TÜRK BİLİMİNE YOLCULUK eTwinning Projesi ile çocuklar geçmişe kucak açıyor

TÜRK BİLİMİNE YOLCULUK

eTwinning Projesi ile çocuklar geçmişe kucak açıyor, bilim adamlarını öğreniyor

2020-2021 Eğitim Öğretim döneminde  9 Türk ortağı anasınıfı öğrencileriyle  Türk Bilimine Yolculuk  isimli eTwinning  projesi yürütüyorlar..

Okul öncesi eğitim 3-6 yaş aralığında bulunan çocuklara zengin bir çevre imkanı sunan, kişiliğini olumlu yönde geliştiren, bireysel farlılıklarını göz önünde bulundurarak çocuğun bütünsel gelişimini destekleyen, çocuğun içinde bulunduğu kültürün özelliklerini benimseten eğitim kademesidir. Özellikle 3-6 yaş aralığındaki çocuklar bir bilim insanı kadar meraklı, araştırmaya, keşfetmeye ve yeni şeyler öğrenip yaratmaya isteklidirler. Bu doğrultuda bizler de geçmişte tarihe yön vermiş buluş ve icatları geliştiren bilim insanları ile gelecek nesil arasında bir bağ kurmayı amaçladık.

9 Türk bilim adamını temele alarak ne kadar değerli bir ülkede yaşadığımızı bilime karşı merak duygusunu geliştirmek en önemli amacımızdır. Yeni İbi Sinalar, Aziz SANCARLAR yetişmesi umuduyla