TÜRKÇE PROJESİ – KÜÇÜK PRENS KİTABININ OKUNABİLİRLİK DÜZEYİ İLE OKUYUCULARIN GÖRÜŞLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
TÜRKÇE PROJESİ

Ceylin KUŞ

Danışman
Yasemin Çayır ÇEVİK

KÜÇÜK PRENS KİTABININ OKUNABİLİRLİK DÜZEYİ İLE OKUYUCULARIN
GÖRÜŞLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Bu çalışmada, Antoine De Saint-Exupery’ in “Küçük Prens” adlı kitabı okunabilirlik açısından
incelenmiş ve Küçük Prens okuyucularının görüşleri karşılaştırılmıştır. Bu araştırmada doküman
incelemesine dayanan betimsel nitelikli tarama yöntemi kullanılmıştır. Çetinkaya-Uzun (2010)
Türkçe Metinlerinin Okunabilirlik Düzeylerinin belirlenmesi ile ilgili geliştirdikleri formülü kullanarak yaptığımız çalışmada Küçük Prens kitabının okunabilirlik puanı 45,368 olarak tespit edilmiştir.

Toplam seslem sayısı 263 bulunmuş olup toplam tümce sayısı da 19’dur. Okunabilirlik düzeyi
eğitsel okumadır. Eğitim düzeyi olarak 8. ve 9. sınıf düzeyine uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Küçük Prens kitabını okuyan 16 yetişkin( 18 yaş ve üzeri) ,24 çocuk(18 yaş altı) toplam 40 kişi
ile yaptığımız görüşmede katılımcılardan 24’ü Küçük Prens kitabı için yetişkin kitabı olduğunu
söylemiştir. Araştırmamızda dikkat çekici unsurlardan biri ise görüşme formunun verileri
değerlendirildiğinde çocukların çoğu Küçük Prens için yetişkin kitabıdır derken; yetişkinlerin
çoğu çocuk kitabı demiştir. Bu veri de başka bir araştırma konusu olarak önerilmektedir. Daha
önce Küçük Prens kitabının okunabilirlik düzeyleri okunabilirlik formüllerine göre belirlenmediği
için ulaşılan sonucu karşılaştırmamız mümkün olmamıştır. Bu yönüyle bu çalışma ilk olma özelliği
taşımaktadır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin