Türk Eğitim Derneğinin Karşılıksız Tam Eğitim Bursu için Başvurular Başladı!

Türk Eğitim Derneğinin Karşılıksız Tam Eğitim Bursu için Başvurular Başladı!
22 Şubat tarihinde gerçekleşecek olan TAM EĞİTİM BURSU sınavı Türkiye genelinde yapılan merkezi bir sınavdır. Sınav sonrasında gerçekleştirilen mülakatlarla (ev ziyaretleri) öğrencilerin seçildiği sistem ile öğrencilerin sadece okul ücretleri değil; cep harçlığı, servis, yemek, kitap-kırtasiye, kıyafet, yatılı ise pansiyon giderleri dahil olmak üzere tüm eğitim masrafları karşılanmaktadır.

Sisteme girmeye hak kazanarak TED Okullarında eğitim gören ve mezun olan öğrencilerin, üniversite eğitimleri boyunca da bursları devam etmektedir. Ayrıca, üniversite öğrencilerinin staj ve kariyer takiplerinin yapıldığı sistemde, mezun öğrencilerin işe yerleşme süreçleri de desteklenmekte ve izlenmektedir.

2020 Tam Eğitim Bursu Sınavı 22 Şubat 2020 Cumartesi günü saat 10.00 ‘da yapılacaktır.

Sınav başvuruları 23 Aralık 2019 –7 Şubat 2020 tarihleri arasında http://connected.ted.org.tr/Schoolarships adresinden online olarak alınacaktır.

Sınava Girecek Öğrencilerde Aranacak Kriterler:
• T.C. vatandaşı olması,
• 2019-2020 öğretim yılında 4, 5 ve 8. sınıfa devam ediyor olması,
• 5. ve 8. sınıf öğrencilerinin “bitirdiği sınıfa ait yıl sonu karnesinde” not ortalamasının en az 85 olması,
• Ekonomik koşulları itibariyle maddi desteğe kesinlikle ihtiyaç duymasıdır. (Ailenin aylık toplam geliri en fazla 4500 TL olabilir.)

Önemli Not: Türk Eğitim Derneği’ne bağlı okullarda öğrenimini sürdüren öğrenciler sınava alınmayacaktır.