Türk Hava Yolları 1. Uluslararası Fotoğraf Yarışması

Türk Hava Yolları (THY) 1. Uluslararası Fotoğraf Yarışması Şartname

“Widen Your World” / “Dünya Daha Büyük, Keşfet”
Dünya üzerinde birçok “global” havayolu var. Hepsi, kendi ihtiyaçları doğrultusunda, aynı ülkelere uçuyor. A noktasından B noktasına giderek ortalama beklentileri karşılıyor, aynı rotaları ve tarifeleri uyguluyor. ”Aynı” bir standarttır onlar için.

Bir de, keşfedilmeyenin peşindekiler var: Hep yeniyi arayan, öğrenmeye ve gelişmeye açık olanlar… Bilinmeyendeki güzelliği görebilenler… Gözleri ve ufukları hep açıktır. Onlar, başkalarının olmaz dediğini, olur’a; herhangi bir şeyi fikre ve gerçeğe dönüştürür, yepyeni bir etki yaratırlar. Keşfetmeye heyecan duyar, korku tanımazlar. Farklılıklardan keyif alır, bilmediklerini tanımak isterler. Heyecanlarını bir an bile kaybetmezler… Tıpkı Türk Hava Yolları gibi.
Türk Hava Yolları, dünyanın yeni merkezinden, her gün, yenidünyalara uçuyor, dünyaları birleştiriyor. Farklı kültürleri, insanları, düşünceleri bir araya getiriyor. Çocuksu merakının arkasında içtenlik, empati ve kalpten misafirperverliği var. Beklentilerin ötesine uçuyor… Uçtuğu yerler kadar farklılığı içinde barındıran, keyifli bir seyahat deneyimi sunuyor. İmkânsız olanı mümkün kılmak ve yeni ufuklara ulaşmak için uçuyor. Büyümek ve büyülenmek için.
Şimdi Türk Hava Yolları, bilinmeyene merak duyan herkesi bu maceraya davet ediyor. Aynı yerlere gidip aynı şeyleri yapmakla yetinmeyip, bir de gördüklerini fotoğraflayan sizleri macera ve keşif dolu dünyasına çağırıyor. Fotoğraf tutkunları kendi dünyalarını fotoğraflayacaklar. Fotoğrafçılar, dünya üzerinde herhangi bir yerde ve zamanda, bilinmeyene merak uyandıracak, farklılıkları bir araya getirecek, seyahat etmenin bu dünyayı değiştirmek için atılan önemli bir adım olduğunu vurgulayacaklar. Türk Hava Yolları, dünyasını değiştirmek, ufkunu genişletmek ya da yepyeni dünyalara adim atmak isteyen herkesi fotoğraf yarışmasına çağırıyor. Çünkü “Dünya Daha Büyük, Keşfet…” konulu yarışmaya tüm fotoğraf severler katılabilir.

Yarışma Kategorileri:
Yarışma Sayısal “Serbest” Renkli veya Siyah-Beyaz olmak üzere tek dalda yapılacaktır.

Jüri Üyeleri: Ahmet SEL Türkiye Bruno BARBEY Fransa Ercan AKÇAY Türkiye Gary EDWARDS İspanya Merih AKOĞUL Türkiye Michael DENKER İspanya Özer KANBUROĞLU AFIAP Türkiye Serkan TURAÇ EFIAP/b – UPI Türkiye
Jüri en az üç üyenin katılımı ile toplanabilir.

TFSF Temsilcisi: Ömer GEMİCİ

Yarışma Takvimi: Katılım Başlangıç Tarihi : 10 Haziran 2015 Son Katılma Tarihi : 01 Ekim 2015 saat 23.00 (TSI) Seçici Kurul Toplantısı : 15 Ekim 2015 Sonuç Bildirimi : 18 Ekim 2015 Sergi ve Ödül Töreni : 21 Kasım 2015

Ödüller -1. FIAP Altın Madalya + 15000 dolar karşılığı uçak bileti -2. FIAP Gümüş Madalya + 5000 dolar karşılığı uçak bileti -3. FIAP Bronz Madalya + 2000 dolar karşılığı uçak bileti – FIAP Mansiyon (6 adet) – Sergileme (en fazla 100 fotoğraf) – FIAP En İyi Fotoğrafçı Ödülü (toplamda en fazla sergileme ve ödül alan fotoğrafçıya verilecektir)

Katılım Koşulları:
1. Bu yarışma Türk Hava Yolları ve Müessese İletişim AŞ tarafından düzenlenmektedir.

2. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

3. Her aday, en çok 4 (dört) adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğrafla yarışmaya katılabilir.

4. Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların, herhangi bir yarışmada ödül ve sergileme almamış olması gerekmektedir. Fotoğrafın yayınlanmış olması, yarışmaya katılım bakımından bir engel teşkil etmez.

5. Fotoğraflar dijital (sayısal) olarak Türkçe (Turkish) veya İngilizce (English) adresine yüklenecektir.

6. Katılımcılar sitesine girerek üye olmak ve yarışma şartnamesini onaylamak zorundadırlar. Onay kutucuğunu işaretlemek yolu ile katılımcılar şartnamenin tüm koşullarını kabul etmiş olurlar.

7. THY çalışanları, yarışma seçici kurul üyeleri, yarışma sekreteryası görevlileri, TFSF temsilcisi ile birinci dereceden akrabaları yarışmaya katılamaz.

8. Yarışmanın neticesinde Seçici Kurul, herhangi bir fotoğrafı herhangi bir ödüle layık görmekle birlikte, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda, anılan fotoğrafın diğer bir yarışmada ödül ve sergileme almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, anılan ödül iptal edilir ve verilmişse, ödül sahibinin ödülü derhal iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılar bakımından hiçbir anlamda talep hakkı doğurmaz.

9. Işık, kontrast, renk, gren gibi fotoğrafın karakterini bozmayacak fotoğrafik müdahaleler dışında, uygulanacak salt grafik nitelikli bazı Photoshop veya benzeri yazılım efektlerinin (örneğin suluboya filtresi vb) kullanıldığı fotoğraflar elenecektir.

10. Yarışmada ödül ve sergileme alan yapıtların tüm kullanım hakları Türk Hava Yolları ve Fotoğrafçı’ya ait olacaktır. Katılımcı, Seçici Kurul tarafından ödül verilen ve/veya sergilenmeye layık görülen fotoğraf(lar)ının isminin belirtilmesi sureti ile, Türk Hava Yolları’nın belirleyeceği tarihlerde sergilenmesini, yarışmadan sonra aynı konuda yayımlanacak kataloğu da içeren eserde ve yarışmanın tanıtımı amacıyla elektronik ortamda, Türk Hava Yolları’nın sosyal medya kanalları, takvim çalışmaları, Uçakiçi ve yolculara yönelik hazırlanan yayınlarında, THY web sitelerinde kullanılmasını, bunlara bağlı olarak ödül ve/veya telif ücreti dışında herhangi bir talepte bulunmaktan peşinen vazgeçtiğini, kabul ve taahhüt eder.

11. Ödül alan fotoğraflar haricinde, sadece sergilenmeye layık görülen fotoğrafların sahiplerine tamamen Türk Hava Yolları’nın inisiyatifinde olmak üzere fotoğraf başına, Türk Hava Yolları’nın takdirine bağlı olarak en fazla 100 TL telif ücreti ödenecektir. Katılımcı, telif ücretine itiraz hakkından peşinen vazgeçtiğini ve artırım talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar sahiplerinin isimleri belirtilmek kaydı ile ayrıca bir telif ücreti ödenmeden THY tarafından sergi, basılı katalog, dijital katalog (mobil platformlar da dahil), THY A.O. bünyesindeki web siteleri, THY A.O. bünyesindeki mobil uygulamaları, uçak içi IFE ve Airshow ekranlar, THY A.O. bünyesindeki tüm sosyal medya hesapları, Skylife dergileri basılı, dijital, mobil versiyonları, ajanda, poster, takvim, kutu vs. gibi pazarlama destek ürünleri vb basılı yayınlarda ve dijital ortamlarda tanıtım amaçlı 3 (üç) yıl süre ile kullanılabilecektir.

12. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıt(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, fotoğraflarda yer alan ve telif konusu oluşturabilecek konularda gerekli tüm izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder.

13. Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme almış fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Fotoğrafın yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Anılan fotoğrafın bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme almış olduğunun ortaya çıkması ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanılması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

14. Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi kural ihlali yapmış sayılır.

15. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer katılımcılara ekstra bir hak tanımaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade emesi gerekir.

16. Kural ihlali suçu işleyen kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı TFSF Yarışma ilkeleri gereğince 1 (bir) yıl kısıtlanır. Durum FIAP’a bildirilir. Haklarında 1 (bir) yıl kısıtlama kararı verilmiş kişiler ikinci defa kural ihlali suçu işledikleri takdirde TFSF onaylı yarışmalardan süresiz olarak men edilirler.

17. Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar ile FIAP kısıtlamalılar listesinde yer alan katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

18. Yarışma sonuçları THY’nin ve TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ile web sayfalarında duyurulacaktır.

19. Yarışmada ödül ve mansiyon alan eserler http://www.tfsf.org.tr ile web sitesinde yayınlanacak ve TFSF yayını olan Almanak 2015’te kurumumuza ait sayfalarda yer alacaktır.

20. Türk Hava Yolları, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların, kısa kenarı en az 2200 pixel, bit derinliği 300 dpi olacak biçiminde asıl dosyalarını katılımcıdan talep edebilecektir. “FIAP patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, FIAP üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde FIAP kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; FIAP elindeki bütün imkanları ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik FIAP ile işbirliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile FIAP tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak adına bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.”

Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:
– Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
– Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi sadece
Türkçe (Turkish) > http://www.tfsfonayliyarismalar.org/
İngilizce (English) >
adreslerinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleştirilecektir.
– İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.
– Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
– Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
– Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
– Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi, 7-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel olarak kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb’tan az olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.
– Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
– Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

İSİMLENDİRME:
1.adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”). Ülke kodları için bakınız:

2.adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril YILMAZ” için “omery” veya “oerly” veya “erily” gibi).
3.adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal (Dijital) Serbest (Open) Renkli veya Siyah-Beyaz > DO).
4.adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
5.adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril YILMAZ”ın “düğün” adlı 1 no’lu fotoğrafı için “TRomeryDO1_dugun” veya “halay” adlı 2 no’lu fotoğrafı için “TRomeryDO2_halay” gibi…
– İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adrese gotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım sağlamaz.  Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Türk Hava Yolları ve Müessese İletişim AŞ sorumlu olmayacaktır.

Geri Gönderme – Yarışma Albümü:
FIAP kurallarına göre, jüri değerlendirmesi sonucu ödül ve sergileme kazanan fotoğrafları içeren bir sayısal katalog hazırlanacak ve web ortamında paylaşılmaya hazır tutulacaktır.
Genel Hüküm: Yarışmaya fotoğraf göndererek katılmak, yukarıdaki koşulların aynen kabul edildiği anlamına gelmektedir.
Yarışma Sekreteryası: Engin GÜNEYSU
E-posta: engin.guneysu@muesseseiletisim.com
Telefon: +90 553 022 6328

Yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) / Photographic Arts Federation of Turkey (PAFT) tarafından (TFSF/PAFT 2015/008) ve Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) tarafından (FIAP 2015/318) numara ile onaylanmıştır. Yarışma sürecinde TFSF Temsilcisi bulunacaktır.