Ana SayfaeTwinning Öğretmen ProjeleriTÜRKÇE EĞİTİME İLK ADIM

TÜRKÇE EĞİTİME İLK ADIM

TÜRKÇE EĞİTİME İLK ADIM

M. Cihangir GİRİŞKEN
Bekir DEMİR
Ömer BEKTAŞ
Orhan Gazi ALP
Yusuf KAHRAMAN
HATAY İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

1. Giriş
Türkiye, tarihinin en büyük göç hareketlerinden biriyle karşı karşıyadır. Ülkemiz
dünyadaki en yoğun mülteci akınını yaşamakta olup, kayıtlı mülteci sayısı 3.1 milyondur. Bu
durum Türkiye’yi dünyanın en büyük mülteci ev sahibi haline getirmiştir. Bu mültecilerin
yaklaşık 800 bini okul çağındadır.
Yapılan araştırmalar okul öncesi dönemdeki gelişmelerin çocuğun daha sonraki öğrenme
ve büyüme yeteneklerini önemli ölçüde etkilediğini göstermektedir. Bu sebeple okul öncesi
çağındaki mülteci öğrencilerimizin okullarımıza ve toplumumuza entegrasyonu sağlamak
için dil eğitimi açısından kritik dönem olan 4-6 yaş çağındaki Suriyeli çocuklar için Türkçe
konuşma eğitimi vermek üzere Türk öğrencilerin de bulunduğu okulöncesi eğitim sınıfları
oluşturulmuştur. Böylece öğrenciler birbirleri ile kaynaşarak hem empati kurma hem de
Türkçeyi daha iyi kullanma imkânı yakalamışlardır.

2. Problem Durumu
İlimiz genelinde kamp dışı 389.942, kamp içi 15.306 toplamda 405.248 Suriyeli mülteci
yaşamaktadır. Bu göçmenlerin 72.957’si okullaşma çağında olan çocuk ve gençlerdir. Bu
çocukların yaklaşık 10.000’i okul öncesi çağındadır bu çocukların 3499’u okula devam
etmektedir. Bu çocukların yaklaşık %60’ı okula gidememektedir. Dil, kültür ve yaşam tarzı
farklıkları toplumsal uyumu güçleştirmektedir.

3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
3.1. Çalışmanın amacı
İlimizde yaşayan Geçici Koruma Statüsündeki Suriyelilerin Okul Öncesi Çağ nüfusuna
Türkçe konuşma eğitimi vererek, bu çocukları ilkokula hazırlamak ve toplumsal
sosyalleşmeyi sağlamak.

3.2. Çalışmanın hedefleri
– Geçici koruma altındaki Suriyeli çocukların okul öncesi eğitim almalarının
sağlanması
– 4-6 Yaş arasındaki Suriyeli göçmen 200 çocuğa Türkçe öğretilmesinin sağlamak.
– Mülteci öğrencilerinin akran ilişkilerini güçlendirmek ve akademik başarılarına
destek olmak.
– İlimizde yaşayan Türk ve Suriyeli topluma yönelik bilgilendirme ve farkındalık
yaratma çalışmaları gerçekleştirmek.
– Türkçe Konuşma Eğitimi ağırlıklı anasınıflarında yer alan Suriyeli öğrencilerin okul
ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayarak okullaşma oranlarını arttırmak ve mali açıdan
sıkıntılar yaşayan Türk öğrencilere destek olmak.
– Anasınıflarında okula devam eden öğrencilere yönelik sosyal ve kültürel faaliyetlerle
öğrencilerin sosyalleşmelerinin arttırmak ve toplum içerisinde yer edinmelerinin
sağlamak.

4. Yöntem ve Plan
4.1. Yöntem
Araştırmalar gösteriyor ki dil öğretiminde erken çocukluk dönemi (0-6 yaş) çok
önemlidir. Bu dönemde öğrenilen yabancı dil anadilde anlama kabiliyetini geliştirir
(Berlitz:2003). Bu doğrultuda açılan Türkçe Konuşma Eğitimi Ağırlıklı Anasınıflarında
eğitim gören Suriyeli mülteci çocuklar eğitim sonunda hem kaliteli bir okul öncesi eğitimi
almış olacaklar hem de Türkçeyi konuşabildikleri için daha rahat sosyal hayata entegre
olabileceklerdir.

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.