Türk Eğitim Sen’in 30. Yılı Anısına Anı Yarışması

Türk Eğitim Sen’in 30. Yılı Anısına

“Eğitim Çalışanlarının Hatıralarında Sendikal Mücadelemiz”

Anı Yarışması Şartnamesi

YARIŞMANIN ADI: Türk Eğitim Sen’in 30. Yılı Anısına, “Eğitim
Çalışanlarının Hatıralarında Sendikal Mücadelemiz” Anı Yarışması

YARIŞMANIN KONUSU: Vefalı üyelerinin omuzlarında yükselmiş büyük bir
mücadeleyle bu günlere gelmiştir Türk Eğitim Sen. Emek ve ülke için ortaya
konan gayretlerin, vücuda getirdiği Türk Eğitim Sen, kuruluşunun 30. yılını idrak
etmektedir. Sendikal mücadelenin yüz akı olan sendikamız; dostluğun,
kardeşliğin, hak mücadelesinin, büyük ve müreffeh Türkiye idealinin otuz yıla
yayılmış hikâyesidir. Kurucuları, üyeleri, temsilcileri ve yöneticileriyle samimiyet
ve mücadele azmini yansıtan acı tatlı binlerce hatıra, sendikal mücadele
tarihimizin en kıymetli sayfalarına; hüzün, tebessüm, keder, inanç, azim ve onur
sözcükleriyle yazılmıştır.
Türk Eğitim Sen’in çözümüne öncülük etmiş olduğu sorunların tespiti ve sonuca
ulaşmasına yönelik önemli fikirlerin doğuşunu, ülkemizdeki eğitim çalışanlarının
sendikal mücadelesinde ilklerin ortaya çıkışını, Türk eğitimi ile ilgili sendikal
kimlikle öne çıkarmış olduğumuz yaklaşımları içeren hatıralar bu yarışmanın
konusudur. Anıların kaleme alınması, teşkilat mensuplarımızın, üyelerimizin ve
gönüllülerimizin dimağından süzülen unutulmayan anların yarışma yoluyla
toplanması neticesinde kalıcı bir eser ortaya çıkarılacaktır. Türk Eğitim Sen’in
tarihinde müstesna bir yer edinecek bu eser ile nerden geldiğimizi nasıl bu
günleri elde ettiğimizi gelecek nesillere taşımak bizim için büyük bir onur
olacaktır.

YARIŞMANIN AMACI:
Türkiye’nin en etkili sendikası Türk Eğitim Sen; eğitim çalışanlarının sorun ve
taleplerine çözüm üretirken, muhataplarına öneri sunarken; üyesinden, iş yeri
temsilcisine, ilçe başkanından, şube yöneticisine, şube başkanından, genel
merkez yöneticisine ve genel başkanına kadar öz verili gayretlerin neticesinde,
otuzuncu yılını kutlamanın haklı gururunu yaşıyor.

Sendikal mücadelede “Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız..!” şiarıyla hareket
eden Türk Eğitim Sen’in yılmaz üyeleri ve yöneticileri bu süreçte de tebessüm
ve özlemle hatırlanacak, sendikamızın tarihine ışık tutacağına inandığımız anıları
da dimağlarında taşımaktadır.

Sendikamız, henüz yasal bir alt yapıya kavuşmamışken, üyelerimizin sınırlı
imkânlar ile başlatmış oldukları mücadele, destansı bir azim ve emek ile bu
günlere gelmiştir.

Birlikte yürütülen yollar, miting meydanlarında ki ortak heyecanlar, paylaşılan
simitler, geleceğe dair umutlar unutulamayacak şanlı bir maziyi inşa etmiştir.
İşte bu sürecin unutulmaması hüzünleri ve mutlulukları içerisinde barındıran
samimi hatıraların kayıtlara geçmesi sendikamızın tarihi ve kurumsal kimliği
açısından büyük önem taşımaktadır.

Geçmişten geleceğe biz olduğumuz 250 bin üyeli Türk Eğitim-Sen ailesinin;
kıymetli anıları, eğitim çalışanlarının mesleki, sendikal duyguları ve hak arama
mücadelesinde Türk Eğitim Sen’i içeren hatırlar ile unutulmayan anların
geleceğe taşınması bu yarışmanın en önemli amacıdır.

Bu yarışma sayesinde, sendikal mücadeleye dair Türk Eğitim Sen’in sözlü
tarihinin yanında, Türk memur sendikacılığının, eğitim çalışanlarının hak arama
mücadelesinin son 30 yılı hakkında da önemli bir terkip ortaya konulması da
amaçlanmaktadır.

YARIŞMANIN ŞARTLARI
– Yarışma Üyeler arasında düzenlenecektir. Yarışmaya Türk Eğitim-Sen
üyeleri ve emeklileri katılabilirler.
– Yarışmaya Seçici Kurul üyeleri ve birinci derece yakınları katılamazlar.
– Anılar daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve herhangi bir yarışmada
dereceye girmemiş ve ödül almamış olmalıdır.
– Yarışmaya en fazla üç (3) anıyla katılmak mümkündür.

– Yarışmaya eser gönderebilmek için www.tesyarisma.org adresinden kayıt
olmak, kaydın cep telefonuna ya da elektronik posta adresine gelecek
kodun ilgili alana girilmesi ile onay verilerek doğrulanması gereklidir.
– Kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm tedbirler alınacak olup, yarışma
süreci bittikten sonra sisteme girilen bilgiler resen imha edilecektir.
– Kayıt olurken eser sahibi mutlaka kendisine bir rumuz belirlemelidir. En
fazla 5 (beş) harf ve 3 (üç) rakamdan oluşan bir rumuz kullanılacaktır.
– Yarışmaya gönderilecek eserler; sağ, sol ve sayfa altında 2,5 cm sayfa
üstünde de 3 cm boşluk bırakılarak Word ortamında yazılmalıdır.
– Yarışmaya gönderilecek Anılar A4 sayfasında, Arial 12 punto, 1,5 satır
aralığı ile bilgisayarda yazılacaktır ve beş (5) sayfayı geçmeyecektir.
– Her anıda mutlaka metinde anlatılan duygu ve düşünceye uygun bir
başlık olmalıdır.
– Yarışmaya katılan kişiler, eserlerinin –kullanım hakkı kendilerinde olmak
ve kendilerinden izin almak şartıyla- Türk Eğitim-Sen tarafından yayın
organlarında yayınlanabileceğini, yapacağı çalışmalarda kullanabileceğini
ve bu şartname hükümlerini aynen kabul etmiş sayılırlar. Bunun için
yarışmaya eser gönderilirken yayın izin formunun onaylanması
gerekmektedir.
– Şartnamelerde belirtilmeyen hususlarda ve tereddüt halinde Seçici Kurul
kararları geçerlidir.
– Yarışmaya katılan eserlerden uygun görülenler ile dereceye giren
metinler Türk Eğitim-Sen tarafından kitap olarak bastırılacaktır.
– Yarışmaya katılan eser sahipleri bu hükümleri peşinen kabul etmiş
sayılmaktadır.

YARIŞMAYA SON KATILIM SÜRESİ
Yarışmaya eser göndermek isteyen katılımcıların 15 Mayıs 2022 tarihi saat
24:00’e kadar eserlerini www.tesyarisma.org adresi üzerinden yüklemesi

gerekmektedir. Yarışma süresi ile ilgili her değişiklik yapma yetkisi Türk Eğitim-
Sen Genel Merkezi’ne aittir.

DEĞERLENDİRME VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Seçici Kurul 16 Mayıs 2022 tarihinde saat 10.00’da çalışmalarına başlayacak,
rumuz, eser başlığı ve eserin kendisinin bilgilerine ulaşabildikleri bir sistem
üzerinden anıları değerlendirecek; değerlendirmenin bitmesinin ardından puan
sıralamasına göre ödüle değer eserleri belirleyecektir. 15 Haziran 2022
tarihinde sonuçlar ilan edilecektir.

Şartnameye Uygunluk :Temel kriterlere uygun olmayan Anılar
değerlendirmeye alınmadan elenecektir.

Türkçeyi Kullanma : 10 Puan
Çağrışım Değeri : 15 Puan
Ahenk Değeri : 15 Puan
Bütünlük : 15 Puan
Sözcük Uyumu : 15 Puan
Başlık Uyumu : 10 Puan
Yazım ve Noktalama : 10 Puan
Makul Ölçülerde Duygu ve Anlamı : 10 Puan
İfade Edebilmek
Toplam :100 Puan

Değerlendirme sonucunda en yüksek puanlı eserden başlanarak sıralama
belirlenecektir. Aynı puanlı şiirlerin olması durumunda Jüri bu şiirler arasında
ikinci bir değerlendirme yapacak, gerektiğinde mansiyon veya jüri özel ödülü
gibi ödüller verme yoluna gidebilecektir.

SEÇİCİ KURUL

Firdevs IŞIK – Merkez Kadın Komisyonları Başkanı, Emekli Türk Dili ve
Edebiyatı Öğretmeni
Prof. Dr. Fatih SAKALLI-Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Edebiyat
Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. İhsan KALENDEROĞLU Gazi Üniversitesi Türkçe Eğitimi Ana
Bilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Ünsal Yılmaz YEŞİLDAL Akdeniz Üniversitesi, İnsan ve Toplum
Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Zeki GÜREL- Gazi Üniversitesi, Türkçe Eğitimi ve Sosyal Bilimler
Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi
(Seçici Kurul üyelerinin isimleri alfabetik sıraya göre yazılmıştır.)

ÖDÜLLER
Birincilik ödülü: 15 Bin TL
İkincilik ödülü: 10 Bin TL
Üçüncülük ödülü: 5 Bin TL

ÖDÜL TÖRENİ
Ödüllerin törenle verilmesi planlanmaktadır. Ödül töreninin tarihi ve yeri
daha sonra sendikamızca duyurulacaktır. Dereceye giren ve engelli olan
katılımcıların ödül törenine katılımı için her türlü tedbir alınacaktır. Ödül
törenine katılacak olanların yol ve konaklama ücreti sendikamız tarafından
karşılanacaktır. Ancak Covid-19 Küresel salgını sebebiyle tören yapma imkânı
olmaz ise dereceye giren yarışmacılara ödülleri ayrı ayrı takdim edilecektir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin