Türk Sanatları, Tarihi, Folkloru Kongresi

Azerbaycan Kültürel Mirasın Araştırılmasına Destek Derneği

İtalya

Kültürel Mirasın Korunması Gençlik Derneği

Selçuk Üniversitesi

Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı

IV. ULUSLARARASI TÜRK SANATLARI, TARİHİ ve FOLKLORU

KONGRESİ/ SANAT ETKİNLİKLERİ

14-15-16 Mayıs 2015-Konya

Türkler, büyük Turan yurdu Orta Asya&rsquoda ve Anadolu&rsquoda kurdukları medeniyetler dolayısıyla büyük ve zengin bir kültürel birikime sahiptirler. Bu birikimleri gittikleri her yere taşımışlar ve Anadolu coğrafyasının her bölgesinde bu eserlere rastlamak da mümkündür.

Gelenekli Türk sanatları kültürel birikimin canlı ve anlamlı belgeleridir. Her ülke kendisine ait ve özgün, geleneksel olan kültürüyle birlikte dünyayla bütünleşmektedir. Milletin geleneğini, âdetini, inancını, efsanelerini, türkülerini, edebiyatını inceleyen, örf ve adetlerini araştırıp, yaşayışını, duyuş ve düşünüşünü anlatmaya çalışan folkloru, sanatı ve kültürü dördüncüsü düzenlenecek olan bu kongrede ele alınacaktır.

Selçuk Üniversitesi Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Azerbaycan Miras, İtalya Yococu ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan, &ldquoIV. Uluslararası Türk Sanatları, Tarihi ve Folkloru Kongresi/Sanat Etkinlikleri&rdquo, konu ile alakalı olan tüm akademisyenlere açıktır.

KONGRE KONULARI

-Türk sanatı (gelenekli ve plastik sanatlar)

– Orta Asya Türk tarihi

-İnkılap tarihi

-Türk edebiyatı

-Türk müziği

-Türk fokloru

-Türk kültürü

– Türk sanat tarihi

-Türk Arkeolojisi

-Restorasyon, koruma

-Coğrafya

-Turizm

-Siyaset Bilimi

-Eğitim Bilimleri

konularında tüm bildirilere açıktır.

KONGRE KATILMA ŞARTLARI

– Kongre için özetler 15.04.2015 tarihine, bildirilerin tamamı ise 14.05.2015 tarihine kadar hazır edilecektir. Bildiriler Türkçe ve İngilizce sunulabilir. Türkçe bildirilerde İngilizce başlık ve 250 kelimelik İngilizce özet yer alacaktır. İngilizce bildirilerde Türkçe başlık ve 250 kelimeyi geçmeyen Türkçe özet yer alacaktır (Yazım kuralları, bildirisi kabul edilenlere daha sonra bildirilecektir).

– Kongre/sergi katılım ücreti Türkiye&rsquoden katılacaklara 200 TL, Türkiye dışından katılacak olanlara 70 Euro&rsquodur. Yol ücreti katılımcıya ait olup ücrete 3 akşam konaklama, yemekler, kongre kitabı dahildir. Bizzat katılmayıp poster bildiri/sergi ücreti 100 TL&rsquodir.

– Poster bildiri ile müracaat edeceklerin poster çıktıları 50×75 cm ölçülerinde olacaktır.

– Kongre kapsamında karma &ldquoTürk Sanatları Sergisi&rdquo açılacaktır. Gelenekli ya da plastik sanatlardan serbest konulu olan sergiye bir adet eserle katılınabilir.

KONGRE ONUR KURULU

Tahir AKYÜREK (Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, Türkiye)

Prof. Dr. Hakkı GÖKBEL (Selçuk Üniversitesi Rektörü, Türkiye)

Prof. Dr. Veli ALİYEV (Milli Bilimler Akademisi Muhabir Üyesi, Azerbaycan)

Prof. Dr. H. Örcün BARIŞTA (Sanat Tarihçi, Türkiye-Art Historian, Türkiye)

KONGRE EŞ BAŞKANLARI

Doç. Dr. Osman KUNDURACI (Selçuk Üniversitesi Türk El San. Arş. ve Uyg. Mrk. Başkanı, Türkiye)

Dr. Fariz HALİLLİ (Miras Başkanı, Azerbaycan)

Andrea MACCHIA (Uluslararası Yococu Başkanı, İtalya)

KONGRE GENEL SEKRETERİ

Ahmet AYTAÇ (Selçuk Üniversitesi-MİRAS Türkiye Temsilcisi, Türkiye)

KONGRE BİLİM KURULU

Prof. Dr. Hüseyin ELMAS (Selçuk Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. Qafar JEBIYEV (Muallimler Enstitüsü, Azerbaycan)

Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ (N. Erbakan Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. Chong Jin OH (Hankuk Üniversitesi, Kore)

Prof. Dr. Naile VELİHANLI (Tarih Müzesi Direktörü, Azerbaycan)

Prof. Dr. Andrea OSEAS (Brandeis Üniversitesi, ABD)

Prof. Dr. Necati DEMİR (Gazi Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. Cesar TABOADA (Santiago Üniversitesi, ABD)

Prof. Dr. S. Gazanfar H. ZAİDİ (Jamia Millia İslamia Üniversitesi, Hindistan)

Prof. Dr. Ezio ARLATI (Milan Politeknik Üniversitesi, İtalya)

Prof. Dr. Tuna DOĞAN (Adnan Menderes Üniversitesi)

Prof. Dr. Cafer GIYASI (Milli Bilimler Akademisi Muhabir Üyesi, Azerbaycan)

Prof. Dr. Özer KANBUROĞLU (İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. Luigi SCRINZI (Politeknik Üniversitesi, İtalya)

Prof. Dr. Mehmet BAŞBUĞ (Manas Üniversitesi, Kırgızistan)

Prof. Dr. Rachid BENSLIMANE (Sidi Mohamed Ben Abdellah Üniversitesi, Fas)

Prof. Dr. Ahmet ÇAYCI (N. Erbakan Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. Enrico CILIBERTO (Studi di Catania Üniversitesi, İtalya)

Prof. Dr. H. Feriha AKPINARLI (Gazi Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. Kuandık ERALIN (Ahmet YESEVİ Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi, Kazakistan)

Prof. Dr. Juliy KHUDJAKOV (Arkeoloji ve Etnoğrafya Enstitüsü, Rusya)

Prof. Dr. Mehmet RIHTIM (Bakü Kafkas Üniversitesi, Azerbaycan)

Prof. Dr. Juan Carlos ZAPATERO (Autonomo Üniversitesi, İspanya)

Prof. Dr. Kleanti ANOVSKA (Marko Cepenkov Folklor Enstitüsü, Makedonya)

Prof. Dr. Ayed NECUR (Insad Enstitüsü, Tunus)

Prof. Dr. Şikar QASIMOV (Teknik Üniversite, Azerbaycan)

Prof. Dr. Dinara ABBASOVA (Bilimler Akademisi, Polonya)

Prof. Aysen SOYSALDI (Gazi Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Sadettin SARI (Akdeniz Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Oya SİPAHİOĞLU (Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye)

Doç. Dr. Osman KUNDURACI (Selçuk Üniversitesi, Türkiye)

Doç. Dr. V. H. SİDDİQUİ (Jamia Millia İslamia Üniversitesi, Hindistan)

Doç. Dr. Mehmet TEKOCAK (Selçuk Üniversitesi, Türkiye)

Doç. Dr. Violetta POTORENCER (Unisangil Üniversitesi, Kolombiya)

Doç. Dr. Yüksel KAŞTAN (Akdeniz Üniversitesi, Türkiye)

Doç. Dr. Jesús GIL FUENSANTA (Autonomo Üniversitesi, İspanya)

Doç. Dr. Ali TEMİZEL (Selçuk Üniversitesi, Türkiye)

Doç. Dr. Ahmet DALKIRAN (Selçuk Üniversitesi, Türkiye)

Doç. Dr. Begahmet ABUCEYTOV (Ahmet YESEVİ Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi, Kazakistan)

Doç. Dr. İsmail AYTAÇ (Fırat Üniversitesi, Türkiye)

Yrd. Doç. Dr. Yaşar ERDEMİR (Selçuk Üniversitesi, Türkiye)

Yrd. Doç. Dr. Hakan KUYUMCU (Selçuk Üniversitesi, Türkiye)

Yrd. Doç. Dr. Tülin ÇORUHLU (Sakarya Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Ömer ZAİMOĞLU (Akdeniz Üniversitesi, Türkiye)

Dr. Fariz HALİLLİ (Miras, Azerbaycan)

Dr. Nataliya SHABALINA (South Ural State Üniversitesi, Rusya)

Dr. Enrico GRECO (Koruma Derneği Genel Sekreteri, İtalya)

Ahmet AYTAÇ (Selçuk Üniversitesi, Türkiye)

Alexey PRONİN (Novosibirsk Devlet Üniversitesi, Rusya)

Andrea MACCHIA (Uluslararası Yococu Başkanı, İtalya)

Maruchi YOSHIDA (Ycons, Almanya)

Georgi GEORGİEV (Fraunhofer Enstitüsü, Almanya)

Tamar BASİLAŞVİLİ (Dostlar Derneği, Gürcistan)

KONGRE DÜZENLEME KURULU

Yrd. Doç. Dr. Yaşar ERDEMİR (Selçuk Üniversitesi, Türkiye)

Ahmet AYTAÇ (Selçuk Üniversitesi, Türkiye)

Dr. Mücahit Sami KÜÇÜKTIĞLI (Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye)

Doç. Dr. Ahmet DALKIRAN (Selçuk Üniversitesi, Türkiye)

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇETİNASLAN (Selçuk Üniversitesi, Türkiye)

Hasan YAŞAR (Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye)

Şöle BAYRAMOVA (Miras, Azerbaycan)

Arş. Gör. Cihan GEZEN (Selçuk Üniversitesi, Türkiye)

Gulşhen HÜSEYİNOVA (Miras, Azerbaycan)

Rahim REHİMLİ (Miras, Azerbaycan)

SERGİ KÜRATÖRLERİ

Doç. Dr. Ahmet DALKIRAN (Selçuk Üniversitesi, Türkiye)

Ahmet AYTAÇ (Selçuk Üniversitesi, Türkiye)

Noyan GÜVEN (Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye)

SERGİ JÜRİ KURULU

Prof. Dr. Kübra ALİYEVA (Milli İlimler Akademisi, Azerbaycan)

Prof. Dr. Osman ALTINTAŞ (Giresun Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. Clemens BEUNGKUN SOU (Wienna Uygulamalı Sanatlar Üniversitesi, Avusturya)

Prof. Dr. Cazım HADJIMEJLIS (Uluslararası Saraybosna Üniversitesi)

Prof. Aydın UĞURLU (F. Sultan Mehmet Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Nana JANASHIA (Tphilisensis Üniversitesi, Gürcistan)

Doç. Dr. Mutluhan TAŞ (Selçuk Üniversitesi, Türkiye)

Doç. Dr. Lejla PANJETA (Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Bosna)

Doç. Dr. Meliha YILMAZ (Gazi Üniversitesi, Türkiye)

Doç. Dr. Levent MERCİN (Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye)

Doç. Dr. Emine HACISÜLEYMANOĞLU KOCA (Gazi, Türkiye)

Doç. Dr. Filiz Nurhan ÖLMEZ (S. Demirel Üniversitesi, Türkiye)

Doç. Dr. Fatih BAŞBUĞ (Akdeniz Üniversitesi, Türkiye)

Doç. Dr. Fatma MOEEN (Jamia Millia İslamia Üniversitesi, Hindistan)

Doç. Dr. Ahmet DALKIRAN (Selçuk Üniversitesi, Türkiye)

Doç. Dr. Fatma Nur BAŞARAN (Gazi Üniversitesi, Türkiye)

Doç. Dr. Neslihan KIYAR (Selçuk Üniversitesi, Türkiye)

Doç. Didem ATİS ÖZHEKİM (Sakarya Üniversitesi, Türkiye)

Doç. Serkan İLDEN (Ordu Üniversitesi, Türkiye)

Yrd. Doç. Dr. Hatice ÖZTÜRK TOZUN (Gazi Üniversitesi, Türkiye)

Yrd. Doç. Dr. Dilek OĞUZOĞLU (Gazi Üniversitesi, Türkiye)

Yrd. Doç. Gülnur DURAN (Marmara Üniversitesi, Türkiye)

Yrd. Doç. Ruhi KONAK (Kastamonu Üniversitesi, Türkiye)

Yrd. Doç. Belgin PEKPELVAN (Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye)

Yrd. Doç. Ayşegül KOYUNCU OKCA (Pamukkale Üniversitesi, Türkiye)

Yrd. Doç. M. Ali EROĞLU (Akdeniz Üniversitesi, Türkiye)

Dr. Feride GULİYEVA (Halça ve Halk Tatbiki Sanatı Devlet Müzesi, Azerbaycan)

Dr. Silvio RUFFOLO (IA-CS ve Calabria Üniversitesi, İtalya)

Dr. Elmira GYUL (Sanat Enstitüsü, Özbekistan)

Dr. Mohammet YOUNIS (Fayoum Üniversitesi, Mısır)

Dr. Karim MIRZAYE (İslam Sanatları Üniversitesi, İran)

Ahmet AYTAÇ (Selçuk Üniversitesi, Türkiye)

James I. DEUTSCH (Smithsonian Enstitüsü, ABD)

S. Senem UĞURLU (Marmara Üniversitesi, Türkiye)

Majda BEGIC JARIC (Sanat Restoratörü, Hırvatistan)

Vüqar QULİYEV (Miras, Azerbaycan)

Alfiya İLYASOVA (Sanatçılar Birliği, Tataristan, Rusya)

Memmed RAHIMOV (Miras, Azerbaycan)

KONGRE TAKVİMİ

Son müracaat : 15.04. 2015

Bilim ve jüri kurulu değerlendirme sonuçlarının açıklanması : 20.04.2015

Kongre takvimi : 14-16.05.2015

E-mail: [email protected]

Web adres: http://www.selcuk.edu.tr/turk_el_sanatlari_uyg_ars_mrkz/tr

http://www.miras.az

Selçuk Üniversitesi Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanlığı, Kampüs-KONYA

Azerbaycan Cultural Heritage Support to Research Association

Konya Metropolitan Municipality

İtaly Youth in Conservation of Cultural Heritage

Selcuk University Research Center for Turkish Handicrafts

IV. INTERNATIONAL

TURKIC ART, HISTORY AND FOLKLORE CONGRESS / ART ACTIVITIES

14-15-16 May 2015-Konya

Turks, Great Turan civilizations have established residence in Central Asia and Anatolia therefore they have a large and rich cultural heritage. They carry these accumulations wherever they go and in every region of Anatolia is possible to find this works.

Tradition of Turkish arts are alive and meaningful cultural heritage documents. Each country has integrated with the world with its own unique and traditional culture.

the folklore, the culture and the art that try to tell the feeling and thinking of the nation, nation&39s traditions, customs, the faith, legends, folk songs, to examine the literature, to investigate the customs and traditions, way of life, will be discussed in this congress which will be held fourth time.

“IV. International Turkish Arts, History and Folklore Congress / Art Events ” will be held by Selçuk University, Research Center for Turkish Handicrafts, Azerbaijan Heritage, İtaly Yococu and Konya Metropolitan Municipality which will welcome all academics that are relevant to the topic.

CONFERENCE TOPICS
– Turkish art (tradition and plastic arts)
– Asia Turkish history

-Revolution history
– Turkish literature
– Turkish music
– Turkish folklore of
– Turkish culture
– Turkish art history
– Turkish Archaeology
– Restoration, Protection

– Geography

– Tourism

– Political Sciences

– Educational Sciences

issues are to all papers.

CONDITIONS OF PARTICIPATION IN CONGRESS

– For the Congress summaries will be available until 15.04.2015, all the papers will be available until 14.05.2015. Papers can be submitted in English and Turkish. English title and 250 words summary in English will be in the Turkish papers. In English papers, Turkish title and Turkish abstract not exceeding 250 words will take place (Spelling rules will be announced later for those whose papers are accepted).

– Congress / exhibition participation fee is 200 TL to attend from theTurkey, for those outside from Turkey participation fee is 70 Euros. The road payment belongs to the participant and 3 night accommodation, meals, congress book are included to the fees. For those not participate personally poster presentation / exhibition fee is 100 TL.

– For those who apply with a poster presentation, poster outputs will be in 50×75 cm

– In scope of the Congress mixed &ldquoTurkish Art Exhibition&rdquo will . May be submitted in exhibition with one work which is titled anything from tradition or the plastic arts

CONGRESS HONORARY COMMITTEE

Tahir AKYÜREK (Konya Metropolitan Municipality President, Turkey)

Prof. Dr. Hakkı GÖKBEL (Selçuk University Rector, Turkey)

Prof. Dr. Veli ALİYEV (National Academy of Sciences Correspondent Member, Azerbaijan)

Prof. Dr. H. Örcün BARIŞTA (Art Historian, Turkey)

CONGRESS CO-CHAIRS

Assoc. Prof. Dr. Osman KUNDURACI (Selcuk University Research Center for Turkish Handicrafts President, Turkey)

Dr. Fariz HALİLLİ (Heritage President)

Andrea MACCHIA (International Yococu President, Italy)

CONGRESS GENERAL SECRETARYS

Ahmet AYTAÇ (Selcuk University-Heritage Turkey Representative, Turkey)

SCIENTIFIC COUNCIL OF CONGRESS

Prof. Dr. Hüseyin ELMAS (Selçuk University, Turkey)

Prof. Dr. Qafar CEBIYEV (Teachers&39 Institute, Azerbaijan)

Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ (N. Erbakan University, Turkey)

Prof. Dr. Chong Jin OH (Hankuk University, Korea)

Prof. Dr. Naile VELİHANLI (History Museum Director, Azerbaijan)

Prof. Dr. Andrea OSEAS (Brandeis University, USA)

Prof. Dr. Necati DEMİR (Gazi University, Turkey)

Prof. Dr. Cesar TABOADA (Santiago University, USA)

Prof. Dr. S. Gazanfar H. ZAİDİ (Jamia Millia İslamia University, India)

Prof. Dr. Ezio ARLATI (Milan Politeknik University, Italy)

Prof. Dr. Tuna DOĞAN (Adnan Menderes University, Turkey)

Prof. Dr. Cafer GIYASI (National Academy of Sciences Correspondent Member, Azerbaijan)

Prof. Dr. Özer KANBUROĞLU (İstanbul Aydın University, Turkey)

Prof. Dr. Luigi SCRINZI (Politeknik University, Italy)

Prof. Dr. Mehmet BAŞBUĞ (Manas University, Kirghizistan)

Prof. Dr. Rachid BENSLIMANE (Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Morocco)

Prof. Dr. Ahmet ÇAYCI (N. Erbakan University, Turkey)

Prof. Dr. Enrico CILIBERTO (Studi di Catania University, Italy)

Prof. Dr. H. Feriha AKPINARLI (Gazi University, Turkey)

Prof. Dr. Kuandık ERALIN (Ahmet YESEVİ International Turkish Kazakh University, Kazakhstan)

Prof. Dr. Juliy KHUDJAKOV (Institute of Archaeology and Ethnography, Russia)

Prof. Dr. Mehmet RIHTIM (Bakü Kafkas University, Azerbaijan)

Prof. Dr. Juan Carlos ZAPATERO (Autonomo University, Spain)

Prof. Dr. Kleanti ANOVSKA (Marko Cepenkov Folklore Institute, Macedonia)

Prof. Dr. Ayed NECUR (Insad Institute, Tunis)

Prof. Dr. Şikar QASIMOV (Teknik University Azerbaijan)

Prof. Dr. Dinara ABBASOVA (Academy of Sciences, Poland)

Prof. Aysen SOYSALDI (Gazi University, Turkey)

Prof. Sadettin SARI (Akdeniz University, Turkey)

Prof. Oya SİPAHİOĞLU (Dokuz Eylül University, Turkey)

Assoc. Prof. Dr. Osman KUNDURACI (Selçuk University, Turkey)

Assoc. Prof. Dr. V. H. SİDDİQUİ (Jamia Millia İslamia University, India)

Assoc. Prof. Dr. Mehmet TEKOCAK (Selçuk University, Turkey)

Assoc. Prof. Dr. Violetta POTORENCER (Unisangil University, Colombia)

Assoc. Prof. Dr. Yüksel KAŞTAN (Akdeniz University, Turkey)

Assoc. Prof. Dr. Jesús GIL FUENSANTA (Autonomo University, Spain)

Assoc. Prof. Dr. Ali TEMİZEL (Selçuk University, Turkey)

Assoc. Prof. Dr. Begahmet ABUCEYTOV (Ahmet YESEVİ International Turkish Kazakh University, Kazakhstan)

Assoc. Prof. Dr. İsmail AYTAÇ (Fırat University, Turkey)

Assist. Prof. Dr. Yaşar ERDEMİR (Selçuk University, Turkey)

Assist. Prof. Dr. Hakan KUYUMCU (Selçuk University, Turkey)

Assist. Prof. Dr. Tülin ÇORUHLU (Sakarya University, Turkey)

Assist. Prof. Dr. Ömer ZAİMOĞLU (Akdeniz University, Turkey)

Dr. Fariz HALİLLİ (Heritagel, Azerbaijan)

Dr. Nataliya SHABALINA (South Ural State University, Russia)

Dr. Enrico GRECO ((Studi di Catania University, Italy)

Ahmet AYTAÇ (Selçuk University, Turkey)

Alexey PRONİN (Novosibirsk State University, Russia)

Andrea MACCHIA (International Yococu President, Italy)

Maruchi YOSHIDA (Ycons, Germany)

Georgi GEORGİEV (Fraunhofer Institute, Germany)

Tamar BASİLAŞVİLİ (Friends Association, Georgia)

CONGRESS ORGANIZING COMMITTEE

Assist. Prof. Dr. Yaşar ERDEMİR (Selçuk University, Turkey)

Ahmet AYTAÇ (Selçuk University, Turkey)

Dr. Mücahit Sami KÜÇÜKTIĞLI (Konya Metropolitan Municipality, Turkey)

Assoc. Prof. Dr. Ahmet DALKIRAN (Selçuk University, Turkey)

Assist. Prof. Dr. Mustafa ÇETİNASLAN (Selçuk University, Turkey)

Hasan YAŞAR (Konya Metropolitan Municipality, Turkey)

Şöle BAYRAMOVA (Heritagel, Azerbaijan)

Res. Assist. Cihan GEZEN (Selçuk University, Turkey)

Gulşhen HÜSEYİNOVA (Heritagel, Azerbaijan)

Rahim REHİMLİ (Heritagel, Azerbaijan)

EXHIBITION CURATOR

Assoc. Prof. Dr. Ahmet DALKIRAN (Selçuk University, Turkey)

Ahmet AYTAÇ (Selçuk University, Turkey)

Noyan GÜVEN (Cumhuriyet University, Turkey)

EXHIBITION BOARD OF JURY

Prof. Dr. Kübra ALİYEVA (National Academy, Azerbaijan)

Prof. Dr. Osman ALTINTAŞ (Giresun University, Turkey)

Prof. Dr. Clemens BEUNGKUN SOU (University of Applied Arts Wienna, Avusturia)

Prof. Dr. Cazım HADJIMEJLIS (International Sarajevo University, Bosnia)

Prof. Aydın UĞURLU (F. Sultan Mehmet University, Turkey)

Prof. Nana JANASHIA (Tphilisensis University, Georgia)

Assoc. Prof. Dr. Mutluhan TAŞ (Selçuk University, Turkey)

Assoc. Prof. Dr. Lejla PANJETA (International Sarajevo University, Bosnia)

Assoc. Prof. Dr. Meliha YILMAZ (Gazi University, Turkey)

Assoc. Prof. Dr. Levent MERCİN (Dumlupınar University, Turkey)

Assoc. Prof. Dr. Emine HACISÜLEYMANOĞLU KOCA (Gazi University, Turkey)

Assoc. Prof. Dr. Filiz Nurhan ÖLMEZ (S. Demirel University, Turkey)

Assoc. Prof. Dr. Fatih BAŞBUĞ (Akdeniz University, Turkey)

Assoc. Prof. Dr. Fatma MOEEN (Jamia Millia İslamia University, India)

Assoc. Prof. Dr. Ahmet DALKIRAN (Selçuk University, Turkey)

Assoc. Prof. Dr. Fatma Nur BAŞARAN (Gazi University, Turkey)

Assoc. Prof. Dr. Neslihan KIYAR (Selçuk University, Turkey)

Assoc. Prof. Didem ATİS ÖZHEKİM (Sakarya University, Turkey)

Assoc. Prof. Serkan İLDEN (Ordu University, Turkey)

Assist. Prof. Dr. Hatice ÖZTÜRK TOZUN (Gazi University, Turkey)

Assist. Prof. Dr. Dilek OĞUZOĞLU (Gazi University, Turkey)

Assist. Prof. Gülnur DURAN (Marmara University, Turkey)

Assist. Prof. Belgin PEKPELVAN (Celal Bayar University, Turkey)

Assist. Prof. Ruhi KONAK (Kastamonu University, Turkey)

Assist. Prof. Ayşegül KOYUNCU OKCA (Pamukkale University, Turkey)

Assist. Prof. M. Ali EROĞLU (Akdeniz University, Turkey)

Dr. Feride GULİYEVA (Carpet Museum, Azerbaijan)

Dr. Silvio RUFFOLO (IA-CS and Calabria University, Italy)

Dr. Elmira GYUL (Art Institute, Uzbekistan)

Dr. Mohammet YOUNIS (Fayoum University, Egypt)

Dr. Karim MIRZAYE (Islamic Art University, Iran)

Ahmet AYTAÇ (Selçuk University, Turkey)

James I. DEUTSCH (Smithsonian Institute, USA)

S. Senem UĞURLU (Marmara University, Turkey)

Majda BEGIC JARIC (Restaratör of Art, Croatia)

Vüqar QULİYEV (Heritagel, Azerbaijan)

Alfiya İLYASOVA (Artists Association of Tatarstan,Russian)

Memmed RAHIMOV (Heritagel, Azerbaijan)

KONGRE TAKVİMİ (CONGRESS CALENDAR)

Last offerer : 15.04. 2015

Science and disclosure of jury board evaluation : 20.04.2015

Congress calendar : 14-16.05.2016

E-mail: [email protected]

Web adres: http://www.selcuk.edu.tr/turk_el_sanatlari_uyg_ars_mrkz/tr

http://www.miras.az

Selçuk Üniversitesi Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanlığı, Kampüs-KONYA

Müracaat Formu

Azerbaycan Kültürel Mirasın Araştırılmasına Destek Derneği

İtalya

Kültürel Mirasın Korunması Gençlik Derneği

Selçuk Üniversitesi

Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı

IV. ULUSLARARASI TÜRK SANATLARI, TARİHİ ve FOLKLORU

KONGRESİ/ SANAT ETKİNLİKLERİ

(IV. INTERNATIONAL TURKISH ART, HISTORY AND FOLKLORE CONGRESS / ART ACTIVITIES)

14-16.05.2015-Konya

BİLDİRİ ADI (PAPER NAME) :

ÖZET (250 KELİME)-SUMMARY (250 WORDS) :

AŞAĞIDAKİ SEÇENEĞİ LÜTFEN İŞARETLEYİN-PLEASE CHOOSE ONE VARIANT:

Kendim bizzat bildiri ile katılacağım ( Attend with paper) :

Kendim bizzat eser ile katılacağım (attent with art work ) :

Kendim bizzat bildiri ve eser ile katılacağım (Attend with paper and art work) :

Bizzat katılmayacağım. Poster bildiri göndereceğim (send poster) :

Bizzat katılmayacağım. Eser göndereceğim (send art work) :

Bizzat katılmayacağım. Poster bildiri ve eser göndereceğim (send paper and art work) :

KATILIMCININ (PARTICIPANT)

ADI SOYADI (Name, Last Name) :

ÜNVANI (Title) :

KURUMU (Institution) :

ADRESİ (Address) :

E-POSTA (E-mail) :

TELEFON (Telephone) : OFFICE: GSM:

Eserle sergiye katılacaklar aşağıdaki bölümü de doldurmalıdır. (Eserin JPEG fotoğrafı da ayrıca MUTLAKA gönderilmelidir.) For exhibition fill in this part. (JPEG format of art work should be sent SEPARATELY).

Eser Adı (Name of the Work) :

Ölçüleri (Dimensions) :

Tekniği (Technical) :

Malzeme (Material) :

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.