TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERNEĞİ GENÇ ARAŞTIRMACI ÖDÜLÜ

Derneğimiz tarafından “Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Genç Araştırmacı Ödülü” verilecektir. Ödülün amacı alanla ilgili araştırma yapmış/yapmakta olan akademisyen veya alan uygulayıcılarını desteklemek, meslek elemanlarını bu tür araştırmalara teşvik ederek Psikolojik Danışma ve Rehberlik odaklı bilimsel çalışmalara katkı sağlamaktır.

 

Bu ödül, Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak’ın derneğimize yapmış olduğu bağışlarla hayata geçirilmektedir.

Genç Araştırmacı Ödülü’ne başvurular, 15 Eylül 2011 tarihine kadar elektronik ortamda ekteki başvuru formu ve istenen diğer bilgilerle birlikte [email protected] adresine yapılacaktır. Genç Araştırmacı Ödülü’ne değer görülen kişi Derneğimiz tarafından oluşturulan seçici kurul tarafından belirlenecektir.

Genç Araştırmacı Ödülü, Derneğimiz ve Ege Üniversitesi PDR Anabilim Dalı işbirliğinde İzmir’de düzenlenecek olan XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi açılış programında takdim edilecektir.
BAŞVURU KOŞULLARI:
ADAYDA ARANAN ÖZELLİKLER:
• Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği üyesi olmak,
• 35 yaşından gün almamış olmak,
• XI. Ulusal PDR Kongresine bildiri ile katılıyor olmak, 
• Tamamladığı veya yürüttüğü araştırma(lar)ya sahip olmak,
• Başvurusunu yaptığı araştırma(lar) için daha önce başka kurum ya da kişiden destek almamış olmak,

BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER:
1-Eksiksiz olarak doldurulan fotoğraflı başvuru formu (Ek 1)
2-Adayın özgeçmişi,
3-Tamamlanan araştırmaların tam metni./yürütülen araştırmalar hakkında bir sayfayı geçmeyecek bilgi. 
DEĞERLENDİRME SÜRECİ ve ÖDÜL:
• 15 Eylül 2011 tarihinden sonra yapılacak olan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Seçici kurul tarafından 1 Ekim 2011 tarihine kadar ödül alacak araştırmacı belirlenecektir.
• Ödüle değer görülen araştırmacıya 1000 TL verilecektir.