Türk Eğitim-Sen “Dünya Dili Türkçe” Kompozisyon Yarışması

Yunus Emre

“Dünya Dili Türkçe” Kompozisyon Yarışması
2021 yılı, Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre’nin vefatının 700. yıl dönümü olması münasebetiyle UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınmıştır. 30 Ocak 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genelge ile 2021 yılı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığımız tarafından da “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” olarak ilan edilmiştir. 2021 yılının bu özel anlamı münasebetiyle “Dünya Dili Türkçe” Kompozisyon Yarışması düzenlenmektedir. Bu yarışma sayesinde yaşadığı dönemde sade ve arı Türkçe kullanımı ile sevgi, yardımlaşma ve hoşgörü ekseninde anlattığı tasavvuf kültürü ile Türk ve dünya milletlerinin gönlünde taht kuran Yunus Emre’yi anmak; Türk dilinin dünya dili olarak yüceltilmesi ve ihya edilmesi amacıyla eserlerin oluşturulmasına ön ayak olmak amaçlanmaktadır.

Yunus Emre kendi döneminde Türkçeyi son derece güzel ve etkili bir şekilde kullanarak Tasavvuf kültürünü, aşkı, sevgiyi, hoş görüyü, ahlak ve erdemi insanlığa anlatmaya çalışmıştır. Türk Dili ve Yunus Emre gibi Tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkarak milli birlik ve beraberliğimize katkı sağlamak, geleceğimizin mimarı gençlerimize ve çocuklarımıza Türk milletinin söz varlığını barındıran ve yaşatan Türk dilinin önemini anlatmak hepimizin milli bir görevi olarak görülmelidir.

TÜRK EĞİTİM-SEN
KOMPOZİSYON YAZMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

YARIŞMANIN ADI: 2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı Münasebetiyle “Dünya
Dili Türkçe” Kompozisyon Yarışması

YARIŞMANIN KONUSU: 2021 Yılının Yunus Emre’nin vefatının 700. Yılı
olması ve bu yılın Yunus Emre ve Türkçe Yılı olarak ilan edilmesine istinaden, Türk
Eğitim Sen Genel Merkezi tarafından “Dünya Dili Türkçe” Kompozisyon Yarışması
düzenlenmiştir. Dilini kaybeden milletlerin benliğini kaybettiği gerçeğini göz
önünde bulundurarak Türkçe’nin korunması, geliştirilmesi ve dünya dili olarak
daha fazla kabul görmesi amacıyla yapılacak çalışmalar ile Yunus Emre’nin
Türkçe kullanımı ekseninde eserleri ve fikirleri bu yarışmanın konusunu
oluşturmaktadır.

YARIŞMANIN AMACI:
2021 yılı, Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre’nin
vefatının 700. yıl dönümü olması münasebetiyle UNESCO tarafından anma ve
kutlama yıl dönümleri arasına alınmıştır. 30 Ocak 2021 tarihli Resmî Gazete’de
yayımlanan Genelge ile 2021 yılı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığımız
tarafından da “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” olarak ilan edilmiştir. 2021 yılının bu özel
anlamı münasebetiyle “Dünya Dili Türkçe” Kompozisyon Yarışması
düzenlenmektedir. Bu yarışma sayesinde yaşadığı dönemde sade ve arı Türkçe
kullanımı ile sevgi, yardımlaşma ve hoşgörü ekseninde anlattığı tasavvuf kültürü ile
Türk ve dünya milletlerinin gönlünde taht kuran Yunus Emre’yi anmak; Türk dilinin
dünya dili olarak yüceltilmesi ve ihya edilmesi amacıyla eserlerin oluşturulmasına
ön ayak olmak amaçlanmaktadır.

Yunus Emre kendi döneminde Türkçeyi son derece güzel ve etkili bir şekilde
kullanarak Tasavvuf kültürünü, aşkı, sevgiyi, hoş görüyü, ahlak ve erdemi insanlığa
anlatmaya çalışmıştır. Türk Dili ve Yunus Emre gibi Tarihi ve kültürel değerlerimize
sahip çıkarak milli birlik ve beraberliğimize katkı sağlamak, geleceğimizin mimarı
gençlerimize ve çocuklarımıza Türk milletinin söz varlığını barındıran ve yaşatan
Türk dilinin önemini anlatmak hepimizin milli bir görevi olarak görülmelidir.
“Bu dil ağzımda annemin ak sütüdür.” diyen Yahya Kemal, “Türkçe Giderse
Türkiye Gider!” diyen Oktay Sinanoğlu, “Türkçem, benim ses bayrağım!”diyen Fazıl
Hüsnü Dağlarca gibi Ziya Gökalp’te “Başka dile uymaz annenin sesi / Her sözün
ararsan vardır Türkçesi” dizeleriyle Türkçe’nin ne kadar önemli olduğunu dile
getirmişlerdir. Bu bakımdan Türk milletinin kültürel köklerini taşıyan ve muhafaza
eden Türk dili gerekli özeni ve değeri hak etmektedir. Yeryüzünü pek çok yerinde
konuşulan Türkçe ve kolları tarihi derinliği ve söz varlığı ile dünya dili olmaya
namzet özellikler taşımaktadır. Bu hassasiyetlerin gündeme getirilerek toplumsal
farkındalığın oluşması yarışmamızın ana gayesidir.

Gündeme getirmiş olduğumuz konularda Türk kültürüne ve Türk
Edebiyatı’na her zaman hizmet etmeyi ideal edinmiş Türk Eğitim-Sen ve Türkiye
Kamu-Sen üyelerinin, üye yakınlarının ve öğrencilerimizin kalem ürünlerinin
kamuya yansımasına destek olmak, yeni eserlerin kazandırılmasına katkı sağlamak,
kompozisyonun insan duygu ve düşüncelerini yansıtıp zenginleştirmedeki işlevini
sergilemek adına teşvik edici olmak da bu yarışmanın amaçları arasında yer
almaktadır.

YARIŞMANIN ŞARTLARI
– Yarışma Üyeler, Yükseköğretim ve Ortaöğretim olmak üzerek üç kategoride
düzenlenecektir.

a) Üyeler Kategorisi:
Yarışmaya Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu Sen’e bağlı sendikaların
üyeleri katılabilirler.

b) Yükseköğretim Kategorisi
Yarışmaya yükseköğrenim öğrencileri katılabilirler. Bu öğrencilerin lisans,
önlisans ve lisansüstü düzeyde eğitim veren bir kurumda öğrenciliklerinin
başvuru tarihinde devam ediyor olması gerekir. (Öğrencilerden aynı
zamanda kamu görevlisi olanlar bu kategoride yarışmaya katılamazlar.)

c) Ortaöğretim Kategorisi
Yarışmaya resmi ve özel okullarda öğrenim gören ortaöğretim öğrencileri
katılabilirler
– Yarışmaya Seçici Kurul üyeleri ve birinci derece yakınları katılamazlar.
– Kompozisyonlar daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve herhangi bir
yarışmada dereceye girmemiş ve ödül almamış olmalıdır.
– Yarışmaya en fazla üç (3) kompozisyonla katılmak mümkündür.
– Yarışmaya eser gönderebilmek için www.tesyarisma.org adresinden kayıt
olmak, kaydın cep telefonuna ya da elektronik posta adresine gelecek kodun
ilgili alana girilmesi ile onay verilerek doğrulanması gereklidir. 18 yaş altı
katılımcıların yarışmaya katılabilmeleri için veli bilgilerinin doldurulması veli
tarafından hem üyelik hem de yarışmaya katılım formunun cep telefonuna ya
da elektronik posta adresine gelecek kodun ilgili alana girilmesi ile onay
verilerek doğrulanması gereklidir.
– Kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm tedbirler alınacak olup, yarışma
süreci bittikten sonra bilgiler resen imha edilecektir.
– Kayıt olurken eser sahibi mutlaka kendisine bir rumuz belirlemelidir. En fazla
5 (beş) harf ve 3 (üç) rakamdan oluşan bir rumuz kullanılacaktır.
– Yarışmaya gönderilecek eserler, sağ sol ve sayfa altında 2,5 cm sayfa üstünde
de 3 cm boşluk bırakılarak Word ortamında yazılmalıdır.
– Yarışmaya gönderilecek kompozisyonlar A4 sayfasında, Arial 12 punto, 1,5
satır aralığı ile bilgisayarda yazılacaktır ve beş (5) sayfayı geçmeyecektir.
– Her kompozisyonda mutlaka metinde anlatılan duygu ve düşünceye uygun
bir başlık olmalıdır.
– Yarışmaya katılan kişiler, eserlerinin –kullanım hakkı kendilerinde olmak ve
kendilerinden izin almak şartıyla- Türk Eğitim-Sen tarafından yayın
organlarında yayınlanabileceğini, yapacağı çalışmalarda kullanabileceğini ve
bu şartname hükümlerini aynen kabul etmiş sayılırlar. Bunun için yarışmaya
eser gönderilirken yayın izin formunun onaylanması gerekmektedir.
– Şartnamelerde belirtilmeyen hususlarda ve tereddüt halinde Seçici Kurul
kararları geçerlidir.
– Yarışmaya katılan eserlerden uygun görülenler ile dereceye giren metinler
Türk Eğitim-Sen tarafından kitap olarak bastırılacaktır.
– Yarışmaya katılan eser sahipleri ve onların velileri bu hükümleri peşinen
kabul etmiş sayılmaktadır.

YARIŞMAYA SON KATILIM SÜRESİ
Yarışmaya eser göndermek isteyen katılımcıların 12 Kasım 2021 tarihi saat 24:00’e
kadar eserlerini www.tesyarisma.org adresi üzerinden yüklemesi gerekmektedir.
Yarışma süresi ile ilgili her türlü değişiklik yapma yetkisi Türk Eğitim-Sen Genel
Merkezi’ne aittir.

DEĞERLENDİRME VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Seçici Kurul 13 Kasım 2021 tarihinde saat 10:00’da Genel Merkez binamızda
çalışmalarına başlayacak, rumuz, eser başlığı ve eserin kendisinin bilgilerine
ulaşabildikleri bir sistem üzerinden kompozisyonları değerlendirecek;
değerlendirmenin bitmesinin ardından puan sıralamasına göre ödüle değer eserleri
belirleyecektir. 30 Kasım 2021 tarihinde sonuçlar ilan edilecektir.

Şartnameye Uygunluk :Temel kriterlere uygun olmayan kompozisyonlar

değerlendirmeye alınmadan elenecektir.

Türkçeyi Kullanma : 10 Puan
Çağrışım Değeri : 15 Puan
Ahenk Değeri : 15 Puan
Bütünlük : 15 Puan
Sözcük Uyumu : 15 Puan
Başlık Uyumu : 10 Puan
Yazım ve Noktalama : 10 Puan
Makul Ölçülerde Duygu ve Anlamı : 10 Puan
İfade Edebilmek
Toplam :100 Puan

Değerlendirme sonucunda en yüksek puanlı eserden başlanarak sıralama
belirlenecektir. Aynı puanlı kompozisyonların olması durumunda Jüri bu
kompozisyonlar arasında ikinci bir değerlendirme yapacak, gerektiğinde mansiyon
veya jüri özel ödülü gibi ödüller verme yoluna gidebilecektir.

ÖDÜLLER
Üyeler Kategorisi
Birincilik ödülü: 10 bin TL.
İkincilik ödülü: 7 bin TL.
Üçüncülük ödülü: 4 bin TL.

Yükseköğretim Kategorisi
Birincilik ödülü: 8 bin TL.
İkincilik ödülü: 5 bin TL.
Üçüncülük ödülü: 3 bin TL.

Orta Öğretim Kategorisi
Birincilik ödülü: 6 bin TL.
İkincilik ödülü: 4 bin TL.
Üçüncülük ödülü: 2 bin TL
Ödüller Türk Eğitim Sen’in öz kaynakları tarafından karşılanacaktır.

ÖDÜL TÖRENİ
Ödüllerin törenle verilmesi planlanmaktadır. Ödül töreninin tarihi ve yeri
daha sonra sendikamızca duyurulacaktır. Dereceye giren ve engelli olan
katılımcıların ödül törenine katılımı için her türlü tedbir alınacaktır. Ödül törenine
katılacak olanların yol ve konaklama ücreti sendikamız tarafından karşılanacaktır.
Ancak Covid-19 Küresel salgını sebebiyle tören yapma imkânı olmaz ise dereceye
giren yarışmacılara ödülleri ayrı ayrı takdim edilecektir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin