Türk Harp Edebiyatı Sempozyumu

Kıymetli Bilim İnsanları,

Çankırı Karatekin Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü olarak Türklük bilimi ile ilgili çeşitli uluslararası sempozyumlar düzenleme kararı almış bulunuyoruz. Bu çerçevede ilk sempozyumun konusu Türk Harp Edebiyatı olarak belirlenmiştir. Amaç, Türk tarihindeki savaşların edebiyattaki ( şiir, hikâye, günlük, hatıra, roman, tiyatro, mektup, menkıbe, makale gibi türlerdeki ) yansımalarını bilimsel bir şekilde ele almaktır. Bu noktada hemen belirtmek gerekir ki konusunu harpten alan her eseri harp edebiyatı olarak kabul etmek zordur. Zira harp edebiyatı, harp halinin ürünüdür. Mesela, Mehmet Akif’in Çanakkale Şehitlerine adıyla bilinen şiiri bir harp edebiyatı iken günümüzde bir şairin Çanakkale Muharebeleri ile ilgili yazdığı şiir, harp edebiyatı olmayıp konusunu Çanakkale Muharebeleri’nden alan tarihî şiir olarak değerlendirilebilir. O sebeple bu hususa dikkat edilmesinde fayda vardır.

Türk Harp Edebiyatı Sempozyumu, Türkiye’de ve Dünyada Türklük bilimi ile ilgili yapılan sempozyumlar içinde bir ilk olma özelliği taşıyacaktır. Konunun tespitinde gelecek yılın I. Dünya Savaşı’nın(1914) 100. yılı olmasının da etkili olduğunu belirtmek gerekir. Ayrıca, bu yılın ( 2013 ) ise, İstanbul’un fethinin 560. yılı, II. Balkan Harbi’nin 100. yılı, Kırım Harbi’nin 160. yılı olması gibi bir özelliği vardır. Dolayısıyla, “Türk Harp Edebiyatı Sempozyumu”nun 2013 yılında yapılmasının isabet olacağı düşünülmüştür. Söz konusu sempozyuma ilişkin ayrıntılar web sayfamızda belirtilmiştir. Katılımınızdan büyük memnuniyet duyar, saygılar sunarım.

Prof. Dr. Ali İbrahim SAVAŞ

Rektör

Sempozyumun amacı, Türk tarihindeki savaşların Türk edebiyatındaki yansımalarını “harp edebiyatı” bağlamında bilimsel bir şekilde ele almaktır. Türk Harp Edebiyatı Sempozyumu, Türkiye’de ve Dünyada Türklük bilimi ile ilgili yapılan sempozyumlar içinde bir ilk olma özelliği taşımaktadır.

Bazı konu başlıkları şöyledir:

Harp ve edebiyat ilişkisi

Harp edebiyatı kavramı

Harp edebiyatı araştırmalarında yöntem

İslam öncesi harplerin Türk edebiyatındaki yansımaları

Harplerin Divan edebiyatındaki yansımaları (Gazavatnâme, fetihnâme, zafernâme, selimnâme, süleymannâme, sulhiyeler vs.)

Harplerin Halk edebiyatındaki yansımaları

Harplerin Yeni Türk edebiyatındaki yansımaları ( şiir, hikâye, günlük, hatıra, roman, tiyatro, mektup, menkıbe, makale vs. )

Kırım Harbi (1853-1856)

Osmanlı Rus Harbi( 93 Harbi)

Osmanlı-Yunan Harbi( 1897)

Trablusgarp Harbi( 1911)

Balkan Savaşları ( 1912-1913)

I.Dünya Harbi (1914-1918)

Çanakkale Muharebeleri ( 1915)

Milli Mücadele( 1919-1922)

II. Dünya Savaşı ( 1939-1945)

Kore Savaşı ( 1950-1953)

Kıbrıs Savaşı ( 1974)

Bosna Savaşı (1992-1995)

Harpler ve basın

Harp edebiyatında kadın

Esirlerin çıkardığı gazete ve dergiler

Tarih yazıcılığı ve harp edebiyatı

Türk tarihindeki harplerin başka milletlerin eserlerindeki akisleri ile ilgili karşılaştırmalı çalışmalar

DANIŞMA VE BİLİM KURULU

Şükrü Haluk AKALIN (Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi)

Hasan AKAY (Prof. Dr., Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi)

Metin AKKUŞ (Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi)

İ. Hakkı AKSOYAK (Prof. Dr., Gazi Üniversitesi)

M. Fatih ANDI (Prof. Dr., Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi)

Hülya ARGUNŞAH (Prof. Dr., Erciyes Üniversitesi)

Erman ARTUN (Prof. Dr., Çukurova Üniversitesi )

Yaşar AYDEMİR (Prof. Dr., Gazi Üniversitesi)

Mehmet AYDIN ( Prof. Dr. Ondokuz Mayıs Üniversitesi )

H.Dilek BATİSLAM (Prof. Dr., Çukurova Üniversitesi)

Nazan BEKİROĞLU (Prof. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Mehmet BEŞİRLİ (Prof. Dr., Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Süleyman BEYOĞLU (Prof. Dr., Marmara Üniversitesi)

A. Fuat BİLKAN (Prof. Dr., İpek Üniversitesi)

Şeref BOYRAZ (Prof. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi )

Erdoğan BOZ (Prof. Dr., Osmangazi Üniversitesi)

Ömür CEYLAN (Prof. Dr., İstanbul Kültür Üniversitesi)

Menderes COŞKUN (Prof. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi)

Özkul ÇOBANOĞLU (Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi)

Altan ÇETİN (Prof. Dr., Gazi Üniversitesi)

Nurullah ÇETİN (Prof. Dr., Ankara Üniversitesi)

İsmail ÇETİŞLİ (Prof. Dr., .Pamukkale Üniversitesi)

Mustafa DEMİR (Prof. Dr., Sakarya Üniversitesi)

Necati DEMİR (Prof. Dr., Gazi Üniversitesi)

Muammer DEMİREL (Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi)

Hayati DEVELİ (Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi / Yunus Emre Enstitüsü)

Abide DOĞAN (Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi)

Harun DUMAN (Prof. Dr., Marmara Üniversitesi)

Recep DUYMAZ (Prof. Dr., Trakya Üniversitesi)

Dilaver DÜZGÜN (Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi)

Metin EKİCİ ( Prof. Dr., Ege Üniversitesi )

Muhittin ELİAÇIK (Prof. Dr., Kırıkkale Üniversitesi)

Ahmet B. ERCİLASUN (Prof. Dr., Dr., Gazi Üniversitesi)

Kenan ERDOĞAN (Prof. Dr., Celal Bayar Üniversitesi)

Fazıl GÖKÇEK (Prof. Dr., Ege Üniversitesi)

Cihat GÖKTEPE (Prof. Dr., Uluslararası Antalya Üniversitesi)

Ramazan GÜLENDAM (Prof. Dr., Çanakkale 18 Mart Üniversitesi)

Gürer GÜLSEVİN (Prof. Dr., Ege Üniversitesi)

Tufan GÜNDÜZ (Prof. Dr., Gazi Üniversitesi)

Âlim GÜR (Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi)

Abdurrahman GÜZEL (Prof. Dr., Başkent Üniversitesi)

Mefail HIZLI (Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi)

Şakir İBRAYEV (Prof. Dr., Astana Türk Akademisi, KAZAKİSTAN)

Mehmet İPÇİOĞLU (Prof. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Cüneyt KANAT (Prof. Dr., Ege Üniversitesi)

Ahmet KANKAL (Prof. Dr., Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Mahmut KAPLAN (Prof. Dr., Fatih Üniversitesi)

Ramazan KAPLAN (Prof. Dr., Bartın Üniversitesi)

Mehmet KARA (Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi)

Alaattin KARACA (Prof. Dr., Muğla Üniversitesi)

Leyla KARAHAN (Prof. Dr., Gazi Üniversitesi)

Süleyman KAYIPOV (Prof. Dr., Çüy Üniversitesi, KIRGIZİSTAN)

Zeki KAYMAZ (Prof. Dr., Ege Üniversitesi)

A. Emel KEFELİ (Prof. Dr., Marmara Üniversitesi)

Filiz KILIÇ (Prof. Dr., Nevşehir Üniversitesi)

Aziz KILINÇ (Prof. Dr., Çanakkale 18 Mart Üniversitesi)

Mehmet F. KÖKSAL (Prof. Dr., Ahi Evran Üniversitesi)

Nuri KÖSTÜKLÜ (Prof. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Cemal KURNAZ (Prof. Dr., Gazi Üniversitesi)

Zekeriya KURŞUN (Prof. Dr., Marmara Üniversitesi)

Mehmet KUTALMIŞ (Prof. Dr., Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Muhsin MACİT (Prof. Dr., Anadolu Üniversitesi)

Ahmet MERMER (Prof. Dr., Gazi Üniversitesi)

Öcal OĞUZ (Prof. Dr., Gazi Üniversitesi)

Eunkyung OH (Prof. Dr., Dongduk Women’s University / KORE )

Mehmet OKUR (Prof. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Abdülkadir ÖZCAN (Prof. Dr., Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi)

Azmi ÖZCAN (Prof. Dr., Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi)

Mustafa ÖZCAN (Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi)

Nazım H. POLAT (Prof. Dr., Gazi Üniversitesi)

Şaban SAĞLIK (Prof. Dr., 19 Mayıs Üniversitesi)

Haluk SELVİ (Prof. Dr., Sakarya Üniversitesi)

Enis ŞAHİN (Prof. Dr., Sakarya Üniversitesi)

Mehmet ŞAHİNGÖZ (Prof. Dr., Gazi Üniversitesi)

Mehmet TÖRENEK (Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi)

Abdullah UÇMAN (Prof. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Sema UĞURCAN (Prof. Dr., Marmara Üniversitesi)

Ceyhun Vedat UYGUR ( Prof. Dr. Pamukkale Üniversitesi )

Ali ÜNAL (Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi)

Claire WOODS ( Prof. Dr., University of South Australia /AVUSTRALYA )

Ali YAKICI (Prof. Dr., Gazi Üniversitesi)

Hakan YAVUZ (Prof. Dr., Utah University / ABD)

Emine YENİTERZİ (Prof. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Kâzım YETİŞ (Prof. Dr., İstanbul Aydın Üniversitesi)

Saadettin YILDIZ ( Prof.Dr. Girne Amerikan Üniversitesi )

Engin YILMAZ (Prof. Dr., Sakarya Üniversitesi)

Nesime C. AKÇA (Doç. Dr., Karatekin Üniversitesi)

Bahri ATA (Doç. Dr., Gazi Üniversitesi)

Yunus AYATA (Doç. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi)

İsrafil BABACAN (Doç. Dr., Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Eyüp BACANLI (Doç. Dr., TOOB Üniversitesi)

Zekeriya BAŞKAL (Doç. Dr., İpek Üniversitesi )

Sezai COŞKUN (Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi)

Yılmaz DAŞÇIOĞLU (Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi)

Muharrem DAYANÇ (Doç. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

Mehmet Dursun ERDEM (Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi )

Mustafa ERDOĞAN (Doç. Dr., Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Mehmet GÜMÜŞKILIÇ ( Doç. Dr., Fatih Üniversitesi )

Birsel KARAKOÇ (Doç. Dr., Uppsala University, İSVEÇ )

Erdal KARAMAN (Doç. Dr., Qafqaz Üniversitesi, AZERBAYCAN)

Mehmet NARLI (Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi)

Mehmet ÖNAL (Doç. Dr., İpek Üniversitesi)

İhsan SAFİ (Doç. Dr., Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)

Mustafa SARI (Doç. Dr., Mevlana Üniversitesi)

Hakan SAZYEK (Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi)

Cafer ŞEN (Doç. Dr., Uşak Üniversitesi)

Abdullah ŞENGÜL (Doç. Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Ahmet ŞİMŞEK (Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi)

Zeki TAŞTAN (Doç. Dr., Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Kemal TİMUR (Doç. Dr., Dicle Üniversitesi)

Kaplan ÜSTÜNER (Doç. Dr., Harran Üniversitesi)

İsmet ÜZEN (Doç. Dr., Çankırı Karatekin Üniversitesi )

Durmuş AKALIN (Yrd. Doç. Dr., Pamukkale Üniversitesi)

Özgür AKTAŞ ( Yrd. Doç. Dr., Kafkas Üniversitesi)

Mustafa ALİCAN ( Yard. Doç. Dr., Adıyaman Üniversitesi )

Abdulselam ARVAS (Yrd. Doç. Dr., Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Mümine ÇAKIR (Yrd. Doç. Dr., Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Muhammed Bilal ÇELİK ( Yard. Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi)

Ertan ENGİN (Yrd. Doç. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Lokman ERDEMİR (Yrd. Doç. Dr., Çanakkale 18 Mart Üniversitesi)

Fatih İYİYOL (Yrd. Doç. Dr., Süleymanşah Üniversitesi)

Doğan KAYA (Yrd. Doç. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi )

Okan KOÇ (Yrd. Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi)

Şerife ÖZER (Yrd. Doç. Dr., Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Ahmet ÖZCAN (Yrd. Doç. Dr., Çankırı Karatekin Üniversitesi )

Metin Kayahan ÖZGÜL (Yrd. Doç. Dr., Gazi Üniversitesi)

Feridun Hakan ÖZKAN (Yrd. Doç. Dr., Çanakkale 18 Mart Üniversitesi)

Mustafa TATÇI (Yrd. Doç. Dr., Gazi Üniversitesi)

Selçuk URAL (Yrd. Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi)

Erol ÜLGEN (Yrd. Doç. Dr., Yeni Yüzyıl Üniversitesi)

Arif YILMAZ (Yrd. Doç. Dr., Uşak Üniversitesi)

Reha YILMAZ (Yrd. Doç. Dr., Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Ünal ZAL (Yrd. Doç. Dr., Uppsala University, İSVEÇ )

Zekeriya TÜRKMEN ( Dr., Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Müdürü)

* Danışma ve Bilim kurullarında yer alan isimlerin sıralanmasında akademik unvanları ve soyadları esas alınmıştır.

Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Ali İbrahim SAVAŞ ( Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü, Başkan )

Doç. Dr. Ömer ÇAKIR ( Çankırı Karatekin Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü Müdürü )

Yrd. Doç. Dr. Galip ÇAĞ ( Çankırı Karatekin Üniversitesi )

Yrd. Doç. Dr. Münteha G. AKMAZ ( Çankırı Karatekin Üniversitesi )

Yrd. Doç. Dr. Erhan METİN ( Çankırı Karatekin Üniversitesi )

Yrd. Doç. Dr. İbrahim AKYOL ( Çankırı Karatekin Üniversitesi )

Yrd. Doç. Dr. Münir CERRAHOĞLU ( Çankırı Karatekin Üniversitesi )

Yrd. Doç. Dr. Mehmet T.BERBERCAN ( Çankırı Karatekin Üniversitesi )

Öğrt. Gör. İsmet SARIBAL ( Çankırı Karatekin Üniversitesi )

Okt. Kazım ÇANDIR ( Çankırı Karatekin Üniversitesi )

Okt. Asım Çağrı ŞENOL ( Çankırı Karatekin Üniversitesi )

Hasan DURUCAN ( Çankırı Karatekin Üniversitesi )

Sempozyum Takvimi
Bildiri özetlerini son gönderme tarihi : 25 Ağustos 2013

Kabul edilen bildirilerin ilanı : 30 Ağustos 2013

Bildiri tam metinlerinin teslim tarihi : 15 Ekim 2013

Sempozyum tarihi : 1-3 Kasım 2013

İletişim
Hasan DURUCAN: [email protected]

Öğrt.Gör. İsmet SARIBAL: [email protected]

Okt. Asım Çağrı ŞENOL: [email protected] Tel: + 90 376 213 26 26/ Dahili: 2222

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin