Türk Coğrafya Kurumu Orta Öğretim Kurumları Ulusal Proje Yarışması

ANA TEMA: YAŞADIĞIMIZ ÇEVRE ( İnsan ve Mekan )
ALT BAŞLIKLAR:
– Ekosistem
– Madde Döngüleri
– Sürdürülebilir Kalkınma
– Biyolojik Çeşitlilik
– Biyosferde İnsanın Rolü
– Nüfus Hareketleri ve Çevre
– Geri Dönüşüm
– Kentleşme

Sorgulanacak ve proje üretilecek bazı konu başlığı örnekleri:
• Hertürlü insan ve çevre etkileşiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri.
• Evsel atıkların değerlendirilmesi.
• Sanayi ve kentleşmenin su havzalarına etkileri ve çözümler.
• Çevre bilinci oluşturmak için neler yapılabilir?

TÜRÜ: Proje Tabanlı Araştırma Yarışması.

AMACI:
– Öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgileri kullanabilmeleri ve pekiştirmeleri,
– Coğrafya bilgi ve becerilerini kullanarak insan mekan ilişkisi üzerine gözlem, araştırma, arazi çalışması, deney, anket çalışması ve analiz-sentez yapabilme yeteneklerinin geliştirilmesi.
– Öğrencilerin sorun tanımlama ve sorun çözme yeteneklerinin coğrafya bilgisi ile geliştirilmesi.
– Öğrencilerimizin yaşadıkları mekana sahip çıkma bilincinin geliştirilmesi.
– Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) kullanımının yaygınlaştırılması.
– Okullarda Coğrafya Kulüplerinin Kurulması ve yaygınlaşmasının sağlanması. ( Gelecek yıldan itibaren yarışmalarımıza katılımlar Coğrafya Kulüpleri üzerinden gerçekleştirilecektir.)
– Okullar, öğretmenler ve öğrenciler arasında, coğrafya etkinlikleri çerçevesinde ilişki ve iş birliğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

DAYANAKLAR:

1. Türk Coğrafya Kurumu Tüzüğü
2. Orta Öğretim Coğrafya Müfredet Programı
3. Ödev Yönetmeliği
4. Eğitici Kollar Yönetmeliği

YARIŞMA KURALLARI:
– Proje çalışmaları, yukarıda belirtilen tema ile ilişki kurularak seçilecek konular üzerine olmalıdır.
– Okul ve öğrenciler yarışmaya birden fazla proje çalışması ile katılabilirler.
– Yarışmaya öğrenciler Coğrafya Öğretmenlerinin rehberliğinde ve danışmanlığında bireysel veya grup olarak katılabilirler.
– Gruplar en fazla 3 öğrenciden oluşacaktır.
– Projeler Araştırma Tekniklerine ve uluslararası bilim kurallarına uygun olarak hazırlanacaktır.
– Dipnotlar mutlaka kullanılacak, sayfa sonunda ya da tamamı çalışmanın sonunda yer alabilecektir.
– Kaynaklar; yayın, fotoğraf, kamera görüntüsü, gözlem, istatistik, mülakat ve anket vb. olabilir.
– CBS + Arazi Çalışması ve bunların sonuç raporları projelerde aranan yöntemler arasında olacaktır.
– 10 Şubat 2012 tarihine kadar başvuru yapılabilecektir. Hazırlanan çalışmalar 20 Nisan2012 tarihine kadar Türk Coğrafya Kurumuna ulaştırılacaktır.
– Değerlendirme sonuçları proje tesliminden kısa bir süre sonra web sitemizde yayınlanacak ve ayrıca proje sahiplerine bildirilecektir.
– Ödül töreni 12 Mayıs 2012 Cumartesi günü Özel ENKA Lisesi Oditoryumun’da yapılacaktır.
– Derleme veya herhangi bir kaynaktan kopyalama değerlendirmeye alınmayacaktır.
– Bu konuda sorumluluk proje sahiplerine aittir. İlk 3 dereceyi alan çalışmalar ödüllendirilecektir.
– Türk Coğrafya Kurumu gerek görürse mansiyon ödülüde verebilir.
– Yarışmaya gönderilen projeler yarışmacılara iade edilmez.
– Dereceye giren projelerin telif hakları Türk Coğrafya Kurumuna aittir.
– Yarışmaya katılan projelerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış olması gerekir.
– Tüm katılımcı okul, öğretmen ve öğrencilere sertifika verilecektir.
– Şartnamede yazılı proje koşullarına ve projenin sunuş formatına uygun olmayan çalışmalar kabul edilmeyecektir.

ÖNEMİ:
– Coğrafya biliminin insan yaşamındaki önemini fark ettirmek.
– İnsanın çevresini değerlendirirken Coğrafi Bilgi Sistemlerini kulanmasını sağlamak.
– Kendi akışı içinde mekanın insana etkisine karşın, hızla gelişen insanın mekana etkisi hakkında öngörülü sonuçlara varmak.

KATILIM KOŞULLARI: Orta Öğretim Kurumlarının tüm sınıflarında öğrenci olmak.

 

Başvuru Formu İçin Tıklayınız

YARIŞMA TAKVİMİ:
• 10 Şubat 2012 Başvuru son tarihi.
(Başvuru formu faks, posta yada e-posta olarak yollanmalıdır. Başvurusu gerçekleşen okulların listesi web sitemizde yayınlanacaktır.)
• 20 Nisan 2012 Projelerin Son Teslim Tarihi.
• 12 Mayıs 2012 Ödül Töreni.

DEĞERLENDİRME ŞEKLİ:
– Jüri üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığı proje hazırlama ve araştırma teknikleri değerlendirme kurallarına uygun olarak değerlendireceklerdir.
– Jüri değerlendirme raporları hazırlayacaklardır.
– Sonuçlar web sitemizden duyurulacaktır.

DEĞERLENDİRME KURULU:
Başkan :Prof. Dr. Barbaros Gönençgil
Üye: Doç. Dr. Servet Karabağ
Üye: Yrd. Doç. Dr. Vedat Çalışkan
Üye: Dr. Hakan Kaya
Üye: Dr. Faize Sarış
Üye: Faruk Özbakan
Üye: Tümay Dursun

ÖDÜL TÜRÜ VE MİKTARI: Dereceye giren her öğrenciye çeşitli coğrafya kitapları ve atlaslar. Her öğrenciye coğrafya dergi yıllık abonelikleri. Okul kütüphanelerine Türk Coğrafya Kurumu dergi seti ve haritalar. Öğrencilere madalya ve sertifikalar. Okullara Plaket ve sertifikalar.
Not: Sponsorluk çalışmaları ödüllerin arttırılması yönünde sürmektedir. Ödüller ve miktarlarına ve çeşitlerine yapılacak eklemeler gerçekleştikçe duyurulacaktır.
ÖDÜL TÖRENİ: 12 Mayıs 2012 Cumartesi tarihinde Özel ENKA Okulları – Sarıyer – İstanbul adresinde yapılacak coğrafya günü etkinlikleri içerisinde gerçekleştirilecektir.

BAŞVURUNUN VE PROJE TESLİMİNİN YAPILACAĞI ADRES:
Proje Koordinatörü: Mesut Süzer / TCK Genel Sekreteri
Adres: Özel ENKA Lisesi / Sadi Gülçelik Spor Tesisi 34460 – İstinye – Sarıyer / İstanbul
Telefon: 0212. 276 05 45 Dahili: 421 / Faks: 0212.276 82 94
E-Posta: info@tck.org.tr Web: http://www.tck.org.tr/

AÇIKLAMALAR: Öğrenci / öğretmen giderlerinin (ulaşım, konaklama vb.) karşılanması; proje katılımcılarına aittir. Değerlendirme kurulunda yaşanabilecek değişiklikler değerlendirme öncesinde web sitemizde duyurulacaktır. Ayrıntılı bilgi ve destek için www.tck.org.tr adresine başvurulabilirsiniz.