Türkçe Öğretiminde İyi Uygulamalar Konferansı

Türkçe Öğretimi
Türkçe Öğretiminde İyi Uygulamalar Konferansı

Değerli Eğitimciler,

Millî Eğitim Bakanlığının bilimsel danışma ve inceleme organı olan Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, evrensel değer ve standartları göz önünde bulundurarak kalite, eşitlik ve etkililik ilkeleri doğrultusunda millî ve toplumsal değerlere dayalı bir eğitim sistemi oluşturmak için görev alanı dâhilinde eğitimin her alan ve düzeyinde araştırma ve inceleme çalışmaları yapmaktadır. Bu sorumluluk bilinciyle, Başkanlığımız uhdesinde Türkçe ve Dil Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Merkezi kurulmuştur. Merkez bünyesinde Türkçenin ana dili olarak öğretimi, yabancı dil olarak öğretimi, iki dillilere öğretimi ve Türk dillilere öğretimine yönelik faaliyetler ile İngilizce, İspanyolca, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça dillerindeki çalışmalar sürdürülmektedir.

Bu bağlamda, Bakanlığımız bünyesinde görev yapan öğretmenlerimiz tarafından geliştirilmiş Türkçe öğretimine yönelik özgün ve etkili iyi uygulamaların tespit edilmesi, yaygınlaştırılması, güncel, teknolojik ilerlemelere uygun olarak üretilen sınıf içi eğitim içeriklerinin belirlenmesi amacıyla bir konferans düzenlenecektir. Bu konferans vesilesiyle ülkemizin birçok yerinde, yenilikçi çözümler üreten, Türkçe öğretimini daha iyi bir şekilde icra etmek için gayret gösteren, teknolojik gelişmelere açık öğretmenlerin ve uygulamalarının fark edilmesi sağlanacaktır. Türkçenin ana dili ve yabancı dil olarak öğretimi ile iki dillilere ve Türk dillilere öğretimi kapsamında İletişimsel Dil Etkinlikleri ve Stratejileri (Alımlama, Üretim, Etkileşim ve Aracılık), Materyal Geliştirme ve Değerlendirme, Ölçme ve Değerlendirme, Dijital Öğrenme ve Teknolojiler ile Öğrenen Özerkliği temalarının ele alınacağı “Türkçe Öğretiminde İyi Uygulamalar Konferansı” Şubat 2023’te İstanbul’da düzenlenecektir. Konferansın sonunda, sunumu yapılan iyi uygulamalar derlenerek bildiri kitabı hâline getirilecektir. Ayrıca bu sunumlar profesyonel olarak kayıt altına alınarak Bakanlığımızın ilgili çevrim içi platformlarında paylaşılacaktır.

Sayın Bakanımız Mahmut ÖZER’in Onursal Başkanlığını yapacağı konferansımızın davetlileri arasında Türkçe öğretimine yönelik yurtiçi ve yurtdışında çalışmalar yapan kurumlar, Bakanlığımızın ilgili birimleri, akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler yer alacaktır. Eğitim sistemimizdeki iyi örnekleri birbirimizden dinlemek, öğrenmek ve bu çalışmaları yaygınlaştırmak için düzenleyeceğimiz “Türkçe Öğretiminde İyi Uygulamalar Konferansı”na ilişkin gelişmeleri turkce.meb.gov.tr adresinden takip edebilirsiniz.

Konferans Düzenleme Kurulu

Dil Eğitiminde İyi Uygulama Nedir?
Dil eğitiminde iyi uygulama, sınıf ortamında dil öğrenimi, öğretimi ve değerlendirme sürecinde karşılaşılan bir soruna çözüm sunan ve ilgili çözüm uygulandıktan sonra nesnel olarak ölçülebilir bir değişim yaratan, bilimsel zemine dayanan, etik ve katılımcılığı önemseyen özgün çalışmalar olarak tanımlanabilir. Bu konferanstaki iyi uygulamalardan kasıt, Türkçenin ana dili ve yabancı dil olarak öğretimi ile iki dillilere ve Türk dillilere öğretimine yönelik iyi uygulamalardır.

Teknoloji Destekli Dil Öğretimi Nedir ve Neleri Kapsar?
21. yüzyılın veriye dayalı teknoloji kullanımı, eğitim alanındaki çevrim içi ve karma öğrenme yaklaşımları, dil öğretimi ve öğreniminin de çehresini değiştirmektedir (Zhou & Wei, 2018). Bilgisayar destekli dil öğreniminin ilk yıllarından bu yana, kitlesel çevrim içi açık kurslar, mobil uygulamalar, sanal ortamlar ve artırılmış gerçeklikte yaşanan teknolojik ilerlemeler bu alanda daha fazla yer bulmaya başlamıştır (Colpaert, 2016). Günümüzde, elektronik eğitim içeriklerinin öğrenme ortamlarının ayrılmaz bir parçası olması, dil öğretiminde önemli role sahip anlama ve anlatma becerilerinin gelişmesinde teknoloji kullanımına yönelik araştırmaları da artırmıştır (Genç Ersoy ve Ersoy, 2021). Bu noktada teknoloji destekli dil öğrenimi kavramı, kullanılan araçlar arasında belirli bir ayrım yapmaksızın teknolojinin dil öğretimi ve öğrenimi ile bütünleştirilmesini ifade etmektedir (Merzifonluoğlu,2020).

Türkçe Öğretiminde İyi Uygulamalar Konferansı kapsamında başvurusu yapılacak iyi uygulamaların ilgili dersin farklı aşamalarında (giriş, ders sırası, ders sonu), belirli amaçlarla (hazırbulunuşluk düzeyini belirleme, ön bilgiyi harekete geçirme, keşfetme, açıklama, derinleştirme, değerlendirme vb.) kullanılmak üzere geliştirilen teknoloji destekli eğitim içerikleri olması gerekmektedir. Bu bağlamda, konferansa iyi uygulama örneği olarak gönderilebilecek çalışmalara; uzaktan çevrim içi yazılımlar, dijital oyunlar, eğitsel yazılımlar, eğitim uygulamaları, dijital öyküleme araçları, çevriyazı uygulamaları, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) içerikleri, Web 2.0 araçları (bloglar, sosyal medya araçları vb.), sanal evren (metaverse) uygulamaları, uzaktan eğitim uygulamaları (MOOC vb.), işitsel ögeler (müzik, ses ögeleri), dijital metinler, akıllı tahta, ekran okuma, tuşlarla yazma, animasyonlar, çizgi filmler, videolar, sinema filmleri, PowerPoint sunuları ve dijital okuma araçları örnek olarak gösterilebilir.

Başvuru Koşulları ve Genel Bilgiler
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan Türkçe ve sınıf öğretmenleri ile Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde, iki dillilere öğretiminde ve Türk dillilere öğretiminde görev yapan öğreticiler (yönetici olarak görev yapanlar dâhil) konferansta sunum yapmak üzere başvuruda bulunabilirler.
▪ Her öğretmen sadece bir uygulama başvurusunda bulunabilir.
▪ Başvurular 15-30 Kasım 2022’de konferans internet sitesinde turkce.meb.gov.tr/ yapılacaktır. Son başvuru tarihinden sonra sistem otomatik olarak kapanacaktır. Başvurular ile ilgili yaşanacak teknik sorunlar için [email protected] adresi üzerinden iletişime geçilmesi gerekmektedir.
▪ Başvurusu kabul edilen uygulamalar, 20 dakikalık sözlü sunumlar ile 10 dakikalık soru ve cevap bölümlerinin olduğu eş zamanlı oturumlarda ilgili öğretmenler tarafından
konferansta sunulacaktır.
▪ Konferansta sunum yapan öğretmenlere sunum sertifikası verilecektir.
▪ Sunumu yapılan iyi uygulamalar konferans tamamlandıktan sonra derlenerek bildiri kitabı hâline getirilecektir. Bununla ilgili duyurular konferans internet sitesinde yapılacaktır. Gerekli görüldüğünde sunum yapan öğretmenlerden tam metin istenecektir. Konferans katılımına ilişkin zaruri giderler Bakanlığımızca karşılanacaktır.

Başvuru Temaları
Dil öğrenimi ve öğretiminde kullanılacak teknoloji destekli iyi uygulama başvuruları için belirlenen temalar aşağıda verilmiştir.
▪ Türkçe Öğretiminde İletişimsel Dil Etkinlikleri ve Stratejileri (Alımlama, Üretim, Etkileşim ve Aracılık)
▪ Türkçe Öğretiminde Materyal Geliştirme ve Değerlendirme
▪ Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme
▪ Türkçe Öğretiminde Öğrenen Özerkliği

Önemli Tarihler

Faaliyetler Tarih
Konferans web sitesinin açılması 21 Ekim 2022
Başvuru kılavuzunun internet sitesinde yayımlanması 24 Ekim 2022
İyi uygulamalar için başvuruların alınması 15 – 30 Kasım 2022
Başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması 30 Aralık 2022
Türkçe Öğretiminde İyi Uygulamalar Konferansı Şubat 2023
Sunulan iyi uygulamaların kitapçık haline getirilmesi 31 Temmuz 2023

http://turkce.meb.gov.tr

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

one × two =