Türk Nöroşirürji Derneği, WFNS 2013 Kongre Seyahat Bursu Veriyor

WFNS 2013 Kongresi için 2013 yılında 10 Nöroşirürjiyen/Nöroşirürji Uzmanlık Öğrencisi WFNS 2013 Kongresi için seyahat bileti ile ödüllendirilecektir. Seçilen adayların beratı Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi’nde verilecektir.

Başvuru Koşulları:

1.Ödül için başvuran kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır.
2.Ödül için başvuran kişi 40 yaşın altında olmalıdır.
3.Ödül için başvuran kişi Türk Nöroşirürji Derneği üyesi veya Nöroşirürji dalında uzmanlık öğrencisi olmalıdır.
4.Ödül için başvuran kişinin WFNS 2013 Kongresine başvurmuş sözlü bildirisi olmalıdır. Bu sözlü bildiri daha önce herhangi bir dergide yayınlanmamış olmalıdır.
5.Başvuru mektubu ile birlikte dört nüsha halinde; başvuran kişinin kişisel ve bilimsel özgeçmişi, WFNS 2013 Kongre web sitesine bildiri başvurusunun yapıldığını konfirme eden e-postanın çıktısı, Türk Nöroşirürji Derneği’ne 15 Şubat 2013 mesai bitimine kadar gönderilmelidir.
6.Burs, değerlendirme jürisi tarafından layık görüldüğü takdirde Türk Nöroşirürji Derneği’nce verilecektir.
SON BAŞVURU TARİHİ
15 Şubat 2013