Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi

Değerli Meslektaşlarım,
Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi 17 – 21 Nisan 2015 tarihlerinde Kaya Palazzo Kongre Merkezi Belek, Antalya’da her yıl olduğu gibi Nöroşirürji Hemşireliği Kongresiyle birlikte düzenlenecektir.

Bu yıl önceki kongrelerden farklı olarak Ulusal Kongre bünyesinde, CNS (Congress of Neurological Surgeons) desteği ve çok değerli katılımcıları ile ortak oturumlar yapılacaktır. Ayrıca 15-18 Nisan 2015 tarihlerinde kongremizin hemen öncesinde 4. IBNC (International Basic Neurosurgical Course) kursu düzenlenecektir. IBNC kursunun bu yılki ana teması “Nörovasküler Cerrahi” dir.

Pek çok ilkin gerçekleşeceği 29. kongremizde, ülkemizin ve dünyanın önde gelen nöroşirürjiyenleri bilgi ve tecrübelerini paylaşacaklar, kongre içeriği sizlerin katkılarıyla zenginleşecek ve genç meslektaşlarımıza bilimsel çalışmalarını sunmak için olanak yaratacaktır. Bilimsel program sabah seminerleri, isimlendirilmiş konferanslar, paneller, olgu tartışmaları, video sunumları ve uzmanına danış oturumlarının yanısıra birçok yeniliği de içerecektir.

Tüm meslektaşlarımızın klinik ve deneysel çalışmalarını, olgu sunularını, sözlü veya poster formatında göndererek katkıda bulunmalarını rica ediyorum. Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi çalışmaları “UEMS – Avrupa Tıp Uzmanları Birliği” tarafından “EACCME – Avrupa Sürekli Tıp Eğitimi Akreditasyon Konseyi” kapsamında, tüm Avrupa ülkelerinde geçerli olacak, CME kredilendirmesine dahil olacaktır.

Nöroşirürji ailesinin bir arada bulunacağı kongremizde bilimsel içeriğin yanısıra farklı sosyal programlara da yer vererek, birlik ve beraberliğimizi pekiştireceğimize inanıyorum.

Nisan 2015’te Antalya’da buluşmak dileğiyle…

Sevgi ve Saygılarımla,
Prof. Dr. Zeki ŞEKERCİ
Türk Nöroşirürji Derneği Başkanı

Konular

SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ
PEDİATRİK NÖROŞİRÜRJİ
NÖROONKOLOJİK CERRAHİ
NÖROVASKÜLER CERRAHİ
NÖROTRAVMA VE YOĞUN BAKIM
STEREOTAKTİK, FONKSİYONEL AĞRI VE EPİLEPSİ CERRAHİSİ
CERRAHİ NÖROANATOMİ
DİĞER

ÜRK NÖROŞİRURJİ DERNEĞİ
Taşkent Cad. 13/4 06500 Bahçelievler – Ankara
Tel: (312) 212 64 08 Faks: (216) 215 46 26
Web: www.turknorosirurji.org.tr E-posta:info@turknorosirurji.org.tr