Türk Dili Edebiyatı Öğretmenlerinin Teknolojiyle Barışıklıkları

Türk Dili Edebiyatı Öğretmenlerinin Teknolojiyle Barışıklıkları
Ortaöğretim kurumlarında teknoloji destekli eğitime yönelik fiziki imkânların (etkileşimi tahta, tablet ve bilgisayar vb.) bulunmasına rağmen, bu fiziki imkânları harekete geçirebilecek ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayacak Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinin sayısının istenilen seviyede bulunmayışı eğitim faaliyetlerinin hedeflerine tam anlamıyla ulaşılmasını engellemektedir. Ayrıca uluslararası eğitim alanında gelişmiş ülkelerle rekabet etmemizi olumsuz etkilemektedir. Örnek olarak verecek olursak, yapılan ince¬lemeler ve araştırmalar sonucunda akıllı tahtalarda kullanılan içeriklerin ders kitaplarıyla örtüşmesi ve Fatih Projesi’nin bir uzantısı olan EBA (Eğitim Bilişim Ağı) ‘nın içerik paylaşım portalında materyal tasarımına ve çoklu ortam tasarımının bilimsel ilke ve öğelerine uygun olması, bilimsel ve amaca hizmet eden içeriklerin yer alması teknoloji destekli eğitimi bir kez daha önemli kılmaktadır. Türk dili ve edebiyatı öğretim programı kapsamında, dersin tüm aşamalarına uygulanabilecek bir teknoloji destekli paket program ve aynı zamanda uygulama olarak akıllı tahta, tablet ve bilgisayarlarda kullanılması hedeflenen FATİH (Fırsatları Arttırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) projesinin ana omurgasını aslında öğretmenlerimiz oluşturmaktadır. Bilgisayar ortamları, bireysel eğitim ve öğretim anlayışını destekleyerek, her bireye kendi düzey ve hızında öğrenme süreci sağlamaktadır. Bahsi geçen hususların planlı bir biçimde yapılabilmesi ise öğretmenlerin teknolojik yeterliklere sahip olmalarını gerektirmektedir. Bu çalışmada “Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin teknolojiyle barışıklıkları hangi düzeydedir?” sorusunun cevabı aranacaktır.

Bu araştırmayla Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin teknolojik eğitime yönelik yeterlik düzeylerinin belirlenmesi ve bilgi ve iletişim teknolojilerini (BİT) etkili bir şekilde kullanabilme becerilerinin değer¬lendirilesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, Türk dili ve debiyatı öğretmenlerinin BİT kullanım düzeyleri ve teknolojik eğitime yönelik yeterlik durumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi bu çalışma ile ortaya konulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Teknoloji, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni, Öğretmen Mesleki Gelişimi, EBA, FATİH Projesi.

Fatih KARASU
Erzurum Millî Eğitim Müdürlüğü, Erzurum Bilgi İşlem-Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Birimi,
Sorumlu Şube Müdürü

Prof. Dr. Halit DURSUNOĞLU
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türk
Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı