TÜRKÇE PROJESİ – BUGÜN ÇOK ŞIKSINIZ

12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
TÜRKÇE PROJESİ

Yusuf GEZAY

Danışman
Esra Dizdar ASLAN

BUGÜN ÇOK ŞIKSINIZ

Dil, insanların yaşamlarını düzenleyen, onları bir arada tutarak milletleşme çizgisine taşıyan,
varlığın ve dış dünyanın algılanışını sağlayarak insanoğluna düşünce oluşturma, anlamlandırma
ve anlamlandırdığı şeyleri de aktarma yeteneği kazandıran en etkili araçtır. Son yıllarda etrafımıza dikkatli baktığımızda çocukların özellikle gençlerin tişörtlerinde, ceketlerinde vs. hep bilindik görüntülere rastlıyoruz. Giydikleri elbiselerin hemen hemen yarıdan fazlası üstü yazılı olanlardan oluşuyor. Kazakları, penyeleri, hırkaları ve eşofmanları neredeyse hepsinin üzerinde yazılar var.

Bu yazıların da neredeyse tamamı yabancı dildedir. Özellikle gençlere neden bu elbiseyi tercih
ettin diye sorduğumuzda cevaplar aşağı yukarı aynı: Moda diye, şık duruyor, herkes böyle giyiyor, bana yakışıyor vb. Bu yazıların kültürümüzle, değerlerimizle bağdaşmayan, yaşlarına uygun olmayan şeyler olduğunu fark ettik.Projemizin amacı çocuklarımızı yabancı kültürlerin etkilerinden kurtarıp,zengin ve köklü bir kültüre sahip olduklarını ve kültürlerine sahip çıkmalarını hatırlatmaktır.

Bu proje ile önce ihtiyacımız olan atasözlerimiz ve özdeyişlerimiz tespit edildi. Karar verdiğimiz atasözlerin ve özdeyişlerin belirli bir konuya göre tasviri yapıldı. Daha sonra tişörtlerin üzerine baskısı yapıldı.Her öğrenci kendine uygun, beğendiği tişörtü giydi.