Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu

Değerli Meslektaşlarım,

KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen ve farklı üniversitelerden matematik eğitimi ve eğitim teknolojileri alanlarında çalışan eğitimci, araştırmacı, öğretmen ve öğrencileri bir araya getirerek alana katkı sağlamayı amaçlayan Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu (TÜRKBİLMAT) sempozyumlarının ilkini 2013 yılında Trabzon’da ve ikincisini 2015 yılında Adıyaman’da gerçekleştirdik. Her iki sempozyuma da siz değerli alan eğitimcilerinin göstermiş olduğu ilgi, sonraki sempozyumlarda sizlerle buluşma özlemimizi artırmaktadır. Önceki sempozyumlarda paylaştığımız deneyimler, projeler ve fikirler hiç şüphesiz bundan sonra da artarak devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle TÜRKBİLMAT-3 Sempozyumu’nu yurdumuzun cennet köşelerinden biri olan Afyon şehrinde düzenlemeye karar verdik.

Bir İlk: TÜRKBİLMAT-3 Sempozyumu’nda “Kapsamlı Araştırma Çalışmaları” adı altında tamamlanmış doktora tezi veya araştırma projelerinin 60 dakikalık uzun sunumlarına yer verilecektir. Bilindiği gibi geleneksel TÜRKBİLMAT Sempozyumları’nın amacı eğitim teknolojileri ve matematik eğitimi alanlarıyla ilgili gelişmelerin ele alınması, sorunlar, eğilimler ve politikalarla ilgili araştırma sonuçlarının paylaşımı ve bu konularda tartışmalar yürütmektir. Bu doğrultuda TÜRKBİLMAT-3 tüm bu deneyimleri katılımcılarına sunmayı hedeflektedir. Sempozyuma gönderilen her çalışma, bundan önceki sempozyumlarda olduğu gibi bilim kurulunda yer alan alanında uzman iki akademisyen tarafından değerlendirilecektir. Ayrıca, hakem değerlendirmesi sürecinden geçip sempozyumda sunulan bildiriler arasından seçilen özgün çalışmalar, sponsor dergiler tarafından değerlendirmeye alınacaktır.

Hitit, Frigya ve Lidyalılara ev sahipliği yapmış, Büyük İskender’i ağırlamış, nihayetinde Sultan Yıldırım Bayezid Han zamanında Türk topraklarına katılmış ve Milli Mücadelede önemli bir rolü olan Afyon ilimiz, tüm bunların yanında görülmesi gereken yerlerle bizleri buluşturmuş olacaktır. Bunlardan birisi olan Afyon Kalesi, Hitilerden günümüze uzanan tarih miraslarındandır. Bu güzellikleri ve eserleri birlikte göreceğiz.

17-19 Mayıs 2017 tarihleri arasında Afyon ilimizin ev sahipliğinde düzenlenecek olan TÜRKBİLMAT-3 Sempozyumu’na katılarak mesleki deneyim ve çalışmalarınızla bilim dünyamıza yapacağınız katkılar için şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum. Sempozyumla ilgili bilgilere bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımla

Prof. Dr. Adnan BAKİ
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı


Sempozyum Ana Teması:
Matematik ve Demokrasi

Temalar:

Matematiksel Düşünme
Teknoloji Destekli Matematik Eğitimi
Ölçme ve Değerlendirme
FeTeMM
Öğretim Programları
Matematik ve Dil
Matematiğin Uygulamaları
Matematik Tarihi
Öğretmen Eğitimi
İspat/ispatlama
Problem çözme
Matematiksel modelleme
Öğrenme ve Öğretme

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Fatih Eğitim Fakültesi

Söğütlü Akçaabat Trabzon

Tel : 04622482305

email: bilmat2017@gmail.com
http://www.bilmat.org/turkbilmat_2017/