TÜRKÇE PROJESİ – SAYGILARIMLA ARZ EDERİM

12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
TÜRKÇE PROJESİ

Fatıma Zehra YILMAZ

Danışman
Esra Dizdar ASLAN

SAYGILARIMLA ARZ EDERİM

Yaşam şartları, farklılaşan insan davranışları, toplumsal olaylar gibi değişimlerden ülkemiz
etkilendiği kadar bu etki alanından çocukları da nasibini almaktadır. Çocuklarımızın sahip oldukları giyim kuşamları, düşünme biçimleri, sosyal medyadaki arkadaş çevresi, dâhil oldukları akran grupları, karşılaştıkları insanların dünya görüşleri vb. özellikleri onları derinden etkilemektedir.

Karşılaştıkları bu farlılıklar kimi zaman onlara olumlu kazanımlar sağlarken kimi zamanda
olumsuzlukları beraberinde getirebilmektedir. Teknolojinin de etkisiyle çocuklarda görülen
farklılıklar ve yaşanan sorunlar, değer eğitimini gündeme getirmiştir. Bundan dolayı ülkemizdeki
eğitim sisteminde son yıllarda “Değer eğitimi” konusu sıkça duyulur olmuştur.Toplumu denetleyen
sistemlerin en önemlisi olan değerler, toplumsal birlikteliğin ayrılmaz unsurlarındandır.

Kişinin yaşamında var olan gerçekler bu değerlere göre algılanır ve hayatın manası bu şekilde öğrenilir. Bu nedenle değerler eğitiminin gerçekleştirilmesinde, eğitim kurumlarına ve öğretmenlere çok büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu projedeki amacımız çocuklarımız arasında yaşanan iletişim sorunlarını ortadan kaldırmak ve bu sorunun beraberinde gelen tartışma ve kavgaların önüne geçmektir. Bunu sağladığımızda ve hatta yaygın hale getirdiğimizde toplamda yaşadığımız olumsuzlukların önüne geçilebilir. Bu proje kapsamında kullanılmayan saygı sözcükleri arastırıldı ve bunlarla ilgili panolar hazırlanarak okulun çeşitli yerlerine asıldı. Öğrencilerin gün içinde kaç kere bu sözcükleri kullandıkları tespit edildi. Seçilen öğrenciler ödüllendirildi.