Türk Dünyası Eğitim Araştırmaları Kongresi

Değerli Bilim İnsanları;

Türk Dünyası Eğitim Araştırmaları Kongresi (TudeaCongress), Azerbaycan Üniversitesi ve InMaR Akademi Yayıncılık işbirliği ile Bursa’da yapılacaktır. Sizleri 14-16 Ekim 2016 tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası Kongreye davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

Türk Dünyası Eğitim Araştırmaları Kongresi’nin ana teması; “Türk Dünyası Eğitim Problemleri ve Hal Çareleri” olarak belirlenmiştir.

Kongrede; Türk Dünyası akademisyenlerinin çalışmalarına ve araştırmalarına en üst düzeyde katkı sağlamak, Türk devletleri arasında ortak çalışma ortamı oluşturmak amaçlanmıştır. Kongrede özellikle eğitimin her alanındaki sorunlar, gelişmeler ve değişmeler ile ilgili müşterek bir çalışma ortamı oluşturmak hedeflenmektedir.

Konge kapsamında ORDİKAD ile birlikte “Ortak Dilimizi Kullanan İpek Yolu Kadınları” isimli geniş bir çalıştay yapılacaktır.

Kongrede kabul edilen bildirilerin özetleri kongre özet kitabında yayınlanacak, bildirilerin tam metinleri SSCI taranan dergilere Makale olarak gönderilecektir.

Diğer bildiriler ve SSCI taranan dergilerde yayınlanamayan tam metin bildiriler kongreyi destekleyen uluslararası hakemli dergilerde hakem süreci tamamlandıktan sonra DOI numarası verilerek ÜCRETSİZ olarak yayınlanacaktır.

Kongre Düzenleme Kurulu


Kongre Teması

Kongrede; Türk Dünyası akademisyenlerinin çalışmalarına ve araştırmalarına en üst düzeyde katkı sağlamak, Türk devletleri arasında ortak çalışma ortamı oluşturmak amaçlanmıştır. Kongrede özellikle eğitimin her alanındaki sorunlar, gelişmeler ve değişmeler ile ilgili müşterek bir çalışma ortamı oluşturmak hedeflenmektedir.

Kongresi’nin ana teması; “Türk Dünyası Eğitim Problemleri ve Hal Çareleri” olarak belirlenmiştir. TudeaCongress’de aşağıda belirlenen Alt Temalar ile ilgili sunumlar kabul edilecektir

· Öğretmen Yetiştirme ve Eğiticilerin Eğitimi

· Yönetimde Trendler ve Yeniden Yapılanma

· Okul Yöneticiliği ve Yönetici Atama Politikaları

· Eğitimde Örgütlenme ve Sendikalar

· Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar

· Eğitim ve Öğretim Liderliği

· Eğitim Yönetiminde Yeni Paradigmalar

· Eğitim Yönetiminde Alternatif Yaklaşımlar

· Eğitim Yönetiminde Denetim

· Okul Yönetimine Kadın Yöneticiler

· Okul Yönetimine Ahlak

· Okul Yönetimi ve Aile

· Eğitim Yönetimi ve Beşeri Sermaye

· Okullarda Bilgi Yönetimi

· Eğitim Yönetimi Bölgesel Kalkınma İlişkisi

· Demokrasi Eğitim Yönetimi İlişkisi

· Eğitim Yönetimi Verimlilik İlişkisi

· Farklı Kültürlerdeki Eğitim Yönetimi Uygulamaları

· Eğitim Yönetiminde İnsan Kaynakları Yönetimi

· Okul Yönetiminde Veli İlişkiler

· Okul Yönetiminde İletişim

· Eğitim Yönetiminde Yeni Model Önerileri

· İdeal Okul Organizasyonu ve Yönetimi

· Eğitim Kurumlarında Stratejik Yönetim

· Eğitim Kurumlarında Kariyer Yönetimi

Ayrıca “İşletme Yönetimi”, “Sağlık Yönetimi”, “Kamu Yönetimi” ve “Örgüt Yönetimi (Organizasyonel Psikoloji)” alanındaki araştırmalardan eğitim ile ilişkili (multidisiplin) veya Eğitim kurumlarında yapılmış sunumlar da kabul edilebilecektir.

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç

01.06.2016

Bildiri Özeti Gönderme Bitiş

20.08.2016

Kabul Edilen Bildirilerin Son İlanı

24.08.2016

Kongre Kayıt ve Ödeme Son Tarih

20.08.2016 (Erken Ödeme)

Kongre Kayıt ve Ödeme Son Tarih

15.09.2016 (Geç Ödeme)

Kongre Programının İlanı

25.09.2016

Kongre Başlangıç Tarihi

14.10.2016*

Kongre Bitiş Tarihi

16.10.2016

*Katlımcı durumuna göre 15.10.2016 tarihinde başlayabilecektir. 1 ay önceden katılımcılara duyurulacaktır.

*Geliş sırasına göre hakemlendirilecek olan bildirilerden kabul edilenler 25.08.2016’dan önce sitede açıklanacaktır. Ayrıca online makale toplama sistemine girerek katılımcılar bildirilerinin güncel durumunu ve Hakem düzeltmelerini görüntüleyebilecektir.