kadar akılda kalıcı bir yöntem olması gerektiği konusunda hemfikir olduk. Yapboz
oyunuyla kelime öğrenimini birleştirmemizin en önemli nedeni öğrencinin farkında olmadan,
kendisini zorlamadan, artı bir çaba harcamadan eğlenerek öğrenmesini sağlamaktır. Eğlenmek,
keyif almak burada temel noktadır çünkü öğrenme etkinliği sıkıcılaşırsa verimli olamaz. Yapboz
resminin yüce Türk Devleti’ nin ve milletinin bağımsızlık sembolü olan şanlı Türk bayrağı olmasına
karar verdik. Yapbozda kullanacağımız 99 kelimeyi eş anlamlılarıyla birlikte -kelime sayısı toplamda
198 olacak şekilde- belirledik. Bu kelimeleri seçerken bilinme ihtimali yüksek kelimelerden de
seçtik çünkü yapbozu oluştururken kolay kelimelerden başlanıldığında resim en azından belli bir
noktaya getirilebilir. Zor kelimelerde ise o ana kadar oluşmuş resimden yola çıkılabilir. Burada oyun
esnasında öğrencilerin birlikte hareket etmeleri, yardımlaşmaları, bilgi alışverişinde bulunmaları
da çok önemlidir. Zaten oyunumuzu bir grup oyunu olacak şekilde tasarladığımız için dayanışma
kaçınılmaz bir şekilde kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.