Türkçe Eğitimi Lisansüstü Öğrencilerine Yönelik Okuma Görevleri Eğitimi ve Uygulamaları

tübitak eğitimi
TÜBİTAK 4005

TÜBİTAK 4005 Türkçe Eğitimi Lisansüstü Öğrencilerine Yönelik Okuma Görevleri Eğitimi ve Uygulamaları

Başvuru Koşulları
1. Üniversitelerin “Türkçe Eğitimi / Türkçe Öğretmenliği” lisans programı mezunu olmak,
2. “Türkçe Eğitimi” alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Projenin amacı; görev odaklı bir okuma öğretimi tasarlamak, kuram ve uygulama boyutuyla diğer beceri alanlarına da uygulanabilecek somut bir model oluşturmaktır. Bu nedenle, Türkçe eğitimi programlarında çoğunluğu öğretmen olan lisansüstü öğrencilerine görev odaklı okumanın etkileşimli bir şekilde aktarılacağı bir eğitim programlanmıştır.

Hedeflenen bu yenilikçi eğitimde Türkiye genelinde çağrı yapılarak web sitesi üzerinden 35 Türkçe eğitimi lisansüstü öğrencisi kolay örnekleme yoluyla belirlenecektir. Önerilen proje karma araştırma modellerinden yakınsayan desen kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu desen nicel ve nitel yöntemleri eş zamanlı uygulayarak yöntemlere eşit öncelikle yer verir. Araştırmanın nitel boyutunda durum çalışması temelinde katılımcılardan mevcut uygulamalar üzerine eğitim öncesi ve sonrası, ayrıca son testle beraber eğitim hakkındaki görüşleri alınacaktır. Eğitim sürecinde katılımcılar eğitimci\uzmanlar tarafından gözlemlenecek ve katılımcılar tarafından tutulan araştırma günlüklerinden de veriler toplanacaktır.

Eğitim yeri: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü

Yürütücü:
Doç. Dr. Şükran Dilidüzgün

Önemli Tarihler
Başvuruların Alınması 20 Haziran 2020 – 1 Nisan 2021
Asil ve Yedek Listelerinin İlan Edilmesi 10 Nisan 2021
Asiller için Kesin Kayıtların Alınması 10 Nisan – 23 Nisan 2021
Yedekler için Kesin Kayıtların Alınması 25 Nisan – 1 Mayıs 2021
Proje Etkinliklerinin Uygulanması 14 Haziran – 20 Haziran 2021

Eğitim süresince katılımcıların “yeme-içme, konaklama, eğitim yeriyle konaklama arası servis ve eğitim malzemeleri” giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

Şehir dışından gelecek katılımcıların ulaşım ücretleri, kendileri ya da kurumları tarafından sağlanacaktır.

TÜBİTAK 4005 Türkçe Eğitimi Lisansüstü Öğrencilerine Yönelik Okuma Görevleri Eğitimi ve Uygulamaları Başvuru Formu