TÜRKÇE PROJESİ – KUŞ KANADINDA DEYİMLER

12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
TÜRKÇE PROJESİ

KUŞ KANADINDA DEYİMLER

Türkçe deyimler ve atasözleri açısından oldukça zengin bir dildir. Fakat deyimleri öğrenmek ve
anlamlarına uygun kullanmak zordur. Erken yaştaki öğrencilerin deyimleri daha iyi kavrayabilmeleri
için soyut öğrenme dönemine geçmiş olmaları gerekir. Soyut öğrenmede güçlük çeken öğrenciler
için deyimlerin daha hızlı öğrenilmesi ve daha çok akılda kalması için somutlaştırma çalışmaları
yapılır. Biz de bu çalışmamızda deyimleri anlamları ile eşleştirme ilkesini kullanarak oyun çekiminde deyim öğreten olduğu bir kitap tasarladık. Oyunlaştırma yöntemi ders öğretiminde sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemle hazırlanan kitapta el becerisi, hayal gücü ve farklı materyaller kullanılmıştır. Deyimleri öğretmek ve kalıcı hale getirmek için çeşitli materyallarle deyimler ve anlamları eşleştirimiştir. İpuçlarıyla eşleştirme yöntemleri deyimleri öğrenmeyi kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmıştır. Kitabın başarısını test etmek amacıyla küçük yaştaki öğrencilere bir uygulama da yapıldı. İpuçlarını ve farklı materyalleri takip etmek öğrenciler tarafından çok eğlenceli bulunmuştur. Üstelik uygulama yapılan grupta yüksek başarı elde edilmiştir.

Görme ve dokunma duyularına hitap eden bu öğretici kitap temel alınarak deyim dışında başka
konularda da aynı yöntemle mateyaller hazırlanabilir. Bu kitaplar doğrudan öğrencilere proje ödevi
olarak hazırlatılarak öğrenme daha da kalıcı hale getirilebilir.

Umut ERDOĞAN

Danışman
Nazik AKYÜZ