Türk Eğitim Derneği Tam Eğitim Bursu

Sınav Kılavuzu

BURS SİSTEMİYLE İLGİLİ BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

Türk Eğitim Derneği, kuruluşundan bugüne yaklaşık 48.000 “başarılı ancak maddi imkanları yetersiz” öğrenciye karşılıksız burs imkanı sağlamıştır.

Türk Eğitim Derneği burs uygulamaları TED Burslu Öğrenciler Koordinatörlüğü tarafından yürütülmektedir.

TED Burslu Öğrenciler Koordinatörlüğü, Tam Eğitim Bursu öğrencilerinin burs sistemine kabulünden üniversite yaşamlarının sonuna kadar, hem burs hizmetlerinden yararlanabilmeleri hemde psiko-sosyal gelişimlerini en sağlıklı şekilde tamamlayabilmeleri için gereken desteği vermeyi amaç edinmiştir.

Bu çerçevede, TED Burslu Öğrenciler Koordinatörlüğü’nün sorumlulukları arasında öncelikle öğrencilerin burs sistemine dahil olmalarını sağlayacak bursluluk sınavının yapılması, sınavda başarılı olan öğrencilerin ev ziyaretlerinin yapılması, eğitim süreçlerinde rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinden yararlanması; akademik başarılarının ve psiko-sosyal gelişimlerinin takibi yer almaktadır.

TAM EĞİTİM BURSU (TEB)

1928’den günümüze, Türkiye’nin en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olan Türk Eğitim Derneği’nebağlı hizmet veren 33 TED Okulu bulunmaktadır. www.ted.org.tr adresinden TED Okulları listesine ulaşabilirsiniz.Tam Eğitim Bursu(TEB) Türk Eğitim Derneği Genel Merkezi tarafından verilen; başarılı ancak maddi imkanları yetersiz olan öğrencilerin öğrenim masraflarının üniversite eğitiminin sonuna kadar karşılanmasına yönelik bir burstur.

Tam Eğitim Bursu, destek verilen öğrencilerin eğitim ücretleri, servis ücretleri, yemek giderleri, giyim giderleri, kitap-kırtasiye harcamaları, cep harçlıkları ve yatılı okullarımızda okutuluyor olması halinde pansiyon giderlerinin lise eğitiminin sonuna kadar karşılanmasını kapsamaktadır.

Tam Eğitim Bursu alan öğrenciler öğrenimlerinin üniversiteye kadar olan kısmını TED Okullarında yatılı ya da gündüzlü olarak sürdürmektedir. Tam Eğitim Bursuyla TED Okullarından mezun olan öğrencilerin başarılı oldukları sürece üniversitede de bursları devam etmektedir.

Tam Eğitim Bursu sistemine, yazılı sınav ve ev ziyareti-mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşan bir süreçle öğrenci alınır.

Tam Eğitim Bursu (TEB) Sınavı Başvuru Koşulları

TEB Sınavına başvuracak adayların;

 • TC. vatandaşı olması,
 • 2014-2015 öğretim yılında4, 5,6, 7 ve 8. sınıfa devam ediyor olması,
 • Öğrencinin “bitirdiği sınıfa ait yılsonu karnesinde” yılsonu başarı ortalamasının 85 ve üzerinde olması(2013-2014 öğretim yılına ait, Haziran ayında alınmış olan karne),
 • Ekonomik koşulları itibariyle maddi desteğe kesinlikle ihtiyaç duyması(Ailenin aylık toplam geliri en fazla 2200 TL olabilir.), koşullarına uygun olması gerekmektedir

Önemli Not:

1-Türk Eğitim Derneği’ne bağlı okullarda öğrenimini sürdüren öğrenciler sınava başvuru yapamayacaktır.

2- Bitirdiğiniz sınıfa ait karnedeki yıl sonu başarı puanınızın 100’lük sistemde 85 ve üzeri olması gerekmektedir. Bu ortalamanın altında olan öğrenciler, sınav sonucunda başarı göstermiş olsalar bile kayıtları yapılmayacaktır.

3- Ev ziyareti ve mülakat sürecinde Başvuru Formunda beyan edilen bilgilerle tutarsız belgeler sunulması durumunda öğrencinin burs hakkının iptali Türk Eğitim Derneği’nin inisiyatifindedir. Gelir durumuna ilişkin değerlendirme yapılırken öğrencinin yaşadığı ilin sosyo-ekonomik koşulları da dikkate alınacaktır. Burs alacak öğrencilerin belirlenmesi aşamasında, yapılan yazılı sınavda birbirine yakın puan alan öğrencilerden gerekli kriterlere uygunluğunun yanı sıra, ekonomik durumu daha düşük olan tercih edilecektir.

4-Öğrenciler başvuru formunda belirttikleri her bilgiyi istendiğinde resmi belgeyle ibraz etmek zorundadır.

Ev Ziyareti ve Mülakat

4 Nisan 2015 Cumartesi günü yapılacak olan yazılı sınavda, Türk Eğitim Derneği Burslu Öğrenciler Koordinatörlüğütarafından mülakat aşamasına geçmesi uygun görülen öğrenciler Mayıs ayından itibaren telefonla aranacak ve mülakat yapmak üzere evlerinde ziyaret edilecektir. Mülakat aşamasında da yeterli bulunan öğrenciler Türk Eğitim Derneği Burslu Öğrenci Tespit Komisyonu ve Yönetim Kurulu Kararıyla burs almaya hak kazanır.Öğrenci değerlendirmeleri kontenjanlarımız dahilinde ve okulların öğrenci alım prosedürleri dikkate alınarak gündüzlü/yatılıeğitim almak üzere yapılmaktadır.

Önemli Not:

Başvuruda seçilen sınav merkezi bilgisi öğrenim göreceğiniz TED Okulu anlamına gelmemektedir. Yalnızca sınava gireceğiniz il/ilçe bilgisidir.

Yatılı Bursluluk: TED okullarının bulunmadığı il/ilçelerdeikamet eden öğrencilerin başvuruları “yatılılık” için değerlendirilmektedir

Tam Eğitim Bursu kapsamında Türk Eğitim Derneği’nden yatılı burs alan öğrenciler, yatılı olarak eğitim veren okullarımızdan TED Polatlı Koleji veya TED Karabük Koleji’ne, kontenjanlarımız dahilinde ve okulların öğrenci alım prosedürleri dikkate alınarak devam ederler.

TED Polatlı Koleji’nde erkek öğrenciler için yatakhane bulunmaktadır.

TED Karabük Koleji’nde hem erkek hem de kız öğrencilere yatılı eğitim olanağı sunulmaktadır.

Gündüzlü Bursluluk: Tam Eğitim Bursu kapsamında Türk Eğitim Derneği’nden burs alan gündüzlü öğrenciler, Türkiye genelinde hizmet veren TED Okullarından, Burslu Öğrenci Tespit Komisyonunca uygun görülen TED okulunda eğitim alırlar.

Önemli Not :

 • TED İstanbul ve TED Kuzey Kıbrıs Kolejleri ’ne Tam Eğitim Bursu Sınavıyla öğrencialınmamaktadır.
 • TED Ankara Koleji’ne yalnızca 4. sınıftan 5. sınıfa geçecek olan öğrenciler alınacaktır

TED Ankara Koleji’nde Tam Eğitim Bursu kapsamında eğitim almak üzere sınava giren öğrencilerden, Türk Eğitim Derneği’nin Tam Eğitim Bursu Sınavı’nın yazılı ve mülakat aşamasında başarılı olduktan sonra TED Ankara Koleji’nin Ara Sınıflar Giriş Sınavı’na da girmeleri ve bu sınavda başarılı ilk beş öğrenci içinde yer almaları istenmektedir.

 • 2014-2015 öğretim yılında 4. sınıfa devam eden adayların başvuruları, mücbir bir sebep olmadığı sürece, yalnızca gündüzlü olarak değerlendirilecektir.

Bursluluk Süreci

Tam Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrencinin velisiyle karşılıklı Tam Eğitim Bursu Taahhütnamesi imzalanmaktadır.Öğrenci, Tam Eğitim Bursu Taahhütnamesi Madde 4’te belirtilen aşağıdaki koşullardan herhangi bir tanesinin gerçekleşmesi halinde burs hakkını kaybetmektedir.

Öğrencinin Bursunun Kesileceği ve Öğrenciye Yapılan Ödemelerin Geri Alınacağı Durumlar

Bursun Kesileceği Durumlar:

 • Öğrencinin herhangi bir şekilde bir başka kurum, kuruluş, okul, dernek, vakıf, kişi vb.’den burs alması,
 • Öğrencinin sınıf tekrarı yapması
 • Öğrencinin yıl sonu akademik başarı ortalamasının 90’nın altında olması,
 • Öğrencinin her dönem için karnesinde temel derslerden birinden 60 ve 60’ın altında not bulunması,
 • Öğrencinin disiplin cezası alması,
 • Öğrencinin mazeretsiz olarak ve bilgi vermeden 10 (on) gün ve üstü süreyi kapsayacak şekilde okula gelmemesi veya okulu terk etmesi,
 • Öğrencinin herhangi bir suç dolayısıyla mahkum olması,
 • Öğrencinin eğitim aldığı TED Okulu ve TED Genel Merkezi tarafından gerçekleştirilen sosyal aktivitelere mazeret göstermeksizin katılmaması.

Öğrenciye Yapılan Ödemelerin Geri Alınacağı Durumlar:

 • Öğrencinin burs almaktan ya da kendine gösterilen TED Okulu’nda okumaktan vazgeçmesi,
 • Öğrencinin devam ettiği sınıfı bitirmesi ve mücbir sebep olmaksızın bir üst sınıfta öğrenimine devam etmemesi,
 • Aile gelirinde, TED Genel Merkezi tarafından belirlenmiş kriterin üzerinde değişikliğin olması ve bu durumun bildirilmemesi halinde, değişikliğin vuku bulduğu tarihten sonra yapılan ödemeler,
 • Öğrenci ve/veya Veli/Vasisi’nin başvuru formunda sunmuş olduğu bilgilerin gerçeğe aykırı olduğunun saptanması.

Yukarıda belirtilen sebeplerden herhangi birisi dolayısıyla öğrencinin bursunun sona ermesi durumunda, Tam Eğitim Bursu kapsamında öğrenciye yapılan tüm harcamalar, işlemiş yasal faizi ve %50 fazlası ile birlikte öğrenci ile veli veya velilerinden veya vasisinden müşterek ve müteselsil olarak talep ve tazmin olunur.

Önemli Not:

Türk Eğitim Derneği Tam Eğitim Bursunu almaya hak kazanan öğrenciler başka hiçbir kurum ya da kuruluştan karşılıklı veya karşılıksız burs almamalıdır. Halen bir kurum ya da kuruluştan burs alan öğrencilerden Türk Eğitim Derneği Tam Eğitim Bursunu almaya hak kazanmaları halinde burslarının iptali istenmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.