Türk Loydu Vakfı Bursu

Türk Loydu; burs yardımlarını imkanları dahilinde daha çok kendi faaliyet alanlarında (denizcilik, gemi inşa, ve diğer endüstriyel sahalar) lisans ve lisanüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilere yöneltmiştir. Üniversitelerin gemi inşaatı ve gemi makinaları mühendisliği, deniz teknolojisi mühendisliği, güverte, gemi makinaları işletme mühendisliği, deniz ulaştırma işletme mühendisliği, vb. alanlarında Türk Loydu’nun belirlemiş olduğu yükseköğrenim kurumlarında ve programlarında lisans, lisansüstü ve doktora düzeylerinde öğrenim gören ve burs yardımlarından yararlanma koşullarını taşıyan öğrenciler yararlanabilmektedir.
•Türk Loydu Vakfı, her akademik öğretim yılı başında bursların kapsamı, miktarı, vb. şartları belirler. Alınan kararlar, burs başvurularının aracılıkları ile alınması planlanan ilgili kurum ve kuruluşlara duyurulur, ilan edilir.
•Burs yardımlarından yararlanmak isteyen öğrenciler bu yöndeki taleplerini öğrenim gördükleri kurum yada kararlaştırılan diğer kurum ve kuruluşlar aracılığı ile; eğitim yardımından yararlanmak isteyen öğrenciler ise doğrudan başvuruda bulunarak yapacaklardır.

Tüm başvuruların her yıl Ekim ayının ilk haftasında yapılması gerekmektedir.

Vakıf Burs Yardımından Yararlanma Koşulları

Türk Loydu; burs yardımlarını imkanları dahilinde daha çok kendi faaliyet alanlarında (denizcilik, gemi inşa, ve diğer endüstriyel sahalar) lisans ve lisanüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilere yöneltmiştir. Üniversitelerin ağırlıkla, gemi inşaatı ve gemi makinaları mühendisliği, deniz teknolojisi mühendisliği, güverte, gemi makinaları işletme mühendisliği, deniz ulaştırma işletme mühendisliği, makine mühendisliği, elektrik mühendisliği vb. alanlarında Türk Loydu’nun belirlemiş olduğu yükseköğrenim kurumlarında ve programlarında lisans, lisansüstü ve doktora düzeylerinde öğrenim gören ve burs yardımlarından yararlanma koşullarını taşıyan öğrenciler yararlanabilmektedir. Burs başvuruları Türk Loydu’nun belirlemiş olduğu Yükseköğretim Kurumlarının burs birimleri ile Meslek Odaları ve diğer Mesleki Kurumlar aracılığıyla yapılabilmektedir. Her eğitim-öğretim yılı başlangıcında, söz konusu yükseköğretim kurumlarına, meslek odalarına ve mesleki kurumlara burs kontenjanı kapsamında bilgilendirme yapılmakta, duyurulmaktadır.

Burslara İlişkin Şartlar ve Adaylarda Aranan Nitelikler
Burs yardımları,
1. • T.C. Vatandaşı olan,
• Kendisinin veya ailesinin maddi olanakları, öğreniminin normal koşullarla devamı için yetersiz kalan,
• Derslerinde başarılı olan,
• Bulunduğu okul ve sınıfına göre normal çağda bulunan,
• Düzenli bir öğrenci yaşamının gereklerini yerine getiren,
öğrencilere yapılır.
2. Burslar karşılıksız olup, herhangi bir hizmet veya yükümlülük gerektirmez.
3. Ödemeler, her ay öğrencinin Vakıfbank hesabına havale edilir.
Burslar, her yıl Ekim ayında başlamak üzere 9 (dokuz) ay sürelidir.
4. Burs alan öğrenciler, düzenli bir öğrenci yaşamının gereklerini yerine getirmeyi, okullarına ve derslerine aksatmadan devamı kabul etmiş sayılır.
5. Burs alan öğrenciler, güz ve bahar yarıyılları başında okullarından alacakları devam (kayıt) belgelerini Türk Loydu Vakfı’na gönderecek olup, göndermeyenlerin bursları ödenmeyecektir.
6. Öğrenimin aksaması veya herhangi bir nedenle kesilmesi bursun kesilmesini sonuçlar. Ancak, resmi belgelere dayanan hastalık veya meşru mazeretler nedeniyle öğrenimin aksaması halinde, burs verme süresinin uzatılıp uzatılamamasına karar verme yetkisi Türk Loydu Vakfı’na aittir.
7. Başka bir kurum veya kişiden burs veya yardım alan öğrencilere Vakıfça burs verilip verilmemesine, alınan bursun miktarı ve koşulları göz önüne alınarak karar verilir.
8. Türk Loydu Vakfı gerekli gördüğü hallerde verdiği bursu hiçbir sebep göstermeksizin kesme hakkına sahiptir.

Sorular ve Başvurular için: burs@turkloydu.org