Türk Eğitim Sen Marşı

Türk Eğitim Sen
Türk Eğitim Sen Marşı

Türk Eğitim Sen’in 30. Yılı Anısına “Türk Eğitim Sen Marşı” Söz Yazma Yarışması

Türk Eğitim-Sen kararlı, ilkeli ve ahlaklı sendikal mücadelenin adıdır. Her şartta üyesinin ve eğitim çalışanlarının yanında bulunan, tarafı Türkiye’nin, Türk milletinin yanı olan Türk Eğitim Sen 30. Yaşını kutlamaktadır. Bu gurur üyelerimizin, teşkilat mensuplarımızın, bizlere destek veren bütün eğitim çalışanlarınındır. Eğitim çalışanları arasında sendikal bilincin, mücadele ahlakının ve iradenin adı olmuştur. Türk milletinin bağrından çıkan bu nadide sivil toplum kuruluşu Türk Eğitim Sen’i gelecek yüz yıla ilkelerini muhafaza taşımak hepimiz için önemli bir vazife olarak görülmelidir. Türk Eğitim Sen’in bu güne kadar sürdürdüğü onurlu mücadelesinden yola çıkarak, beslendiği kaynağı, misyonu ve vizyonunu dile getirmek; ahlak, adalet, sevgi, saygı, merhamet, çalışkanlık, irade ve azim gibi hasletleri terennüm ederek Türk Eğitim Senlileri tanımlamak ancak mümkün olabilmektedir. Eğitim çalışanlarının sendikal mücadelesinin yüz akı Türk Eğitim Sen’i ve ilkelerini ihtiva eden Türk Eğitim Sen’in kimliğini ve kurumsal bakış açısını yansıtan bir marş sözü yazılması bu yarışmanın konusudur. Bu kapsamda marş sözü olabilecek şiirler yazılacaktır.

Yarışmanın Amacı
1992 yılında kurulan Türk Eğitim Sen 2022 yılı itibariyle 30. Yılını tamamlayacaktır. Sendikamızın kurumsal kimliğini pekiştirmek, eğitim çalışanlarının tercih edip, üyelikleri ile sahip çıkıp, güç verip bu günlere getirdikleri Türk Eğitim Sen, ilkelerinden ödün vermeden sendikal mücadelesine devam etmektedir. Eğitim çalışanlarının gür sesi olan, güçlü teşkilat yapısı ile kurumsal kimliğini her daim yenileyerek geliştiren Türk Eğitim Sen’i nice otuz yıllara taşıyacak yine sendikal mücadelemizin kıymetli üyeleri, eğitim çalışanları, sizler ve bizler olacağız. Türk Eğitim Sen’i her platformda doğru anlatabilmek, mücadelemizi daha coşkulu ve kararlı yapabilmek gayesi ile Türk Eğitim Sen’in 30. yılına armağan olarak marşın yazılması amaçlanmaktadır. Yarışmada birinci seçilen şiir Türk Eğitim Sen marşının güftesi olacaktır. Bu sözlere uygun olarak yapılacak beste ile marş haline getirilecektir.

YARIŞMA ŞARTLARI
• Yarışma Üyeler, arasında düzenlenecektir. Yarışmaya Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu Sen’e bağlı sendikaların üyeleri ve emeklileri katılabilirler.
• Yarışmaya Seçici Kurul üyeleri ve birinci derece yakınları katılamazlar.
• Şiirler aruz, hece ya da serbest vezinli olabilir.
• Şiirler daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve herhangi bir yarışmaya katılmamış olmalıdır.
• Yarışmaya en fazla üç (3) şiirle katılmak mümkündür.
• Yarışmaya eser gönderebilmek için www.tesyarisma.org adresinden kayıt olmak, kaydın cep telefonuna ya da elektronik posta adresine gelecek kodun ilgili alana girilmesi ile onay verilerek doğrulanması gereklidir.
• Kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm tedbirler alınacak olup, yarışma süreci bittikten sonra bilgiler resen imha edilecektir.
• Kayıt olurken eser sahibi mutlaka kendisine bir rumuz belirlemelidir. En fazla 5 (beş) harf ve 3 (üç) rakamdan oluşan bir rumuz kullanılacaktır.
• Yarışmaya gönderilecek eserler; sağ, sol ve sayfa altında 2,5 cm sayfa üstünde de 3 cm boşluk bırakılarak Microsoft Word ortamında yazılmalıdır.
• Yarışmaya gönderilecek şiirler A4 sayfasında, Arial 12 punto, 1,5 satır aralığı ile bilgisayarda yazılacaktır ve iki (2) sayfayı geçmeyecektir.
• Her şiirde mutlaka metinde anlatılan duygu ve düşünceye uygun bir başlık olmalıdır.
• Yarışmaya katılan kişiler, eserlerinin –kullanım hakkı kendilerinde olmak ve kendilerinden izin almak şartıyla- Türk Eğitim-Sen tarafından yayın organlarında yayınlanabileceğini, yapacağı çalışmalarda kullanabileceğini ve bu şartname hükümlerini aynen kabul etmiş sayılırlar. Bunun için yarışmaya eser gönderilirken yayın izin formunun onaylanması gerekmektedir.
• Yarışmada dereceye giren eserlerin Türk Eğitim Sen marşı olarak bestelenmesini yarışmacılar peşin olarak kabul etmiş sayılmaktadır.
• Yarışma ödülü dışında dereceye giren eser sahibine bir telif ödemesi yapılmayacaktır. Ödülünü teslim alırken, düzenlenecek telif devir sözleşmesi imzalanacaktır.
• Şartnamelerde belirtilmeyen hususlarda ve tereddüt halinde Seçici Kurul kararları geçerlidir. • Yarışmaya katılan eserlerden uygun görülenler ile dereceye giren metinler Türk Eğitim-Sen tarafından kitap olarak bastırılabilecektir. • Yarışmaya katılan eser sahipleri bu hükümleri peşinen kabul etmiş sayılmaktadır.

YARIŞMAYA SON KATILIM SÜRESİ
Yarışmaya eser göndermek isteyen katılımcıların 30 Nisan 2022 tarihi saat 24:00’e kadar eserlerini www.tesyarisma.org adresi üzerinden yüklemesi gerekmektedir. Yarışma süresi ile ilgili her değişiklik yapma yetkisi Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi’ne aittir.

İletişim Bilgileri
Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi
Erzurum Mahallesi Talatpaşa Bulvarı No:160 Kat:6 Cebeci/ANKARA
Tel: 0 312 4240960 (8 Hat)
Eposta: tesyarisma2021@gmail.com