Türk Edebiyatında Mizah Sempozyumu

Saygıdeğer Bilim Adamları,

Türk Dil Kurumu ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin ortaklaşa düzenleyeceği Türk Edebiyatında Mizah Sempozyumu, 13-15 Mayıs 2016 tarihleri arasında Rize’de gerçekleştirilecektir.

Mizah, Türk kültür ve edebiyatının en önemli konuları arasındadır. Geçmişten günümüze özellikle sözlü gelenek içerisinde oluşan ve oluşmaya devam eden halk anlatılarının çokluğu ve çeşitliliği bunun en önemli göstergesidir. Bu halk anlatıları içinden yer alan mizahî tipler Türk halkının ince zekâsının ürünü ve dünya görüşünün aynası olmuştur.

Mizah, sözlü geleneğin yanı sıra yazılı edebiyatta da işlenen konular arasında yerini almıştır. Gerek klasik edebiyat, gerek yeni edebiyat geleneğimiz içerisinde mizahî unsurlar çokça işlenmiştir. Divanlar, mecmualar ve sonraları mizah dergileri konu ile ilgili çalışma yapanların yöneldiği kaynaklar arasındadır.

Türk Edebiyatında Mizah Sempozyumu, mizah kuramları, mizahî tipler, klasik edebiyat, halk edebiyatı, yeni edebiyat, geleneksel tiyatro geleneklerinde mizah konu başlıkları çerçevesinde gerçekleşecektir. Türk dünyası edebiyat geleneklerinde mizah da sempozyumda ele alınacak konular arasındadır.

Kültür ve edebiyatımızda mizahın yeri ve öneminin vurgulanacağı bu sempozyumun, katılımcılar ve ilgili araştırmacılar açısından verimli olacağı umudunu taşımaktayız. Bu kapsamda sizleri Rize’de ağırlamaktan onur duyacağız.

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Sempozyum Tarihi: 13-15 Mayıs 2016

Konu Başlıkları
Mizah Kuramları
Mizah Tipleri
Türk Halk Edebiyatında Mizah
Klasik Türk Edebiyatında Mizah
Yeni Türk Edebiyatında Mizah
Türk Dünyası Edebiyatlarında Mizah
Geleneksel Türk Tiyatrosunda Mizah

mizah@erdogan.edu.tr