Türk Epilepsi ile Savaş Derneği 45. Yıla özel Proje Ödülü

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği 45. Yıla özel Proje Ödülü

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği 45. Yıla özel Proje Ödülü verecektir.

Epilepsi alanında klinik/klinik – temel bilim birlikteliği olan,
2 adet proje,
15000 TL’ye kadar desteklenecektir.
Etik kurul onayı alınmış olmalıdır.
40 yaşın altında olan araştırıcılar (yüksek lisans – doktora – uzmanlık aşamalarından herhangi birinde)
3000 kelimeyi geçmeyecek net, anlaşılır, amaç, metod – materyal ve ilk bulguları, kaynakları içeren bir proje başvurusu hazırlanmalıdır.
Proje süresi 2 – 5 yıl olacaktır.
Ayrıntılı bir bütçe hazırlanması gerekmektedir.
5 kişilik bir jüri tarafından başvurular değerlendirilecektir.
Kazanan projelerin yılda 1 – 2 kez ara raporlar ile gelişmeleri takip edilecektir.
2018 Ulusal Epilepsi Kongresinde projeler sözel olarak sunulacaktır.
Sonuçta projenin uluslararası alanda saygınlığı olan bir bilimsel makaleye dönüşmesi beklenmektedir.
Başvurular;
Dernek merkezine şahsen ya da posta yolu ile en geç 15 Mart 2018 tarihine kadar yapılabilir.

Adres: Cerrahpaşa Mahallesi. Etyemez Tekke Sokak. Merih iş Merkezi. No:45/Büro:53 Fatih –İstanbul. Telefon: 0212 529 77 80 – 544 625 32 58

Bir adet klasör içerisinde:
Araştırmacıların özgeçmişi ve önemli yayınları
3000 kelimeyi geçmeyecek net, anlaşılır, amaç, metod – materyal ve ilk bulguları, kaynakları içeren bir proje,
Konuyla ilgili önemli görülen kaynaklar,
Bütçe,
Etik kurul onayı belgesi,
yer almalıdır.

http://www.turkepilepsi.org.tr