Türk Silahlı Kuvvetleri Eğitim Vakfı Bursu

Türk Silahlı Kuvvetleri Eğitim Vakfı Bursu

Eğitim Bursuna Hak Kazanan Aday Öğrencinin Göndereceği Belgeler

TSK Çalışan/Emekli Anne ve Baba Askeri Kimlik Kartı fotokopisi
Vukuatlı Nüfus Kâğıdı Örneği
Aylık Gelir Beyanı
Sabıka Kaydı
Üniversite veya Yüksekokul Öğrenci Belgesi (Önlisans veya Lisans) (%100 Bursluluk Belgesi Özel Üniversite/Vakıf Üniversitesi)
Öğrencinin herhangi bir iş yerinde tam zamanlı çalışmadığını ve herhangi bir vakıf,dernek,şirket, kuruluştan burs almadığına dair beyan dilekçesi
Velinin ve Öğrencinin Oturulan ev kira-lojman ise Kira Kontratı (Öğrencinin Yurtta Kaldığına Dair Belge)
Kardeşi üniversitede okuyor ise Öğrenci Belgesi
Bursun Ödeneceği Ziraat Bankası IBAN Numarası (Öğrenci Adına Açılmış Hesap Numarası)
Eğitim Bursuna Hak Kazanan Şehit Çocuklarının Göndereceği Belgeler

Şehit Çocuğu için (Sb.,Astsb.,Uzm.Erb.) şahadet belgesi fotokopisi
Anne Askeri Kimlik Kartı fotokopisi
Üniversite veya Yüksekokul Öğrenci Belgesi (Önlisans – Lisans)
Bursun Ödeneceği Ziraat Bankası IBAN Numarası (Öğrenci Adına Açılmış Hesap Numarası)
Vukuatlı Nüfus Kâğıdı Örneği

Önemli Not:

Bursa son müracaat tarihi …./…./…. tarihidir.(WEB adresinden www.tskev.org.tr)
Bursa hak kazanan aday öğrenci listesi WEB adresinden …./…./….. tarihlerinde açıklanacaktır.
Bursun Kesinleşebilmesi için yukarıdaki belgelerin eksiksiz ve zamanında Vakıf Genel Md.lüğü adresinde …./…./…. tarihine kadar bulundurulması gerekmektedir.
Bursa hak kazanan adayların belirtilen süre içinde istenen evraklarının gelmemesi ile eksik ve beyan ettiği bilgileri uygun olmayan evrak gönderenlerin müracaatları değerlendirme dışı bırakılarak yedek öğrenciler değerlendirmeye alınacaktır.
Burs Süresi 8 Ay, 2017-2018 Miktarı 150 TL., Başlama Tarihi Kasım 2017 dir.
WEB Adresimiz: www.tskev.org.tr

Vakıf Gn.Md.Adresi: Eti Mah. GMK Bulvarı No.166 Anadolu Meydanı – Ankara

BURS KRİTERLERİ VE MÜRACAAT

BURS KRİTERLERİ

Şehit subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ve sivil memurların önlisans ve lisans gören çocuğu olmak,
TSK’da görevli subay, astsubay, uzman jandarma uzman erbaş sivil memurlar ile bunların emeklilerinin önlisans ve lisans öğrenimi gören çocuğu olmak,
TSK Eğitim Vakfı Öğrenci Yurtları Yönergesinde yer alan yurtlara müracaat kriterlerini karşılamak,
Devlet üniversitesinde ya da Vakıf üniversitelerinde okuyor olmak,
Herhangi bir işte tam zamanlı çalışmıyor olmak (kamu ya da özel kurumdan maaş, ücret almamak),
Vakıf öğrenci yurtlarının bulunduğu illerde, yurda giriş için müracaat etmiş ancak yurda kabul edilmemiş olmak veya ailesi yanında sabit ikametgahı olmakla birlikte diğer şartları taşıyanlar ile TSK Eğitim Vakfı yurtlarının bulunmadığı illerde önlisans ve lisans eğitimini sürdürmek,
Başka bir özel veya tüzel kişilik ile kurum veya kuruluştan karşılıksız burs alıyor olmamak,
Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyaç duymak,
Velisinin halihazırda oturmakta olduğu evi dışında, kendine ait ev veya başka bir gayrimenkulü bulunmamak,
Yükseköğrenim kurumlarında sınava girdiği ders yılında ve daha önceki yıllarda 3 aya kadar okuldan uzaklaştırılma cezası almamış olmak, disiplin yada devamsızlık gibi bir nedenle okuldan kaydı silinmemiş olmak.

MÜRACAAT USULLERİ VE KABUL

Burstan faydalanmak isteyen öğrenciler her yıl YÖK‘ ün belirleyeceği akademik takvime göre Vakıf Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Başvuru formunu doldurarak “Okudum, Anladım, Şartları Kabul Ediyorum” butonunu tıklayarak başvuruda bulunurlar.
Geçici Kayıt Kabul Komisyonunca başvuru sırasında istenen belgelerin doğruluğunun tespit ve değerlendirmesi yapılır.

BURS TAHSİS KONTENJANI, MİKTARI VE ÖDEME ZAMANLARI

Burs verilecek öğrenci sayısını, ödenecek burs miktarını, yıllık artış oranını ve ödeme zamanını belirlemeye Vakıf Yönetim Kurulu yetkilidir.
Burs süresi her yıl 8 aydır. Burs alacak öğrenci sayısı ve alacak öğrenciler her yıl vakıf tarafından yeniden değerlendirilir.

BURS VERİLECEK ÖĞRENCİNİN TAKİBİ

Burs alan öğrenci (Lisans) , devam ettiği yüksek öğrenim kurumundan her yıl eğitimin başladığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde bir üst sınıfa geçtiğini gösteren transkript ve öğrenci belgesi alarak Vakfa teslim edecektir.

BURS BAŞVURUSU İLE İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLER

Burs başvurusunda bulunan öğrencilerin (Lisans) başvurular değerlendirme kriterine göre değerlendirildikten sonra burs verilecek yıla ait kontenjan miktarı kadar asil ve yedek öğrenci belirlenerek Vakıf İnternet sitesinde yayınlanır.
Burs almaya hak kazanan öğrencilerin (Lisans) bursları 01 Kasım tarihinden itibaren öğrenciler tarafından bildirilecek banka hesap numaralarına yatırılır.

BURS VERİLMEYECEK VEYA BURSUN KESİLECEĞİ HALLER

Burs Verilmeyecek Haller ;

Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler ile bir üst sınıfa geçmeye hak kazanamayan öğrencilere,
Polis akademisi öğrencileri ile askeri okul öğrencilerine,
Ek süre öğrenim gören öğrencilere,
Hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilere,
Burs almakta iken öğrenimine ara veren öğrencilere,
Adli para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş olsa bile haklarında 6 ay ve daha fazla hapis, ağır hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunan öğrencilere,
Ceza aldığı tarih itibari ile öğrenim görmekte olduğu yükseköğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrencilere,
Aynı aile içerisinden bir çocuğa burs verilmeye devam ederken müracaat eden diğer öğrencilere,
Açık öğretim ve uzaktan öğretim gören öğrencilerine,
Vakıf Öğrenci Yurtlarının bulunduğu illerde Yurda giriş için müracaat etmemiş öğrencilere (ailesinin yanında sabit ikametgahı olanlar hariç),
Burs verilmesine kaynak teşkil edilen belgelerden biri veya daha fazlasının geçersizliğine sebep olan durumun ortaya çıkması.
Vakıf çalışan personeline
Aynı aileden sadece bir öğrenciye burs verilecektir

Bursun Kesileceği Haller;

Taksirli suçlar ile kabahat nevinden olanlar dışında, cezası ertelenmiş olsa bile bir suçtan dolayı haklarında kesinleşmiş mahkumiyet olması,
Örgün eğitim dışına çıkarılma cezası almış olması,
Kendiliğinden öğrenimini terk ederek okuldan ayrılması,
Burs almaktan kendi isteği ile vazgeçmesi
Vefat etmesi,
Yalan beyanda bulunduğunun tespit edilmesi durumunda gerekçenin oluştuğu ayı takip eden ay başından itibaren burs kesilir.
Son sınıf öğrencilerinden okulu bitirenlerin bursları, ders yılının sona erdiği tarihi takip eden aybaşında kesilir.

http://www.tskev.org.tr/