Türk Edebiyatında Mizah Sempozyumu

Saygıdeğer Bilim Adamları,

Türk Dil Kurumu ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin ortaklaşa düzenleyeceği Türk Edebiyatında Mizah Sempozyumu, 13-15 Mayıs 2016 tarihleri arasında Rize’de gerçekleştirilecektir.

Mizah, Türk kültür ve edebiyatının en önemli konuları arasındadır. Geçmişten günümüze özellikle sözlü gelenek içerisinde oluşan ve oluşmaya devam eden halk anlatılarının çokluğu ve çeşitliliği bunun en önemli göstergesidir. Bu halk anlatıları içinden yer alan mizahî tipler Türk halkının ince zekâsının ürünü ve dünya görüşünün aynası olmuştur.

Mizah, sözlü geleneğin yanı sıra yazılı edebiyatta da işlenen konular arasında yerini almıştır. Gerek klasik edebiyat, gerek yeni edebiyat geleneğimiz içerisinde mizahî unsurlar çokça işlenmiştir. Divanlar, mecmualar ve sonraları mizah dergileri konu ile ilgili çalışma yapanların yöneldiği kaynaklar arasındadır.

Türk Edebiyatında Mizah Sempozyumu, mizah kuramları, mizahî tipler, klasik edebiyat, halk edebiyatı, yeni edebiyat, geleneksel tiyatro geleneklerinde mizah konu başlıkları çerçevesinde gerçekleşecektir. Türk dünyası edebiyat geleneklerinde mizah da sempozyumda ele alınacak konular arasındadır.

Kültür ve edebiyatımızda mizahın yeri ve öneminin vurgulanacağı bu sempozyumun, katılımcılar ve ilgili araştırmacılar açısından verimli olacağı umudunu taşımaktayız. Bu kapsamda sizleri Rize’de ağırlamaktan onur duyacağız.

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Konu Başlıkları

Mizah Kuramları
Mizah Tipleri
Türk Halk Edebiyatında Mizah
Klasik Türk Edebiyatında Mizah
Yeni Türk Edebiyatında Mizah
Türk Dünyası Edebiyatlarında Mizah
Geleneksel Türk Tiyatrosunda Mizah

Katılım Esasları
Sempozyumun dili Türkçedir.
Sunulacak bildiriler bilimsel ilkeler çerçevesinde ve özgün olarak hazırlanmalıdır.
Bildiri özetleri 250 kelimeyi aşmamak şartıyla sempozyum web sayfasında yer alan form doldurularak gönderilecektir.
Bildiri tam metinleri 6000 kelimeyi geçmeyecek şekilde Word formatında hazırlanacaktır.
Oturumlarda bildiri sunumları için 15 dk verilecektir.
Sempozyumda sunulan bildiriler, hakem incelemesinden geçtikten sonra Türk Dil Kurumu tarafından değerlendirilecektir.

İletişim
Recep Tayip Erdoğan Üniversitesi

http://sempozyum.erdogan.edu.tr/mizah/ – [email protected]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.