TÜRKÇE PROJESİ – KAREKOD DESTEKLİ YAZIMI KARIŞTIRILAN SÖZCÜKLER KUTUSU

TÜRKÇE PROJESİ KAREKOD DESTEKLİ YAZIMI KARIŞTIRILAN SÖZCÜKLER KUTUSU
12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK

Yazımı karıştırılan sözcükleri doğru yazabilmek için bu sözcükleri tanımak ve öğrenmek önemlidir.

Bu çalışmada yazımı karıştırılan sözcükleri öğrenmek amacıyla “Karekod Destekli Yazımı Karıştırılan Sözcükler Kutusu” isimli bir materyal tasarlanmıştır. Tasarlanan materyal yardımıyla yazımı sıklıkla karıştırıldığı düşünülen 44 sözcüğün doğru yazılışlarını öğrenmek amaçlanmıştır. Tasarlanan materyalin etkililiğini ölçmek için içeriğinde yazımı sıklıkla karıştırılan 44 sözcük olan “Çetin Ailesi” isimli olay metni üzerinden ortaokulların 7. sınıflarında öğrenim görmekte olan 25 öğrenciye ön test ve son test uygulaması yapılmıştır. Yapılan ön testin ardından teste katılan öğrencilerin tasarlanan materyali kullanarak yazımının sıklıkla karıştırıldığı düşünülen 44 sözcüğün doğru yazılışlarını öğrenmeleri sağlanmıştır. Daha sonra son test uygulaması yapılmıştır.

Ön test sonuçlarına göre ortalama %34 olan başarı oranı son test sonuçlarına göre ortalama
%55’e yükselmiştir. Bu sonuçlara göre “Yazımı Karıştırılan Sözcükler Kutusu” adı verilen materyalin öğrencilerin yazımı karıştırılan sözcükleri öğrenmelerine katkı sağladığı görülmüştür. Tasarlanan materyali etkili bir biçimde kullanmak için tablet ya da akıllı telefona ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sayede öğrencilerin teknolojik araç ve gereçlerden öğrenmelerine katkı sağlayacak bir biçimde yararlanmaları da sağlanmıştır.

Beren TORU

Danışman
Serhat SUSAR