“TÜRK GENÇLİĞİNDEN HAİNLERE FIRÇA” RESİM YARIŞMASI

“TÜRK GENÇLİĞİNDEN HAİNLERE FIRÇA”
RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Yürütme

Amaç
Madde 1- Bu etkinliğin amacı; her tür ve seviyedeki resmî/özel öğretim kurumlarında öğrenim gören lise öğrencilerini 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nü resim yoluyla ifade edebilmelerini teşvik etmek, resim diliyle millî birlik ve beraberliğimizi ortaya koymak, sanatsal çalışmaları desteklemek, değerlendirmek, sergilemek ve öğrencilerimizi kalıcı eserler bırakmaya özendirmektir.
Kapsam

Madde 2- Şartname; Türkiye genelindeki resmî/özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören lise hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin eserlerinin yarışma şartnamesine uygunluğunu, başvuru şeklini, değerlendirme kurullarının oluşumunu, yapılacak değerlendirmeyi ve verilecek ödülleri kapsar.

Dayanak Madde 3- Bu şartname; Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

Yürütme
Madde 4-Bu yarışma şartnamesi hükümlerini “Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü” yürütür.

İKİNCİ BÖLÜM
Yarışma

Madde 5 – Türü
Resim yarışması

Madde 6 -Yarışmanın Konusu
Yarışmanın konusu “Türk Gençliğinden Hainlere Fırça” 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’dür.

Madde 7-Yarışmaya Katılma Şartları ve Eserlerde Aranacak Şartlar
• Bu yarışmaya, Türkiye genelindeki resmî/özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören lise hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri katılabilir.
• Yarışmaya katılan eserler daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve yayınlanmamış olmalıdır.
• Resimler 35×50 mm boyutunda resim kâğıdına kuru boya, kara kalem ve pastel boya ile yapılmalıdır.
• Resimler çerçevelenmeden ve paspartu yapılmadan gönderilmelidir.
• “Etiket (Tablo -1)” doldurularak resimlerin arkasına yapıştırılmak zorundadır.
• Yarışmaya gönderilecek eserlerin ön yüzüne hiçbir bilgi yazılmayacaktır. Arka yüzünde etiket
olmayan eserler ise kabul edilmeyecektir.
• Belirlenen şartları taşımayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Yarışmaya katılan eserler iade edilmeyecektir.
• Yarışmaya katılım ücretsizdir.
• Her öğrenci yarışmaya yalnız bir eserle katılabilecektir.
• Tahrip olmuş eserler kabul edilmeyecektir.
• Teslim tarihinden sonra ilgili birime ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Eserlerin postadan kaynaklı zararlarından ve gecikmesinden Genel Müdürlüğümüz sorumlu
değildir.
• Eserlerin değerlendirilmesi şartnamede yer alan Tablo -2 ‘ye göre il ve ilçelerde oluşturulacak
komisyonlar tarafından değerlendirilecektir.

Derece Öğrenciye Verilecek Ödülü
Türkiye
Birincisi
Birincilik Plaketi + resim seti
Türkiye
İkincisi
İkincilik Plaketi + resim seti
Türkiye
Üçüncüsü
Üçüncülük Plaketi + resim seti

İllerde birinci olan eserler 27.08.2021 tarihi mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen adreste olacak
şekilde İl Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından kargo ile gönderilecektir. Bireysel olarak
gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
• 81 ilde birinci olarak seçilen eserler arasından Bakanlık Seçici Kurulu tarafından Tablo -2’deki
kriterlere göre ilk üç dereceye giren eserler seçilecektir.
Ödüllerin Teslimi:
Türkiye genelinde ilk üç dereceyi elde eden öğrencilerin ödülleri, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce
İl Millî Eğitim Müdürlüklerine gönderilecek ve İl Millî Eğitim Müdürlüklerince öğrencilere teslim
edilecektir.

İl Millî Eğitim Müdürlüklerine Duyuru Tarihi: 12.07.2021
Okullara Duyurulması ve Başvuruların
Başlama Tarihi:
13.07.2021
Okullara Son Başvuru Tarihi: 11.08.2021 mesai bitimi
Okullarca Seçilen Resimlerin İlçe Millî Eğitim
Müdürlüklerine Son Teslim Tarihi:
16.08.2021 mesai bitimi
Resimlerin İl Millî Eğitim Müdürlüklerine Son
Teslim Tarihi:
19.08.2021 mesai bitimi
İl Millî Eğitim Müdürlüğü Kapsamındaki
Değerlendirme:
19.08.2021- 23.08.2021
İllerde Birinciliği Elde Eden Resimlerin
Bakanlığa Son Teslim Tarihi:
27.08.2021 mesai bitimi
Bakanlık Seçici Kurul Değerlendirmesi: 31.08.2021 / 03.09.2021
Kazananların Açıklanması:
06.09.2021

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.