Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi

Değerli meslektaşlarım, nöroşirürji uzmanlık öğrencileri, nöroşirürji hemşireleri ve tıbbi firma çalışanları,

Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi ’ne sizleri davet etmekten dolayı mutluluk duymaktayım.

Kongremiz, 12-16 Nisan 2013 tarihlerinde “Maritim Kongre Merkezi”, Belek/Antalya’da düzenlenecektir. Bu yıl da çok değerli bilim insanlarımız nöroşirürjinin tüm konularında bilgi ve birikimlerini sizlerle paylaşacaklardır.

Nöroşirürji uzmanlık öğrencileri için Türk Nöroşirürji Derneği’nin 27. Bilimsel Kongresi ile birlikte 9. Nöroşirürji Asistanlığı Oturumu da yapılacaktır. Uzmanlık öğrencisi arkadaşlarımızın meslek yaşamlarında beraber çalışacakları meslektaşlarıyla kaynaşmaları, nöroşirürji ile ilgili tüm alanlarda bilgi düzeylerini arttırabilmeleri, camiamızın değerli üyeleriyle şahsen tanışabilmeleri için kongremiz çok önemli bir fırsattır. Mümkün olan en çok sayıda katılım bekliyoruz.

Kongremizle birlikte aynı zamanda 9. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi de gerçekleştirilecektir. Birlikte çalıştığımız “nöroşirürji hemşiresi” arkadaşlarımızın birikimlerini ve deneyimlerini geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da bizlerle paylaşacaklarına eminiz. Nöroşirürji hemşiresi olarak çalışan tüm arkadaşlarımızı kongrelerimize bekliyoruz.

27. Bilimsel Kongremiz’de Antalya’da buluşmak dileğiyle tüm katılımcılara teşekkür ederim.

Saygılarımla

Prof. Dr. Uğur Türe
Türk Nöroşirürji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

KONGRE KONULARI

•Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi
•Pediatrik Nöroşirürji
•Nöroonkolojik Cerrahi
•Nörovasküler Cerrahi
•Nörotravma ve Yoğun Bakım
•Stereotaktik, Fonksiyonel Ağrı ve Epilepsi Cerrahisi
•Cerrahi Nöroanatomi
•Diğer

Sabah Seminerleri:
Genç nöroşirürjiyenlerin, belirli bir konunun değişik bölümleri üzerinde, bir araya gelerek hazırladıkları oturumlardır. Bu amaçla nöroşirürji öğrenim ve eğitiminin yapıldığı klinikler ile görüşülerek isimler belirlenmiştir. Bu arada konuşmacıların temel nöroşirürji bilgisi yanında, son literatür verilerini de ekleyerek sunu yapmaları beklenmektedir. Seminer konuları her nöroşirürji uzmanının bilmesi gereken konulardan seçilmektedir. Seminer yöneticileri genç arkadaşları yönlendirecek, onların çalışmalarını denetleyecek ve sunuyu hazır hale getireceklerdir. Seminer yöneticilerinin ayrıca dinleyicilere soru sorma ve öneri getirme imkanı sağlamak amacıyla yeterli zamanı ayırması gerekmektedir. Seminer süresi; tartışmalar dahil 45 dakikadır.

Konferanslar:
Nöroşirürji alanında yeni gelişmeler nedeniyle önem kazanan medikal, sosyal konularda dikkat çekilmek istenen bir konunun vurgulandığı oturum biçimidir. Yöneticinin oturuma ayrılan 45 dakika içerisinde giriş kısmında konu ve konuşmacı hakkında dinleyicilere bilgi vermesi, konunun etraflıca anlatılmasına ve dinleyicilerin konu hakkında konuşmacı ile tartışabilmesine olanak sağlaması gerekmektedir. Konuşmacıların ise kendine ayrılan sürenin yarısı kadar slayt hazırlayarak konunun tamamıyla aktarımını sağlaması beklenmektedir. Konferans süresi; tartışmalar dahil 45 dakikadır.

Panel Tartışmaları:
Deneyimli konuşmacıların yer aldığı, konu ile ilgili temel kavramların, son gelişmelerin ve kendi deneyimlerinin aktarıldığı oturumlardır. Konuşmacıların 10 dakika anlatım ve 5 dakika tartışma süresi vardır. Yöneticilerin konu bütünlüğünün sağlanması ve tekrarlarının önlenmesi amacıyla konuşmacılar ile ilgili kısa bir giriş yapmalı ve akış hakkında dinleyicilere bilgi vermesi beklenmektedir. Panel süresi; tartışmalar dahil 45 dakikadır.

Olgu Tartışmaları:
Kongrede interaktif oylama yöntemi kullanılarak dinleyicilerinde aktif katılımının sağlanması planlanan oturum biçimlerinden birisidir. Konusu açısından ilginç ve eğitici olan olguların interaktif biçimde aktarılması ve bu konudaki bilgi ve deneyimin paylaşılması hedeflenmektedir. Konuşmacılar 10’ar dakikalık konuşma süresinde “olguyu ben böyle izlerdim-tedavi ederdim” diye savını literatür ve kendi deneyimi ışığında savunur. Her 3 konuşmacı konuşmasını bitirdikten sonra yönetici salondan elektronik oylama yapılmasını ister ve değerlendirme sonrası öncelikle en düşük oy alan konuşmacının taraftarlarına söz vererek tartışmayı başlatır. Olgu tartışmaları süresi; tartışmalar dahil 45 dakikadır.

Yılın Sözlü Bildirileri Sunuları:
İki oturum en yüksek puan olan sözlü bildirilere ayrılmıştır. Bu bildiriler “Yılın Bildirileri” olarak sunulacaktır. Sunu ve tartışma performansına göre ayrıca sunu esnasında elektronik ortamda da değerlendirme yapılacaktır. Yılın bildirilerine aday olmak isteyen araştırmacalar, online bildiri gönderme sayfasında karşılaşacakları yılın bildirilerine aday olduklarını bildiri kutucuğunu işaretlemek durumundadırlar. İlk tur hakem elemelerinden başarılı olan yazarlardan bildirinin powerpoint formatında hazırlanmış şekli online olarak istenecek ve 2. tur elemelerine geçilecektir. Bu nedenle yılın bildirilerine aday olan araştırmacıların kongre tarihinden yaklaşık 3 hafta önce sunularının son halini hazırlamaları uygun olacaktır.

Sözlü Bildiri Sunuları:
Bir konu etrafında hazırlanan çalışmaların sözel olarak sunulacağı oturum biçimidir. Bildiri sunucularına 4 dakika sunu ve 3 dakika tartışma süresi ayrılmıştır. Yöneticilerin zaman aşımını önlemeleri için sunuculara ayrılan sunu süresine azami dikkati göstermesi gerekmektedir. Soru ve tartışmalar oturum sonunda yapılarak, tüm sunucuların sahnede yer alması planlanmış, dinleyicilerin soru ve katkılarını almak suretiyle tartışma ortamı yaratılması öngörülmüştür. Yöneticilerin yöntem hakkında dinleyici ve sunuculara girişte bilgi vermesi gerekmektedir. Sözlü sunu oturumları; tartışmalar dahil 45 dakikadır.

İngilizce Sözlü Bildiri Sunuları:
Sunu gönderme, puanlaması, kabulü, kongre esnasında sunu ve tartışma zamanları diğer sunularda olduğu gibi olacaktır. Eğer bu sunu yılın bildirileri arasına girerse ayrıca yılın bildirileri oturumunda Türkçe olarak da sunulabilecektir.

Tartışmalı Poster Sunuları:
Fiziki kısıtlamalar sebebiyle tüm bildirilerin sözel sunu olması mümkün olamamaktadır. Ancak üretilen bilginin aktarımı ve paylaşılması amacıyla tartışmalı poster sunuları oturumların gerçekleşeceği salonlar içerisinde perdeye yansıtılarak sunulacak ve sunucuların kendilerine ayrılan 2 dakika içerisinde powerpoint ortamında hazırladıkları ve tek bir slayttan oluşan posterlerini perdeye yansıtarak kısa bir özet sunmaları gerekecektir. Yöneticilerin önceden saptadıkları bir ya da iki tema ile ilgili durum saptaması yaparak ilgili poster sunucularına söz vermesi, soru sorarak dinleyicilerin katkılarını da alarak bilgilenme süreci oluşturmaları beklenmektedir. Poster sunu oturumları; tartışmalar dahil 45 dakikadır.

Elektronik Poster Sunuları:
Tartışmalı poster sunuları için seçilen poster bildiriler dışında kalan poster bildiriler, Maritim Kongre Merkezi içinde oluşturulan e-poster odasında izlenebilecektir.

Video Sunuları:
6’şar dakikalık videolar tercihen deneyimli kişiler tarafından sunulacaktır.

Uydu Sempozyum – Çalıştay:
Kongre bilimsel programı içerisinde uydu sempozyumları ve çalıştaylar için yer ayrılmıştır. Bu oturum formatında ilaç/tıbbi firmalar konusu ile ilgili son yenilikleri aktarmak amacıyla oluşturduğu bilimsel programı düzenleme komitesine sunacak, etik açıdan uygunluğu denetlenecektir.

Aile Toplantısı:
Türk Nöroşirürji Derneği üyelerinin katılabildiği özel bir toplantıdır.

Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi:
Ayrı salonlarda düzenlenen Nöroşirürji Hemşireliği oturumlarıdır.

Nöroşirürji Asistanlığı Oturumları:
Nöroşirürji asistanlarının düzenleyip, yönettiği ve katıldığı oturumlardır. Amaç nöroşirürji öğrenim ve eğitimi ile ilgili kendi açılarından konuyu tartışabilmektir.

Oturum Başkanlıkları ve Tartışmalar:
Oturumlar önceden belirlenmiş en az 2 başkan tarafından yönetilir. Dinleyicilerin soru sorabilmesi için salon koridorlarında sabit mikrofonlar yerleştirilmiştir. Soru soracak katılımcıların mutlaka ayağa kalkıp mikrofonda sıraya girmesi gerekmektedir. Kongrenin genel akışında oturumların süresine çok kesin olarak uyulması gerekmektedir ve bu konuda oturum başkanları tam yetkilidir.

TÜRK NÖROŞİRURJİ DERNEĞİ
Taşkent Cad. 13/4 06500 Bahçelievler – Ankara
Tel: (312) 212 64 08 Faks: (216) 215 46 26
Web: www.turknorosirurji.org.tr E-posta:[email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin