TÜRKÇE PROJESİ – KAREKOD DESTEKLİ YAZIMI KARIŞTIRILAN SÖZCÜKLER KUTUSU

12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
TÜRKÇE PROJESİ

Beren TORU

Danışman
Serhat SUSAR

KAREKOD DESTEKLİ YAZIMI KARIŞTIRILAN SÖZCÜKLER KUTUSU

Yazımı karıştırılan sözcükleri doğru yazabilmek için bu sözcükleri tanımak ve öğrenmek önemlidir.
Bu çalışmada yazımı karıştırılan sözcükleri öğrenmek amacıyla “Karekod Destekli Yazımı Karıştırılan
Sözcükler Kutusu” isimli bir materyal tasarlanmıştır. Tasarlanan materyal yardımıyla yazımı sıklıkla
karıştırıldığı düşünülen 44 sözcüğün doğru yazılışlarını öğrenmek amaçlanmıştır. Tasarlanan
materyalin etkililiğini ölçmek için içeriğinde yazımı sıklıkla karıştırılan 44 sözcük olan “Çetin Ailesi”
isimli olay metni üzerinden ortaokulların 7. sınıflarında öğrenim görmekte olan 25 öğrenciye ön test
ve son test uygulaması yapılmıştır. Yapılan ön testin ardından teste katılan öğrencilerin tasarlanan
materyali kullanarak yazımının sıklıkla karıştırıldığı düşünülen 44 sözcüğün doğru yazılışlarını
öğrenmeleri sağlanmıştır. Daha sonra son test uygulaması yapılmıştır.

Ön test sonuçlarına göre ortalama %34 olan başarı oranı son test sonuçlarına göre ortalama
%55’e yükselmiştir. Bu sonuçlara göre “Yazımı Karıştırılan Sözcükler Kutusu” adı verilen materyalin
öğrencilerin yazımı karıştırılan sözcükleri öğrenmelerine katkı sağladığı görülmüştür. Tasarlanan
materyali etkili bir biçimde kullanmak için tablet ya da akıllı telefona ihtiyaç duyulmaktadır. Bu
sayede öğrencilerin teknolojik araç ve gereçlerden öğrenmelerine katkı sağlayacak bir biçimde
yararlanmaları da sağlanmıştır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.